PUBLIKATIONER 2012

Birkner, K., Henricson, S., Lindholm, C. & Pfeiffer, M. (2012). Grammar and self-repair: Retraction patterns in German and Swedish prepositional phrases. Journal of Pragmatics, 44, 1413–1433.

Couper-Kuhlen, E. (2012). Exploring affiliation in the reception of conversational complaint stories. I Peräkylä, A. & Sorjonen, M-L. (red.), Emotion in Interaction. New York: Oxford University Press. 113–146.

Couper-Kuhlen, E. (2012). On affectivity and preference in responses to rejection. Text and Talk, 32 (4), 453–476.

Couper-Kuhlen, E. (2012). Some truths and untruths about final intonation in conversational questions. I de Ruiter, J.P. (red.), Questions: Formal, functional and interactional perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. 123–145.

Couper-Kuhlen, E. (2012). Turn continuation and clause combinations. Discourse Processes, 49, ¾, 273–299.

Egbert, M., Groeber, S., Damsø Johansen, J., Lonka, E., Meis, M., Pajo, K., Ruusuvuori, J. & Skelt, L. (2012). Hearing health care provision in the national systems of Australia, Denmark, Finland, Germany and Switzerland: similarities and differences. I Egbert, M. & Deppermann, A. (red.), Hearing Aids Communication: Integrating social interaction, audiology and user centered design to improve communication with hearing loss and hearing technologies. Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung , 22–34.

Haakana, M. (2012). Laughter in conversation: the case of “fake” laughter. I Peräkylä, A. & Sorjonen, M-L. (red.), Emotion in Interaction. New York: Oxford University Press. 174–194.

Hakulinen, A. (2012). Näkökulmia suomen kieltolauseen sanajärjestyksen määräytymiseen. I Argus, R., Hussar, A. & Rüütmaa, T. (red.), Pühendusteos emeriitprofessor Mati Hindi 75. sünnipäevaks. Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised, 4. Tallinna: Tallinna Ülikool. 20–43.

Hakulinen, A. & Sorjonen, M-L. (2012). Being equivocal: Affective responses left unspecified. I Peräkylä, A. & Sorjonen, M-L. (red.), Emotion in Interaction. New York: Oxford University Press. 147–173.

Halonen, M. & Sorjonen, M-L. (2012). Multi-functionality of interrogatives: Asking reasons for and wondering about an action as overdone. I de Ruiter, J.P. (red.), Questions. Cambridge: Cambridge University Press. 222–237.

Henricson, S. (2012). Goodwin & Goodwin om beröring och intersubjectivitet. Språkbruk, 4/2012, 34–35.

Henricson, S. (2012). Där svenskan möter finskan. Språktidningen, 5/2012, 52–53.

Hinton-Smith, T., Scott, S. & Härmä, V. (2012). Shyness in interactive art galleries and museums: Inclusivity, performance and the problem of the ’ideal visitor’. Sociological Research Online.

Huhtala, A. & Lehti-Eklund, H. (2012). Johdanto. I Huhtala, A. & Lehti-Eklund, H. (red.), Taitoa kehittämässä. Vieraiden kielten opiskelijoiden kielitaidosta ja kielenkäytöstä. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Huhtala, A. & Lehti-Eklund, H. (2012). Language students and emerging identities. Journal of Applied Language Studies, 6/2, 5–17.

Huhtala, A. & Lehti-Eklund, H. (red.) (2012). Taitoa kehittämässä: Vieraiden kielten opiskelijoiden kielitaidosta ja kielenkäytöstä. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Huhtamäki, M. (2012). Prosodiska mönster hos frågor: En undersökning av Helsingforssvenska samtal. Språk och stil: tidskrift för svensk språkforskning, 22 (2), 153–184.

Huhtamäki, M. (2012). Súrligar nætur í Keypmannahavn – En färöisk visa i Köpenhamn. I Andreassen, E., Johannesen, M., Johansen, A. & Sigurðardóttir, T. (red.), Malunarmót. Tórshavn: Fróðskapur.

Jääskeläinen, A. & Koivisto, A. (2012). Konjunktio, partikkeli vai konnektiivi? Virittäjä, 4/2012, 591–601.

Koivisto, A. (2012). Discourse patterns for turn-final conjunctions. ­Journal of Pragmatics 44 (10), 1254–1272.

Koivisto, A. (2012). Sanomattakin selvää? Ja, mutta ja että puheenvuoron lopussa. Lektio. Virittäjä 1/2012.

Kurhila, S. (2012). Kun ymmärtäminen on vaakalaudalla – kohdentamattomat korjausaloitteet kakkoskielisessä keskustelussa. I Lindholm, C. & Leskelä, L. (red.), Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Helsinki: Kehitysvammaliitto. 145–193.

