ARKISTO: TAPAHTUMAT 2013

Kaikille avoimien luentojen lisäksi Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa-huippututkimusyksikkö järjestää yksikön sisäisiä tapahtumia kuten Work in Progress-seminaaria.

13.12.2013 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Sarah Green
Familiarity and unfamiliarity Across Polity Borders: an Ethnographic Look at the Relation Between Intersubjectivity and Difference
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Sarah Green (Helsingin yliopisto) piti vuoden 2013 viimeisen “Helsinki Lectures on Intersubjectivity” -luennon perjantaina 13.12. Hän kertoi etnografisesta tutkimuksestaan Kreikassa Egeanmerellä otsikolla Familiarity and unfamiliarity Across Polity Borders: an Ethnographic Look at the Relation Between Intersubjectivity and Difference. Luennossaan Green käsitteli intersubjektiivisuutta läheisyyden, tuttuuden ja samankaltaisuuden käsitteiden kautta. Green kertoi, että kreikkalainen kantaväestö piti laittomien siirtolaisten kuolemia yleisesti surtavina asioina. Erityisesti kuolemat nähtiin surtaviksi siellä, missä siirtolaisella oli ollut koti ja perhe. Intersubjektiivisuutta loi tässä asetelmassa tuttuus (familiarity), ei samanlaisuus (similarity).
8.11.2013 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Barbara Fox
Coming to a Shared Understanding of the Reason for the Visit: the First Moments in a Shoe Repair Shop
Kielitieteen professori Barbara Fox (University of Colorado) piti luennon aiheesta Coming to a Shared Understanding of the Reason for the Visit: the First Moments in a Shoe Repair Shop. Hän esitteli tuoretta tutkimusprojektiaan, jossa tarkastellaan vuorovaikutusta asiointitilanteissa esimerkiksi suutarin liikkeessä ja kioskilla. Luennon jälkeen katsottiin aineistoa ja keskusteltiin siitä.
Luennollaan Fox huomautti, että asiointitilanne alkaa usein sanattomasta roolien määrittelystä. Sen jälkeen ensimmäinen tehtävä tilanteessa on päästä yhteisymmärrykseen siitä, miksi asiakas on tullut liikkeeseen. Fox esitti, että ihmiset pyrkivät tähän yhteisymmärrykseen pienimmän vaivan kautta, ja että se voidaan saavuttaa hyvin nopeasti ja jopa sanattomasti. Esimerkkinä hän näytti tilanteen, jossa asiakas vain astuu sisään suutarin liikkeeseen, jolloin myyjä heti kääntyy ottamaan hyllystä asiakkaan korjatut kengät.
4.–5.11.2013 Recruitments-työpaja
Coming to a Shared Understanding of the Reason for the Visit: the First Moments in a Shoe Repair Shop
Marraskuun alussa järjestettiin Helsingissä Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikön ja Max Planck Instituutin Nijmegenin ryhmän yhteinen työpaja. Työpajassa keskusteltiin meneillään olevista tutkimusprojekteista, jotka käsittelevät erilaisia toista ohjailevia toimintoja. Helsinkiläisten vieraina olivat Max Planck Instituutista Nick Enfield, Julija Baranova, Mark Dingemanse, Simeon Floyd ja Giovanni Rossi. Lisäksi vieraina olivat Trine Heinemann (University of Southern Denmark) ja Barbara Fox (University of Colorado).
4.10.2013 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Ulrich Streeck
On Implicit Relational Knowing in Psychotherapy
Kahden päivän ajan huippuyksikössä vieraillut professori Ulrich Streeck (University of Göttningen) luennoi aiheesta On Implicit Relational Knowing in Psychotherapy. Streeckin luento painottui kehollisen toiminnan tarkasteluun psykoterapiavuorovaikutuksessa. Hän havainnollisti aineistoesimerkkien avulla, kuinka kehollinen toiminta, kuten käsien ja jalkojen liikkeet, ovat yhteydessä sanalliseen ilmaisuun. Streeckin mukaan kehollisella toiminnalla viestitään implisiittistä, hiljaista tietoa. Psykoterapiassa implisiittisen tiedon näkyväksi tekeminen potilaalle on keskeistä muutoksen aikaansaamiseksi.
