FORSKARNA

På spetsforskningsenheten arbetar flera forskare: åtta professorer samt docenter, universitetsforskare, post-doc-forskare och doktorander. Dessutom finns det några magisterstuderande som skriver sina avhandlingar i samarbete med enheten.
Forskarna på spetsforskningsenheten kommer från olika vetenskapsgrenar: finska, nordiska språk, sociologi, socialpsykologi, kognitionsvetenskap och logopedi. Utöver Helsingfors universitet arbetar några forskare vid Tammerfors universitet och Jyväskylä universitet samt inom andra organisationer.Enheten har också medlemmar i Sverige och i Danmark. Forskarna i enheten har ett gott internationellt renommé tack vare publikationer och deltagande i internationellt forskningssamarbete.
Spetsforskningsenhetens forskare är fördelade på tre team: Handlingar och handlingssekvenser, Verbala och nonverbala resurser för handlingskonstruktion och Emotion i interaktion. Gränserna mellan teamen är ändå flexibla. Teamens forskningsteman överlappar och forskarna kan vara med i flera team. Forskarna listas i alfabetisk ordning efter efternamn.
ILKKA ARMINEN
Professor, Sociologi, TEAM: 2
PROJEKT: Media interaction at home; Imitation Games and interactional expertise
NYCKELORD: Institutionell interaktion, Mediated interaction, Experimentell sociologi
PROFIL: Helsingfors universitet, Research Gate
ilkka.arminen(a)helsinki.fi
DARIA BAHTINA-JANTSIKENE
Doktor, Forskare, Multilingvistik, Konestiftelsen, TEAM: 2
PROJEKT: Reaching Common Ground in Estonian-Russian Interaction: Effects of Familiarity and Meta-Communicative Strategies on Communicative Success (Avhandling) | Units of language and interaction
NYCKELORD: Multilingualism, Receptiv multilingualism, Estniska, Ryska, Meta-communicative devices, Experimentell lingvistik, Psycholinguistic alignment, Common ground
PROFIL: LinkedIn, Eesti Teadusinfosüsteem
daria.bahtina-jantsikene(a)helsinki.fi
ELIZABETH COUPER-KUHLEN
Professor Emerita, Vuorovaikutuslingvistiikka, TEAM: 1,2,3
PROJEKT: An introductory textbook to Interactional Linguistics | The intonation of next-turn repetitions in English talk-in-interaction | Formats for advice-giving in everyday conversation
NYCKELORD: Interaktionslingvistik, Prosodi i interaktion, Interaktion och grammatik
PROFIL: Helsingfors universitet
MARIA FRICK
Universitetslektor, Estniska och Finska språket, Uleåborgs universitet
PROJEKT: Monikieliset resurssit arkivuorovaikutuksessa | Kehollisen ja sanallisen toiminnan linkittyminen
PROFIL: Uleåborgs universitet
maria.frick(a)oulu.fi
AULI HAKULINEN
Professor Emerita, Finska språket, TEAM: 1,2,3
PROJEKT: Prosodia vuorovaikutuksena
NYCKELORD: Partiklar, Ordföljd, Svar, Affekt/Emotion
PROFIL: Helsingfors universitet, Research Gate
auli.hakulinen(a)helsinki.fi
KATARIINA HARJUNPÄÄ
Doktorant, Finska språket, Suomen Kulttuurirahasto, TEAM: 1
PROJEKT: Verbal and non-verbal resources for action construction | Turn design in translatory talk – Bilingual mediating in Finnish-Brazilian Portuguese everyday conversation (Avhandling) | FiDiPro-projekt
NYCKELORD: Mångspråkig och multilateral interaktion, Översättning i vardagskonversation, Deltagande, Grammatik och interaktion, Multimodalitet, Brasiliansk portugisiska
PROFIL: Helsingfors universitet
katariina.harjunpaa(a)helsinki.fi
PILVI HEINONEN
Doktorant, Finska språket, Konestiftelsen, TEAM: 1
PROJEKT: Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana (Avhandling) | Selittäminen ohjauskonteksteissa
NYCKELORD: Klassrumsinteraktion, Pedagogik
PROFIL: Helsingfors universitet
pilvi.heinonen(a)helsinki.fi
MARTINA HUHTAMÄKI
Doktor, Forskare, Nordiska språk, The Bank of Sweden Tercentuary Foundation, TIIMI: 1
