Spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion

Finnish Centre of Excellence in Research on Intersubjectivity in Interaction
Forskningsprojektet “Intersubjektivitet i interaktion” har valts ut till spetsforskningsenhet av Finlands Akademi för åren 2012–2017. Forskningen inom projektet fokuserar på hur intersubjektivitet uppnås genom samtal och annan social interaktion och hur intersubjektivitet gör det möjligt för människor att dela upplevelser. Målet är att få en djupare förståelse av intersubjektivitet som exempelvis kan användas i multikulturella eller kliniska interaktionssituationer.
Spetsforskningsenheten är flerspråkig och tvärvetenskaplig eftersom den förenar lingvister och forskare i socialvetenskap.
Ledare för spetsforskningsenheten är professor Marja-Leena Sorjonen. Enheten började sin verksamhet i januari 2012.
AKTUELLT

16.12.2017 DISPUTATION

Pilvi Heinonen:
Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa
Läs mer här

1.12.2017 HELSINKI LECTURES ON INTERSUBJECTIVITY

Anna Mauranen (Helsingfors universitet):
Matching perspectives: joint processing across languages and speakers
Läs mer

1.9.2017 TUHAT-PRIS TILL JAN LINDSTRÖM

Humanistiska fakultetens TUHAT-pris 2017 går till
professor Jan Lindström
Läs mer i Flamma

29.5.2017 DISPUTATION

Katariina Harjunpää:
Translatory practices in everyday conversation. Bilingual mediating in Finnish–Brazilian Portuguese interaction
Läs mer här

26.5.2017 PROMOTION

Filosofiska fakulteten vid Helsingfors universitet promoterar Elizabeth Couper-Kuhlen till hedersdoktor
Läs mer här

TWITTER

Senaste inläggen