20.9.2013 Epistemics in interaction -työpaja
Helsinki
Perjantaina 20.9.2013 episteemisyysteema jatkui huippuyksikön sisäisellä työpajalla. Aamun aloitti professori John Heritagen (University of California, Los Angeles) johtama datasessio. Seuraavaksi ohjelmassa oli kolme työpajaa. Ensimmäisen veti suomen kielen jatko-opiskelija Anna Vatanen. Hänen aiheensa oli Overlapping Talk and Epistemics: Independent Agreements in Finnish and Estonian talk-in-interaction. Toisen työpajan aihe oli Epistemics and the Prosody of Questions in Helsinki Swedish, ja sen ohjasi pohjoismaisten kielten jatko-opiskelija Martina Huhtamäki. Kolmannen työpajan ohjasi suomen kielen jatko-opiskelija Katariina Harjunpää aiheesta Epistemic Relations and Participant Roles in Questions and Their Translations in Finnish-Brazilian Portuguese Multiparty Conversation.
Työpajojen jälkeen perjantaina järjestettiin neljä lyhyttä datasessiota. Ensimmäisenä aineistoa esitteli suomen kielen jatko-opiskelija Saija Merke. Hänen sessionsa otsikko oli Contrasting Knowledge as Means to Construct Knowledge. Seuraavassa sessiossa tarkasteltiin yliopistotutkija Chiara Monzonin johdolla institutionaalista vuorovaikutusta lääkärin ja potilaan välillä. Kolmantena vuorossa olivat sosiologian tohtorikoulutettava Elina Weiste ja tutkijatohtori Liisa Voutilainen. Heidän datasessionsa aihe oli Therapists’ Assertions Regarding the Clients’ Mind in Cognitive Therapy and Psychoanalysis. Viimeisen session aihe oli Epistemics of Dream Narratives, ja sen johtivat professori Anssi Peräkylä (Helsingin yliopisto) ja professori Jörg Bergmann (Universität Bielefeld).
19.9.2013 Epistemics in Interaction -seminaari
Helsinki
Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikkö järjesti 19.9.2013 Epistemics in Interaction -seminaarin. Seminaari oli kaikille avoin.
Seminaarin aloitti professori John Heritage (University of California, Los Angeles), joka puhui aiheesta Action Formation and its Epistemic (and Other) Backgrounds. Seuraavaksi seminaarissa puhui professori Jan Anward (Linköpingin yliopisto). Hänen esitelmänsä otsikko oli Epistemicity and Dementia: a First Exploration. Molempien esitelmien jälkeen oli varattu aikaa yhteiselle keskustelulle. Esitykset herättivät paljon mielenkiintoisia kommentteja erilaisten vuorovaikutustilanteiden tiedollisista ulottuvuuksista.
Seminaarissa puhui myös suomen kielen jatko-opiskelija Jarkko Niemi. Hänen esitelmänsä otsikko oli On the Limits of Knowledge: Responsive ’(it) may be’ Utterances in Finnish. Päivän viimeinen puhuja oli suomen kielen tutkijatohtori Aino Koivisto. Hän käsitteli aihetta On Epistemic Responsibilities: Claiming Realization and Recollection with Finnish Particles aa and ai nii.
Seminaari oli antoisa, ja esitelmät synnyttivät paljon innoittavaa keskustelua. Kiitämme esiintyjiä ja yleisöä aktiivisesta osallistumisesta!
30.8.2013 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Arto Mustajoki
Causes of Miscommunication: Speaker’s Perspective
Venäjän kielen ja kirjallisuuden professori Arto Mustajoki (Helsingin yliopisto) aloitti syksyn 2013 ”Helsinki Lectures on Intersubjectivity” -luentosarjan puhumalla aiheesta Causes of Miscommunication: Speaker’s Perspective. Luennollaan Mustajoki kuvasi ihmisten välistä kommunikaatioita kehänä, joka alkaa puhujan aikomasta merkityksestä ja päättyy vastaanottajan ymmärtämään merkitykseen. Mustajoki esitti, että harhaanjohtava kommunikaatio on vältettävissä vastaanottajan huomioivalla viestin muotoilulla. Syystä tai toisesta muotoilu kuitenkin usein epäonnistuu, ja viestin merkitys tulee ymmärretyksi väärin.
Elokuu 2013 Professori Charles Antakin vierailu
Interactional Challenges for Adults with Intellectual Disabilities
Kielen ja sosiaalipsykologian professori Charles Antaki (Loughborough University) vieraili huippuksikössä 30.7.—29.8.2013. Antaki on tutkinut työssään niin institutionaalista kuin arkivuorovaikutustakin keskustelunanalyysin keinoin.Vierailunsa aikana Antaki osallistui huippuyksikön datasessioihin ja kävi aktiivista keskustelua yksikön tutkijoiden kanssa. Hän piti myös luennon aiheesta Interactional Challenges for Adults with Intellectual Disabilities.
