ARKISTO: TAPAHTUMAT 2016

2.12.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity:
Minna Palander-Collin
TRACING SOCIETAL CHANGE THROUGH LINGUISTIC SHIFTS
Professori Minna Palander-Collin puhui vuoden viimeisellä Helsinki Lectures on Intersubjectivity -luennolla aiheesta Tracing Societal Change Through Linguistic Shifts. Hän esitteli aiempaa ja nykyistä tutkimusprojektiaan. Palander-Collin on yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa tutkinut sosiolingvistiikkaa ja sosiaalihistoriaa. Hänen projektejaan yhdistävä tutkimuskysymys on, kuinka muutokset kielen käytänteissä ja sosiaalisissa tekijöissä ovat yhteydessä ja kuinka tämä suhde voidaan tieteessä operationalisoida eli esimerkiksi osoittaa ja mitata korpusaineistosta.
18.11.2016 Tiedonmuodostusseminaari
Helsingin yliopisto
Lataa seminaarin tiivistelmä tästä (pdf, suomeksi)
Seminaari pidettiin aiheella Miten mieltä koskeva tieto rakentuu ja kehittyy?
Aihetta tarkasteltiin eri tieteiden näkökulmista. Esillä olivat erityisesti tieteen sosiologia, neurobiologia ja psykoanalyysi. Puhujina professori Petri Ylikoski (Helsingin yliopisto), professori Kai Kaila (Helsingin yliopisto) ja dosentti Jussi Kotkavirta (Helsingin yliopisto)
4.11.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity:
Simona Pekarek-Doehler
EPISTEMICS AND THE BODY: TURN-INITIAL AND TURN-FINAL USES OF ‘JE SAIS PAS’ (‘I DON’T KNOW’) IN FRENCH TALK-IN-INTERACTION
Professori Minna Palander-Collin puhui vuoden viimeisellä Helsinki Lectures on Intersubjectivity -luennolla aiheesta Tracing Societal Change Through Linguistic Shifts. Hän esitteli aiempaa ja nykyistä tutkimusprojektiaan. Palander-Collin on yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa tutkinut sosiolingvistiikkaa ja sosiaalihistoriaa. Hänen projektejaan yhdistävä tutkimuskysymys on, kuinka muutokset kielen käytänteissä ja sosiaalisissa tekijöissä ovat yhteydessä ja kuinka tämä suhde voidaan tieteessä operationalisoida eli esimerkiksi osoittaa ja mitata korpusaineistosta.
7.10.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Raimo Tuomela
NON-REDUCTIVE VIEWS OF SHARED INTENTIONALITY
Professori Raimo Tuomela (Helsingin yliopisto) oli syksyn 2016 ensimmäinen intersubjektivisuutta käsittelevä vierailijaluennoitsija. Tuomela on filosofi, joka on kirjoittanut erityisesti yhteiskuntatieteiden filosofiasta. Yksi hänen viimeisimmistä teoksistaan on ’Social ontology’(2013), jossa paneudutaan kollektiivisen intention eli jaettujen päämäärien/uskomusten määrittelyyn. Tuomelan luento esitteli yhtä kirjan keskeistä teemaa: erontekoa me-muotoisen ja minä-muotoisen intention välillä.
30.9.2016 Tutkijoiden yö
Tiedekulma
Yliopistonlehtori Jarkko Niemi
Keskustelunanalyysin näkökulma myyntityöhön ja asiakassuhteen rakentumiseen
Katso video täältä (suomeksi)

Dosentti Sonja Koski
Empatiamme alkulähteillä
Katso video täältä (suomeksi)
13.5.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Kristin Davidse
(INTER)SUBJECTIVITY IN THE ENGLISH NOUN PHRASE: SYNCHRONY AND DIACHRONY
Kevään viimeisen Helsinki Lectures on Intersubjectivity -sarjan luennon piti professori Kristin Davidse otsikolla (Inter)subjecitivity in the English Noun Phrase: Synchrony and Diachrony. Luennollaan hän käsitteli englanninkielisen substantiivilausekkeen subjektiivisuutta ja intersubjektiivisuutta sekä kielen muuttumista. Davidse työskentelee professorina Leuvenin yliopistossa Belgiassa.
8.4.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: John W. Du Bois
EPISTEMICS AND THE BODY: TURN-INITIAL AND TURN-FINAL USES OF ‘JE SAIS PAS’ (‘I DON’T KNOW’) IN FRENCH TALK-IN-INTERACTION
Helsinki Lectures on Intersubjectivity -luentosarjan huhtikuun luennon piti professori John W. Du Bois otsikolla Intersubjectivity as sociocognitive coupling – Dynamics of Dialogic Engagement. Luennollaan Du Bois esitti, miten keskustelukumppanit voivat liittyä vuorovaikutuksellisesti yhteen keskustelussa ja jopa kytkeytyä yhdeksi sosiokognitiiviseksi ja sosioaffektiiviseksi systeemiksi. Hän käsitteli esimerkiksi empatian merkitystä tällaisen intersubjektiivisuuden luomisessa.
Du Bois vieraili huippuyksikössä huhtikuussa. Hän toimii professorina Kalifornian yliopistossa Santa Barbaran kampuksella.
11.3.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Jutta Jokiranta
SOCIAL SCIENCES MEET BIBLICAL STUDIES: CONVERSATIONS WITH SOCIAL IDENTITY AND MAGICAL AGENCY
Akatemiatutkija Jutta Jokiranta (Helsingin yliopisto, Changes in Sacred Texts and Traditions –huippuyksikön tiiminjohtaja) luennoi kevään kolmannella Helsinki Lectures on Intersubjectivity -luennolla aiheesta Social sciences meet biblical studies: Conversations with social identity and magical agency. Jokiranta esitteli luennollaan eksegetiikkaa ja sosiaalitieteitä yhdistelevää tutkimusta: hän käsitteli sosiaalista identiteettiä ja rituaaleja muinaisissa teksteissä.
9.3.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Mikael Leiman
PRIMARY INTERSUBJECTIVITY – A MYTH?
Kevään toisen Helsinki Lectures on Intersubjectivity -sarjan luennon piti emeritusprofessori Mikael Leiman (Itä-Suomen yliopisto), joka luennoi otsikolla Primary intersubjectivity – a myth? Luennossaan Leiman käsitteli intersubjektiivisuutta yksilön kehityksen alkuvaiheissa. Leimanin mukaan on olemassa kaksi merkkisysteemiä (sign system); primitiivinen ja kielellinen. Luennolla käsiteltiin erityisesti sitä, miten merkit vuorovaikutuksessa välittyvät.
15.1.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Dan Zahavi
ANONYMITY, INTERSUBJECTIVITY AND THE SELF-OTHER DIFFERENTIATION
Kevään ensimmäisen Helsinki Lectures on Intersubjectivity -sarjan luennon piti professori Dan Zahavi (University of Copenhagen). Hänen luentonsa otsikko oli Anonymity, intersubjectivity and the self-other differentiation. Zahavi työskentelee tällä hetkellä Kööpenhaminassa (Center for Subjectivity Research) yksikössä, jonka tutkimuskohde on huippuyksikkömme aiheelle hyvin läheinen. Luennossaan Zahavi pohti subjektiviteetin ja intersubjektiivisuuden syntyä, sekä esitteli erilaisia näkemyksiä, kuinka käsittää itsen ja toisen välinen suhde.