PROJEKT: Interaction and Variation in Pluricentric Languages | Communicative Patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish
NYCKELORD: Finlandssvenska, Interaktionlingvistik, Variation och pragmatik, Prosodi, Färöiska
PROFIL: Helsingfors universitet, LinkedIn
martina.huhtamaki(a)helsinki.fi
VUOKKO HÄRMÄ
Doktorant, Sociologi, Emil Aaltonen Foundation, TEAM: 3
PROJEKT: Shyness and Embarrasment in Everyday Social Interaction (Avhandling)
NYCKELORD: Emotioner, Gester, Multimodalitet, Vardagsliv
PROFIL: Helsingfors universitet
vuokko.harma(a)helsinki.fi
LAURA IHALAINEN
Doktorant, Finska språket, Konestiftelsen, TEAM: 2
PROJEKT: Taide työnä ja työvälineenä
NYCKELORD: Interaktion i teaterövningar, Framförande (Enactment)
PROFIL: Helsingfors universitet, URB-hanke
laura.h.ihalainen(a)helsinki.fi
AINO KOIVISTO
Doktor, Forskare, Finska språket, TEAM: 2
PROJEKT: Asemoitumisen muutoksen ilmaisut suomessa
NYCKELORD: Responser, Interaktion och grammatik, Skönlitterär dialog, Digital samtalsanalys
PROFIL: Helsingfors universitet
aino.koivisto(a)helsinki.fi
SONJA KOSKI
Docent, Universitetsforskare, Biologisk antropologi, Marie Sklodowska-Curie Actions, TEAM: 3
PROJEKT: Evolutionary roots of human intersubjectivity | Primate social interaction | Primate personality | Concepts of intersubjectivity
NYCKELORD: Primaters beteende och evolution, Människans evolution, Djurs kognition och känslor
PROFIL: Helsingfors universitet, Research Gate, Academia
sonja.koski(a)helsinki.fi
EMMI KOSKINEN
Doktorant, Sociologi, TEAM: 3
PROJEKT: Theory of Mind and Affiliation in Social Interaction (Avhandling)
NYCKELORD: Inlevelseförmåga, Affiliering, Autismspektrumstörning, Berättande, Empati
PROFIL: Helsingfors universitet, LinkedIn
emmi.ek.koskinen(a)helsinki.fi
SALLA KURHILA
Universitetslektor, Finska språket, Konestiftelsen, TEAM: 2
PROJEKT: Suomi toisena kielenä ja tilanteinen oppiminen
NYCKELORD: Samtalsanalys, Interaktion på andraspråk, Uppgiftsbaserad språkinlärning, Språkinlärning på arbetsplatsen, Interaktion i den medicinska branschen
PROFIL: Helsingfors universitet
salla.kurhila(a)helsinki.fi
RITVA LAURY
Professor Emerita, Interactional linguistics, TEAM: 1
PROJEKT: Units of language and interaction | Verbal and non-verbal resources for action construction | Units | Responding in conversation | Ellipsis | Turn openings
NYCKELORD: Uppkomst av grammatik från interaktion, Enheter av språk och interaktion, Kombinering av satser (Clause combining), Indexikalitet och hänvisning (Indexicality and reference), Finska, Typologi
PROFIL: Helsingfors universitet
ritva.laury(a)helsinki.fi
NIINA LILJA
Universitetslektor, Finska språket, Tampereen Yliopisto, TEAM: Projekt
PROJEKT: Korjaaminen suomalaisessa arkivuorovaikutuksessa | Suomen oppiminen toisena kielenä vuorovaikutuksessa
NYCKELORD: Korrigering, Korrigeringsinitiativ tagna av den andra, Finska som andraspråk, Inlärning i interaktion (CA-SLA)
PROFIL: Tampereen yliopisto
niina.lilja(a)uta.fi
CAMILLA LINDHOLM
Docent, Akademiforskare, Finlands Akademi
PROJEKT: Dementia interaction | Asymmetrical interaction | Structures in spoken Swedish
NYCKELORD: Demens, Asymmetrisk interaktion, Strukturer i talad svenska
PROFIL: Helsingfors universitet
camilla.lindholm(a)helsinki.fi
JAN LINDSTRÖM
Professor, Nordiska språk, TEAM: 1
PROJEKT: Turn design and syntax of spoken language in an emergent | Online and positionally sensitive perspective | Next-turn repeats in Finland-Swedish in a cross-linguistic comparison | Interaction and Variation in Pluricentric Languages – Communicative Patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish
NYCKELORD: Diskurspartiklar och pragmatiska markörer, Pragmatik och språkkontakt, Epistemiskhet i interaktion, Artefakter i interaktion
