Alumnirahasto

Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto tukee stipendein yliopiston lahjakkaita perustutkinto-opiskelijoita. Stipendejä myönnetään esimerkiksi pro gradu -tutkielmien tekoon sekä tutkimusaineiston hankkimiseen. Rahasto koostuu kuudesta nimikkorahastosta.

Muun muassa humanisteja tukevia nimikkorahastoja ovat:

Juha Korppi-Tommolan rahasto

Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto

Professori Jaakko Frösenin antiikin tutkimuksen rahasto

Timo Sahin rahasto

 

Lue lisää nimikkorahastoista Helsinki Insight -sivulta.