Juhlarahasto

Helsingin yliopiston Juhlarahaston lahjoitusvaroista tuetaan yliopiston kansainvälisyyttä opiskelija- ja tutkijavaihtojen kautta. Rahasto jakaa apurahoja paitsi suomalaisille opiskelijoille, myös ulkomaisille opiskelijoille Suomessa suoritettavaa vaihto-opiskelua varten.

Humanistisille tieteille relevantteja rahastoja Juhlarahaston sisällä:

Carl Arvidsonin stipendit

Augusta von Beckerin rahasto

Caloanderin stipendirahasto

Gratsiaalirahasto

Forsius-Wittingin stipendirahasto

Herman ja Elisabeth Hallonbladin rahasto

Helsingin yliopiston professorinrouvat ry:n rahasto

Emil Hårdin stipendirahasto

Laura Kolben ja Thomas Forssin rahasto

Laguksen gratisaalirahasto

Josefina ja Julius Löfblomin stipendirahasto

Wasilij Margunoffin rahasto

Ali ja Tujan Nylundin säätiön rahasto

J. Ph. Palménin stipendirahasto

Rehbinderin stipendit 1841

Kamarineuvos Herman Rosenbergin rahasto

K. J. Ståhlbergin rahasto

Suomen vapaussodan muistorahasto

Säästörahasto

J. Tallbergin lahjoitusrahasto

Tieteellisen tutkimuksen rahasto 1891
Tullivarainrahasto

Lue lisää nimikkorahastoista Helsinki Insight -sivulta.