Muuta lahjoitusvaroin tuettua opetusta ja tutkimusta

Digitaalisten aineistojen professuurin kohteena ovat tekstimateriaalit humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen apuna.

HALS (Helsinki Area and Language Studies )will serve support structure at the UH for language studies that take into account linguistic diversity, language contact and historical linguistics and which are thoroughly grounded in the cultural context of the speaker communities (linguistic ethnographies, language descriptions, as well as documentation projects).

Itämeren meriarkeologian apulaisprofessorin Marcus Hjulhammarin työssä yhdistyy merihistoria ja arkelogia

Performanssi kulttuurin, vallan ja uskon kolmiossa on yhteistyöhanke, jonka keskeisenä tavoitteena on tuoda Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkijoita ja jatko-opiskelijoita yhteen tarkastelemaan performanssin käsitettä ja performansseiksi luokiteltavia kulttuurisia toimintoja.

Maamme ensimmäinen tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen professuuri perustettiin humanistiseen tiedekuntaan lahjoitusvaroin. Professoriksi nimettiin Pirjo Hiidenmaa.

Elokuussa 2013 aloitti Niklas Jensen-Eriksen työt uudessa yrityshistorian professuurissa.