ÖVRIG PERSONAL

Utöver forskare arbetar också en projektkoordinator och tre forskningsassistenter inom spetsforskningsenheten. Ekonomiskt är spetsforskningsenheten underställd Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.

CHRIS CARLING

Forskningsassistent
inter-avustajat(a)helsinki.fi
02941 40063

JENNI FABRITIUS

Forskningsassistent
inter-avustajat(a)helsinki.fi
02941 21661