Laakso, M. (2012). Afasia ja yhteistyön mahdollisuudet ja rajat: vertaileva tutkimus afaattisten henkilöiden koti- ja puheterapiavuorovaikutuksesta. I Leskelä, L. & Lindholm, C. (red.), Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Helsinki: Kehitysvammaliitto. 32–56.

Laakso, M. (2012). Aphasia as an example of how communication disorder affects interaction. I Egbert, M. & Deppermann, A. (red.), Hearing Aids Communication: Integrating social interaction, audiology and user centered design to improve communication with hearing loss and hearing technologies. Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung, 138–145.

Laakso, M. (2012). Kielen sosiaalisen käytön kehitys lasten vuorovaikutustilanteissa. I Stolt, S., Laakso, M. & Lehtihalmes, M. (red.), Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja, 44. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. 55–65.

Laakso, M., Lehtihalmes, M. & Stolt, S. (2012). Puhe ja kieli opitaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. I Stolt, S., Laakso, M. & Lehtihalmes, M. (red.), Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja, 44. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. 4–7.

Laury, R. (2012). Syntactically non-integrated Finnish jos ‘if’ conditional clauses as directives. Discourse Processes 49, 213–242.

Laury, R. (2012). Taking a stance and getting on with it: The form and function of the Finnish finite clausal extraposition construction. Text and Talk 32 (4), 503–524.

Lehti-Eklund, H. & Green-Vänttinen, M. (2012). Svenska är trevligt. Poppis, 1, 6–7.

Lehti-Eklund, H. & Heilä-Ylikallio, R. (2012). Inledning. I Lehti-Eklund, H., Silén, B., Heilä-Ylikallio, R. & Slotte-Lüttge, A. (red.), Skriftpraktiker hos barn och unga. Turku: Åbo Akademi.

Lehti-Eklund, H., Lindholm, C. & Sandström, C. (2012). Folkmålsstudier 50. Helsingfors: Föreningen för nordisk filologi.

Lehti-Eklund, H., Silén, B., Heilä-YLIKallio, R. & Slotte-Lüttge, A. (red.) (2012). Skriftpraktiker hos barn och unga. Turku: Åbo Akademi.

Lehtonen, J., Taipale, J. & Peräkylä, A. (2012). Potilas-lääkärisuhde ei saa unohtua kustannusten ja teknologian paineessa: Editorial. Suomen lääkärilehti, 67, 1.

Leskelä, L. (2012). Ymmärrysvaikeuksien käsittelyä kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän ohjaajiensa keskusteluissa. I Leskelä, L. & Lindholm, C. (red.), Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Helsinki: Kehitysvammaliitto. 184–234.

Leskelä, L. & Lindholm, C. (red.) (2012). Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

Leskelä, L. & Lindholm, C. (2012). Näkökulmia kielellisesti epäsymmetriseen vuorovaikutukseen. I Leskelä, L. & Lindholm, C. (red.), Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Helsinki: Kehitysvammaliitto. 12–31.

Lilja, N. (2012).Tiedätkö mikä on suo? Kielellisen tietämyksen topikalisointi kakkoskielisessä keskustelussa. [Do you know what ”swamp” means? Topicalizing linguistic asymmetry in second-language interaction], Virittäjä 4/2012, 560–588.

Lindholm, C. (2012). Vuorovaikutuksen haasteita ja mahdollisuuksia – tapaustutkimus muistisairaiden päivätoiminnasta. I Leskelä, L. & Lindholm, C. (red.), Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Helsinki: Kehitysvammaliitto. 57–98.

Lindström, J. K. (2012). Different languages, one mission? Outcomes of language policies in a multilingual university context. International Journal of the Sociology of Language, 216, 33–54.

Lindström, J. K. & Henricson, S. (red.) (2012). Språk och interaktion 3. Nordica Helsingiensa, 30. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Lindström, J. K., Wide, C., Nilsson, J. & Norrby, C. (2012). Finland-Swedish as non-dominant variety of Swedish: Extending the scope to pragmatic and interactional aspects. I Muhr, R., Norrby, C., Kretzenbacher, L. & Amorós, C. (red.), Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages. Getting the Picture: In Memory of Michael Clyne. Österreichisches Deutsch Sprache Der Gegenwart, 14. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group. 49–60.

Merke, S. (2012). Kielen opiskelu ja tunteet: Affekti jäsentämässä opiskelijoiden aloittamia kysymyssekvenssejä vieraan kielen oppitunneilla. Virittäjä, 2/2012.

Pajo, K. (2012). Difficulty to receive a spoken message due to hearing loss: Analysis of a private interaction between two sisters at a coffee table. I Egbert, M. & Deppermann, A. (red.), Hearing Aids Communication: Integrating social interaction, audiology and user centered design to improve communication with hearing loss and hearing technologies. Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung. 67–75.