23.–24.5.2013 Intersubjectivity back and forth -symposium
Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki
Huippuyksikkö järjesti 23.–24.5. Intersubjectivity back and forth -symposiumin Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä. Symposiumissa puhui kaksi vierailevaa luennoitsijaa: professori Jörg Bergmann (University of Bielefeld) ja professori Per Linell (Göteborgs universitet). Molemmat vierailijat puhuivat intersubjektiivisuudesta empiirisen tutkimuksen kohteena. Lisäksi symposiumissa keskusteltiin pienryhmissä ja järjestettiin debatteja. Debateissa tutkijat toivat esiin erilaisia vastakkaisia näkökulmia intersubjektiivisuuden tutkimukseen.
3.5.2013 Lectures on Intersubjectivity: Per Linell
Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki
Perjantaina 3.5. “Lectures on Intersubjectivity” -luentosarjassa vieraili professori Per Linell (Göteborgs universitet). Hänen luentonsa otsikko oli Interactivity and Intersubjectivity – Dialogical Perspectives. Luennossaan Linell esitti, että intersubjektiivisuus on dialogia, jossa yksilöt muokkaavat yhteistä ja yhteisyys muokkaa yksilöitä.
18.4.2013 Tohtori Eeva Puumalan esitelmä
The Body as a Vocabulary of the Political
Torstaina 18.2. Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikön vieraana puhumassa oli sosiaalipolitiikan tohtori Eeva Puumala (Tampereen yliopisto) otsikolla The Body as a Vocabulary of the Political. Puumala esitteli alkuvaiheessa olevaa tutkimustaan, jossa hän tarkastelee ruumiillisuutta ja vuorovaikutusta turvapaikanhakijoiden haastatteluissa.
5.4.2013 Lectures on Intersubjectivity: Mikko Sams
The Body as a Vocabulary of the Political
Perjantaina 5.4. ”Lectures on Intersubjectivity ” -luentosarjan toisena vierailevana luennoitsijana oli professori Mikko Sams, joka puhui otsikolla Intersubjectivity in Neuroscience. Luennossaan Sams esitti, että yhteinen kokemus aiheuttaa samankaltaisen tilan ihmisten aivoissa, joten intersubjektiivisuus voidaan käsittää ihmisten tavaksi kokea yhteinen ympäristö.
14.3.2013 Tohtori Sonja E. Kosken luento
The Evolutionary Roots of Human Intersubjectivity
Torstaina 14.3. huippuyksikön vieraana luennoi biologi, tohtori Sonja E. Koski (Zürichin yliopisto). Kosken luento käsitteli intersubjektiivisuuden kehitysbiologisia perusteita ja muotoutumista ihmisen evoluutiossa.
7.3.2013 Professori Christian Heathin luento
Embodied Action and Institutional Interaction: Ordering Competition in Auctions of Fine Art and Antiques
Työn ja organisaation tutkimuksen professori Christian Heath (King’s College London) vieraili Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikössä 6.–7.3. Vierailunsa aikana Heath osallistui Emootio vuorovaikutuksessa -tiimin datasessioihin. Lisäksi hän piti kaikille avoimen luennon otsikolla Embodied Action and Institutional Interaction: Ordering Competition in Auctions of Fine Art and Antiques. Luento käsitteli multimodaalisuutta institutionaalisessa vuorovaikutuksessa. Huippuyksikön tutkijat saivat professori Heathilta uusia ideoita ja kannustusta tutkimukseensa.
8.2.2013 Lectures on Intersubjectivity: Erkki Kilpinen
Does Language Produce Intersubjectivity or Does Intersubjectivity Produce Language?
Perjantaina 8.2. järjestettiin ”Lectures on Intersubjectivity” -luentosarjan ensimmäinen luento. Vierailevana luennoitsijana oli sosiologian dosentti Erkki Kilpinen (Helsingin yliopisto). Hän luennoi otsikolla Does Language Produce Intersubjectivity or Does Intersubjectivity Produce Language?. Luennossaan Kilpinen pohti kielen ja intersubjektiivisuuden välistä suhdetta sekä intersubjektiivisuuden luonnetta.
Tammikuu 2013 Professori Paul Drew’n vierailu
Helsinki
Loughboroughin yliopiston keskustelunanalyysin professori Paul Drew (Loughborough University) vieraili Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikössä 1.−31.1.2013. Vierailunsa aikana Drew osallistui huippuyksikön lukupiireihin ja datasessioihin aktiivisesti muun muassa esittelemällä omaa aineistoaan. Lisäksi hän piti luennon otsikolla Collecting an everyday life data corpus. Professori Drew antoi vierailunsa aikana paljon uusia ideoita huippuyksikön tutkijoille ja innosti heitä uudenlaiseen aineistonkeruuseen.