Tutustu lahjoittajiin

Nämä linkit johtavat haastatteluihin, joissa esitellään muutamia mittavia humanistisille tieteille suunnattuja lahjoituksia ja niiden tekijöitä. Haastattelut avaavat lahjoittajan näkökulmaa humanistisen tutkimuksen tukemiseen.

Humanistisen hengen puolesta – Georg Henrik von Wrightin rahasto

Taide yhteiskunnan osana – Kristina ja Antti Linnovaaran rahasto

Testamenttilahjoitus kirjallisuuden ystävältä – Raija Rymin-Nevanlinnan rahasto

Tietokirjallisuudelle professuuri – Tietokirjallisuuden professuurirahasto