Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahasto

Tieteenalarahastojen kautta on helppo kohdistaa lahjoituksensa tietylle tieteenalalle.

Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahasto tukee nimensä mukaisesti humanistisen, valtiotieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opetusta, opiskelua ja tutkimusta. Rahasto koostuu 36 nimikkorahastosta.

Humanistisiin tieteisiin liittyvät tieteenalarahaston sisäiset nimikkorahastot:

Arkeologian tutkimusrahasto

Bilmarkin lahjoitusrahasto

Paul Valter Carlsonin stipendirahasto

Maurice de Coppet’n lahjoitusrahasto

Derek Fewsterin rahasto

Georg Frietschin rahasto

Helsingin normaalilyseon Humanista-rahasto

Oskar Kajavan stipendirahasto

Kristiina-rahasto

Hjalmar Linderin rahasto

Kristina ja Antti Linnovaaran rahasto

Maple Leaf and Eagle Fund

Henrik Meinanderin rahasto

Takaharu Mitsuin rahasto

FM Eila Mykkäsen rahasto

Ernst ja Ines Nevanlinnan rahasto

Rehtori Ilkka Niiniluodon rahasto

Thiodolf Reinin stipendirahasto

Kansleri Pentti Renvallin muistorahasto

Raija Rymin-Nevanlinnan rahasto

Anders Johan Sjögrenin stipendirahasto

Kansleri Hugo Suolahden muistorahasto

Georg Tschernochvostoffin ja Nikolai Voskresenskyn muistorahasto

Hannu Valdemar Voipaalan muistorahasto

 

Lisätietoa kaikista nimikkorahastoista löydät Helsinki Insight -sivulta.