Hyvää ja hyödyllistä tutkimusta

Humanistisen tiedekunnan opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Vuosittain sadat koulutetut kandidaatit, maisterit ja tohtorit vievät saamaansa tietoa yhteiskunnan eri sektoreille toimimalla asiantuntijoina, päättäjinä, opettajina, kehittäjinä ja tutkijoina. Vankan humanistisen koulutuksen omaavia tarvitaan niin kotimaassa kuin erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Tiedekunnassa tehtävä tutkimus on kansainvälisesti arvotettua. Sijoitumme yhden prosentin parhaimmistoon maailman humanististen tiedekuntien joukossa. Vuosittain Helsingissä vieraileva, kansainvälisistä huippututkijoista koostuva asiantuntijaryhmä SAB (Scientific Advisory Board) tuo kotimaiseen humanistiseen tutkimukseen uusia näkökulmia eri puolilta maailmaa ja antaa samalla arvokasta palautetta siitä, miten tutkimuksemme näkyy Suomen rajojen ulkopuolella.

Nämä sivut esittelevät siivun tutkimuksestamme, joka ei ole arvokasta vain meidän mielestämme. Sivustolle on koottu tiedekunnan tieteen tekijöitä ja tutkimushankkeita, joiden toteuttamisen ovat  osaltaan mahdollistaneet tiedekunnan saamat lahjoitukset. Olemme hyvin kiitollisia lahjoittajien meille osoittamasta luottamuksesta ja haluamme olla sen arvoisia. Näillä sivuilla voi tutustua tutkimusten sisältöihin ja tekijöihin ja siihen mikä merkitys humanistisella tutkimuksella on modernissa yhteiskunnassa.

Humanistit rakentavat kestävän huomisen. Haluamme tehdä sitä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa teidän kanssanne.

Helsingin yliopiston humanistisen
tiedekunnan dekaani Arto Mustajoki