Pajo, K. (2012). ”One gets along enough to make it work”: a case study of local contexts prior to miscommunication between a hearing-impaired man and his spouse. Journal of Interactional Research in Communication Disorders, 3 (2), 221–249.

Peräkylä, A. (2012). Die Interaktionsgeschichte einer Deutung. I Ayaß, R. & Meyer, C. (red.), Sozialität in Slow Motion. Wiesbaden: Springer-Verlag. 375–405.

Peräkylä, A. (2012). Epilogue: What does the study of interaction offer to emotion research. I Peräkylä, A. & Sorjonen, M-L. (red.), Emotion in Interaction. New York: Oxford University Press. 274–289.

Peräkylä, A. (2012). In Freud’s footsteps. International Journal of Psychoanalysis, 93 (3), 555–557.

Peräkylä, A. (2012). Sosiaalinen vuorovaikutus tutkimuskohteena. I Lahikainen, A.R., Suoninen, E., Järventie, I. & Salonen, M. (red.), Sosiaalipsykologian sukupolvet. Tampere: Vastapaino. 198–208.

Peräkylä, A. & Ruusuvuori, J. (2012). Facial expression and interactional regulation of emotion. I Peräkylä, A. & Sorjonen, M-L. (red.), Emotion in Interaction. New York: Oxford University Press. 64–91.

Peräkylä, A. & Sorjonen, M-L. (red.) (2012). Emotion in Interaction. Studies in Sociolinguistics. New York: Oxford University Press.

Piippo, I. (2012). Viewing norms dialogically: an action-oriented approach to sociolinguistic metatheory. Monografiaväitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Raevaara, L. & Sorjonen, M-L. (2012). Genre keskusteluntutkimuksessa. I Heikkinen, V., Voutilainen, E. Lauerma, P., Tiililä, U. & Lounela, M. (red.), Genreanalyysi: Tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus.

Rouhikoski, A. (2012). Asenteesta ja asennoitumisesta sosiolingvistiikassa. [Recension av Jaffe, A. (red.), Stance. Sociolinguistic perspectives.] Virittäjä, 116 (3), 470–478.

Rouhikoski, A. (2012). Koska meitä käsketään – tai pyydetään, neuvotaan ja ohjataan. Gerontologia, 26 (4), 262–263.

Ruusuvuori, J. (2012). Emootiot ja niiden tutkiminen kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. I Stolt, S., Laakso, M. & Lehtihalmes, M. (red.), Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 44.

Ruusuvuori, J. (2012). Vuorovaikutustutkimuksen uusia suuntia. I Lahikainen, A-R., Suoninen, E., Järventie, I. & Salonen, M. (red.), Sosiaalipsykologian sukupolvet. Tampere: Vastapaino. 261–272.

Savijärvi, M. (2012). Kokemuksesta oppimiseen. Sutina, 3/2012.

Scott, S., Hinton-Smith, T., Härmä, V. & Broome, K. (2012). The reluctant researcher: Shyness in the field. Qualitative Research, 12 (6), 715–734.

Simonen, M. (2012). Formulation in clinical interview. Communication & Medicine, 9 (2), 133–143.

Simonen, M. (2012). Mutual negotiation of the interviewee’s competence in interview interaction. I Gitte, R. Brouwer, C. E. & Dennis, D. (red.), Evaluating ‘cognitive’ competences in interaction. Amsterdam: John Benjamins. 119–143.

Sorjonen, M-L. & Peräkylä, A. (2012). Introduction. I Peräkylä, A. & Sorjonen, M-L. (red.), Emotion in Interaction. New York: Oxford University Press. 3–15.

Stevanovic, M. (2012). Establishing joint decisions in a dyad. Discourse Studies, 14 (6), 779–803.

Stevanovic, M. (2012). Prosodic salience and the emergence of new decisions: On the prosody of approval in Finnish workplace interaction. Journal of Pragmatics, 44 (6-7), 843–862.

Stevanovic, M. & Peräkylä, A. (2012). Deontic Authority in Interaction: The right to announce, propose and decide. Research on Language and Social Interaction, 45 (3), 297–321.

Stolt, S., Laakso, M. & Lehtihalmes, M. (red.) (2012). Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 29.-30.3.2012. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja, 44. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys.

Tiitinen, S. & Ruusuvuori, J. (2012). Engaging parents through gaze: Speaker selection in three-party interactions in maternity clinics. Patient Education and Counseling 89, 38–43.

Visapää, L. (2012). Amerikkalainen hymy. Puhe ja Kieli, 3/2012, 101.

Visapää, L. (2012). Joka-relatiivilauseiden funktioista. Virittäjä 4/2012.

Voutilainen, L. (2012). Responding to Emotion in Cognitive Psychotherapy. I Peräkylä, A. & Sorjonen, M-L. (red.), Emotion in Interaction. New York: Oxford University Press. 235–255.