Kontaktuppgifter

Spetsforskningsenheten för
intersubjektivitet i interaktion
PB 4 (Berggatan 3)
00014 Helsingfors universitet
Kontakta oss

inter-avustajat@helsinki.fi

Marja-Leena Sorjonen

Professor, Ledare
marja-leena.sorjonen@helsinki.fi

Anssi Peräkylä

Professor, vice-ledare, Emotion
anssi.perakyla@helsinki.fi

Ritva Laury

Professor, Resurser
ritva.laury@helsinki.fi

Jan Lindström

Professor, Resurser
jan.k.lindstrom@helsinki.fi