ARKISTO: TAPAHTUMAT 2012

18.–19.12.2012 Vuorovaikutus ja psykofysiologia tunteiden säätelyssä -seminaari
Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki
Emootio vuorovaikutuksessa -tiimi järjesti joulukuussa kaksipäiväisen seminaarin Kulttuurikeskus Sofiassa. Seminaarin aiheena oli vuorovaikutuksen, psykofysiologian ja tunteiden välinen yhteys. Huippuyksikön tutkijat esittelivät omaa tutkimusprojektiaan “Vuorovaikutus ja psykofysiologia”. Seminaariin oli kutsuttu luennoimaan ja tutkimusta kommentoimaan sosiologian professori John Heritage (University of California), psykiatrian professori Kai Vogeley (University of Cologne) ja post doc -tutkija Ethan Weed (Aarhus University). Huippuyksikön tutkijat saivat seminaarista uusia näkökulmia ja kannustusta tutkimukseensa.
12.11.2012 Multimodaalisuus-seminaari
Helsinki
Toimintojen rakentamisen kielelliset ja ei-kielelliset keinot -tiimi järjesti marraskuussa multimodaalisuutta käsittelevän seminaarin. Vierailevina puhujina olivat kielitieteen tohtori Richard Ogden (Yorkin yliopisto), kasvatustieteen tohtori Niklas Norén (Uppsalan yliopisto), englantilaisen filologian tohtori Pentti Haddington (Oulun yliopisto), englantilaisen filologian professori Elise Kärkkäinen (Oulun yliopisto) sekä englantilaisen filologian post doc -tutkija Maarit Siromaa (Oulun yliopisto). Huippuyksiköstä esitelmöimässä olivat Martina Huhtamäki, Timo Kaukomaa ja Chiara Monzoni. Seminaari oli tutkijoille antoisa, ja keskustelu seminaarin lopussa oli vilkasta.
29.10.2012 Tutkimushanke “Media, perheen vuorovaikutus ja lasten hyvinvointi” esittäytyi huippuyksikölle
Helsinki
Maantaina 29.10. Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikkö sai vieraita Tampereen yliopistosta. Anja-Riitta Lahikaisen johtama tutkimushanke “Media, perheen vuorovaikutus ja lasten hyvinvointi” esittäytyi huippuyksikölle. Hanke on saanut rahoituksen Suomen Akatemialta vuosiksi 2011–2014.
26.10.2012 Huippuyksikkö Helsingin kirjamessuilla
Helsinki
Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikkö oli mukana Helsingin Kirjamessuilla Humanistisen tiedekunnan osastolla. Osana ohjelmaa suomen kielen tutkijatohtori Marjo Savijärvi haastatteli pohjoismaisten kielten tohtori Camilla Lindholmia. Haastattelun aiheensa oli yhteisymmärrys vuorovaikutuksessa silloin, kun osallistujien kielelliset kyvyt ovat jollain tavalla heikentyneet tai poikkeavat. Haastattelu liittyi Lindholmin ja Leealaura Leskelän toimittamaan kirjaan Haavoittuva keskustelu: Keskusteluanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta (2012).
17.9.2012 Huippuyksikön tutkimusta Tiedekulmassa
Helsinki
Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikkö järjesti syyskuussa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa teemapäivän Kieli, keho ja tunteet vuorovaikutuksessa osana Kielten kaupunkimaisema -viikkoa. Päivän avasi näyttelijä ja kouluttaja Tomi Välimaan luento arjen vuorovaikutuksesta. Ohjelmaan kuului myös monenlaisia vuorovaikutusaiheisia työpajoja ja esitelmiä. Lisäksi yleisöllä oli mahdollisuus keskustella monikielisen vuorovaikutuksen haasteista päivystävän keskusteluntutkijan kanssa vuorovaikutusklinikalla.
7.9.2012 Syksyn aloitusseminaari Helsingissä
Helsinki
Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikön syksyn ensimmäisessä seminaarissa pohdittiin intersubjektiivisuuden käsitettä. Pohjatyö oli tehty pienissä ryhmissä, ja jokainen ryhmä piti lyhyen esittelyn omista ajatuksistaan ja ideoistaan. Sen jälkeen pohdittiin vielä yhdessä intersubjektiivisuuden monia ulottuvuuksia. Lopuksi suunniteltiin syksyn toimintaa.
7.–9.6.2012 Kansainvälinen seminaari Helsingissä
Helsinki
Huippuyksikkö järjesti 7.–9.6. kansainvälisen kick off -seminaarin eli aloitusseminaarin Helsingissä. Seminaariin osallistui runsas joukko yksikön yhteistyökumppaneina toimivia tutkijoita Suomesta ja ulkomailta. Kolmen päivän aikana kuunneltiin esitelmiä ja keskusteltiin sekä kommentoitiin ja pohdittiin intersubjektiivisuutta. Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikkö kiittää kaikkia osallistujia antoisasta seminaarista!
27.1.2012 Kick off -seminaari Helsingissä
Helsinki
Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikkö järjesti 27.1. yksikön sisäisen aloitusseminaarin. Päivän aikana eri organisaatioista tulevat tutkijat tutustuivat toisiinsa. Lisäksi puhuttiin yksikön käytännön asioista ja kuunneltiin esitelmiä. Seminaarin päätteeksi kohotettiin malja uuden huippuyksikköstatuksen kunniaksi.