ARKIV: EVENEMANG 2016

2.12.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity:
Minna Palander-Collin
TRACING SOCIETAL CHANGE THROUGH LINGUISTIC SHIFTS
Vid årets sista föreläsning i serien Helsinki Lectures on Intersubjectivity föreläste professor Minna Palander-Collin under rubriken Tracing Societal Change Through Linguistic Shifts. Hon presenterade tidigare och nuvarande forskningsprojekt. Palander-Collin har tillsammans med sin forskningsgrupp undersökt sociolingvistik och socialhistoria. Forskningsfrågan som förenar projekten är hur förändringar i språkliga konventioner och i sociala faktorer är sammanbundna och hur denna relation vetenskapligt kan operationaliseras, t.ex. visas och mätas utifrån korpusar.
18.11.2016 Tiedonmuodostusseminaari
Helsingfors universitet
Ladda ner presentation här (pdf, på finska)
Miten mieltä koskeva tieto rakentuu ja kehittyy?
Seminar om sociologi, neurobiologi och psykoanalys. Professor Petri Ylikoski (Helsingfors universitet), professor Kai Kaila (Helsingfors universitet) och docent Jussi Kotkavirta (Helsingfors universitet)
4.11.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity:
Simona Pekarek-Doehler
EPISTEMICS AND THE BODY: TURN-INITIAL AND TURN-FINAL USES OF ‘JE SAIS PAS’ (‘I DON’T KNOW’) IN FRENCH TALK-IN-INTERACTION
November månads föreläsning i serien Helsinki Lectures on Intersubjectivity hölls av professor Simona Pekarek-Doehler (Université de Neuchâtel) med rubriken Epistemics and the body: Turn-initial and turn-final uses of je sais pas ’I don’t know’ in French talk-in-interaction. Föreläsningen behandlade franskans uttryck je sais pas (”jag vet inte”) och dess funktioner i början och slutet av talturer i vardagliga diskussioner.
Pekarek-Doehler undersöker je sais pas som turinledare i svar på frågor och som turavslutare som placerar sig i början av en sekvens. Beroende på placeringen har uttrycken olika slags funktioner.
7.10.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Raimo Tuomela
NON-REDUCTIVE VIEWS OF SHARED INTENTIONALITY
Höstens första föreläsare i föreläsningsserien Helsinki Lectures on Intersubjectivity var professor Raimo Tuomela (Helsingfors universitet). Rubriken för Tuomelas föreläsning var Non-reductive views of shared intentionality.
30.9.2016 Tutkijoiden yö
Tiedekulma, Helsingfors
Yliopistonlehtori Jarkko Niemi
Keskustelunanalyysin näkökulma myyntityöhön ja asiakassuhteen rakentumiseen
Titta videon här (på finska)

Docent Sonja Koski
Empatiamme alkulähteillä
Titta videon här (på finska)
13.5.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Kristin Davidse
(INTER)SUBJECTIVITY IN THE ENGLISH NOUN PHRASE: SYNCHRONY AND DIACHRONY
Vårens sista föreläsning i serien Helsinki Lectures on Intersubjectivity hölls av professor Kristin Davidse under rubriken (Inter)subjectivity in the English Noun Phrase: Synchrony and Diachrony. Föreläsningen behandlade subjektivitet och intersubjektivitet i engelska nominalfraser samt språkets förändring. Davidse är professor vid universitetet i Leuven i Belgien.
8.4.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: John W. Du Bois
EPISTEMICS AND THE BODY: TURN-INITIAL AND TURN-FINAL USES OF ‘JE SAIS PAS’ (‘I DON’T KNOW’) IN FRENCH TALK-IN-INTERACTION
April månads föreläsning i serien Helsinki Lectures on Intersubjectivity hölls av professor John W. Du Bois. Rubriken för föreläsningen var Intersubjectivity as sociocognitive coupling – Dynamics of Dialogic Engagement. Du Bois talade om hur samtalsparter kan förenas interaktivt under ett samtal och till och med bilda ett sociokognitivt och socioaffektivt system. Han tog bl.a. upp empatins betydelse för denna form av intersubjektivitet.
11.3.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Jutta Jokiranta
SOCIAL SCIENCES MEET BIBLICAL STUDIES: CONVERSATIONS WITH SOCIAL IDENTITY AND MAGICAL AGENCY
Akademiforskare Jutta Jokiranta (Helsingfors universitet, teamledare vid spetsenheten Changes in Sacred Texts and Traditions) gav på vårens tredje Helsinki Lectures on Intersubjectivity en föreläsning med rubriken Social sciences meet biblical studies: Conversations with social identity and magical agency. Jokiranta presenterade forskning som kombinerar exegetik och socialvetenskap: hon behandlande social identitet och ritualer i forntida texter.
9.3.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Mikael Leiman
PRIMARY INTERSUBJECTIVITY – A MYTH?
Vårens andra föreläsning i serien Helsinki Lectures on Intersubjectivity hölls av emeritusprofessor Mikael Leiman (Östra Finlands universitet). Föreläsningen gick under rubriken Primary intersubjectivity – a myth?. Leiman behandlade intersubjektivitet i den tidiga individutvecklingen.
Enligt Leiman finns det två teckensystem (sign system), ett primitivt och ett språkligt. På föreläsningen behandlade han särskilt hur tecken förmedlas i interaktion.
15.1.2016 Helsinki Lectures on Intersubjectivity: Dan Zahavi
ANONYMITY, INTERSUBJECTIVITY AND THE SELF-OTHER DIFFERENTIATION
Först ut i vårens Helsinki Lectures on Intersubjectivity var professor Dan Zahavi (Københavns universitet). Hans föreläsning gick under rubriken ”Anonymity, intersubjectivity and the self-other differentiation”. Professor Zahavi arbetar för närvarande i Köpenhamn vid Center for Subjectivity Research. Centrets forskningsområde ligger nära spetsforskningsenhetens. I sin föreläsning diskuterade Zahavi förhållandet mellan subjektivitet och intersubjektivitet och han presenterade olika sätt att se på relationer (self-other relations).