PROFIL: Research Gate, Helsingfors universitet
jan.k.lindstrom(a)helsinki.fi
SAIJA MERKE
Universitetslektor, Doktorant, Finska språket, Tampereen Yliopisto, TEAM: 1
PROJEKT: Selityssekvenssit luokkahuonevuorovaikutuksessa | Oppilaiden vastalauseet kielentunneilla
NYCKELORD: Interaktion på finska som andraspråk, frågesekvenser
PROFIL: Helsingfors universitet
saija.merke(a)helsinki.fi
LORENZA MONDADA
Professor, Samtalsanalys, TEAM: Projekt
PROJEKT: FiDiPro-projekt Multimodalitet
NYCKELORD: Social interaktion, Multimodalitet, Film, Språk, Kropp, Kontext, Utrymme, Temporalitet, Materialitet
PROFIL: Helsingfors universitet
lorenza.mondada(a)unibas.ch
JARKKO NIEMI
Doktor, Forskare, Finska språket, TEAM: 1
PROJEKT: Digitalization in Customer Interaction
NYCKELORD: Grammatik och interaktion, Försäljning, Kundinteraktion, Digitalisering
PROFIL: Helsingfors universitet
jarkko.j.niemi(a)helsinki.fi
ANSSI PERÄKYLÄ
Professor, Sociologi, TEAM: 3
PROJEKT: The interactive physiology of emotions | Emotions in psychotherapy | Movement synchronisation in interaction | The self in social interaction
NYCKELORD: Psykoterapi, Emotioner, Psykofysiologi, Goffman, Jaget (Self), Psykiatri, Diagnos, Drömmar
PROFIL: Helsingfors universitet
anssi.perakyla(a)helsinki.fi
IRINA PIIPPO
Doktor, Forskare, Arabiska och sociolingvistik, Suomen Kulttuurirahasto, TEAM: 2
PROJEKT: Normatiivisuus arabiankielisessä luokkahuone- vuorovaikutuksessa | Kieliin sosiaalistuminen, kieli-ideologiat ja kieltenyliset käytänteet pääkaupunkiseudun arabiankielisissä yhteisöissä | Miten puhutella? Puhuttelutapojen vaihtelu ja muutos
NYCKELORD: Klassrumsinteraktion, Socialisering till språket, Arabiska, Språkets normativitet
PROFIL: Helsingfors universitet
irina.piippo(a)helsinki.fi
LIISA RAEVAARA
Doktor, Universitetsforskare, Finska språket, Kotus (Institute for the languages of Finland), TEAM: 2
PROJEKT: Taide työnä ja työvälineenä
NYCKELORD: Samspelet av språklig och kroppslig handling, Deltagande, Konst i interaktion
PROFIL: Helsingfors universitet, URB-hanke
liisa.raevaara(a)helsinki.fi
MIRKA RAUNIOMAA
Universitetsforskare, Finska språket, Engelska, TEAM: 1
PROJEKT: HANS – Human activity in natural settings
NYCKELORD: Rörelse, Multimodalitet, Att behärska/ta i bruk verksamhetspraktikerna
PROFIL: Helsingfors universitet
mirka.rauniomaa(a)helsinki.fi
ANU ROUHIKOSKI
Doktorant, Finska språket, TEAM: 2
PROJEKT: Direktiivit institutionaalisessa vuorovaikutuksessa (Avhandling) | Miten puhutella? Puhuttelutapojen vaihtelu ja muutos
NYCKELORD: Interaktionssociolingvistik, Grammatik i växelverkan, Direktiv, Tilltal
PROFIL: Helsingfors universitet
anu.rouhikoski(a)helsinki.fi
GIOVANNI ROSSI
Doktor, Forskare, Lingvistik och samtalsanalys, TEAM: 1
PROJEKT: Verbal and non-verbal resources for action construction | PECII | Prosody and pragmatic function in next-turn repetitions across five languages
NYCKELORD: Grammatik, Prosodi, Gester, Pragmatik, Samtalsanalys, Tvärspråklig jämförelse
PROFIL: Helsingfors universitet | Research Gate
giovanni.rossi(a)helsinki.fi
JOHANNA RUUSUVUORI
Professor, Socialpsykologi, Tampereen yliopisto, TEAM: 3
PROJEKT: Ryhmäterapia elämäntapamuutoksissa. Ryhmävuorovaikutus ja teknologiavälitteinen neuvonta osana yksilöllistä terveydenhoitoa | Neuvotteleminen työntekijän töihinpaluun ja työkyvyn tukemisessa | Vuorovaikutus kehityskeskusteluissa | Koskettaminen vuorovaikutuksessa
NYCKELORD: Emotioner i växelverkan, Sambandet mellan språklig och icke-språklig interaktion, Interaktion i arbetslivet (proffs, kunder och mångprofessionellt samarbete), Hälsovårdens konventioner, Processer och framgång
PROFIL: Helsingfors universitet
MARJO SAVIJÄRVI
Doktor, Forskare, Finska språket, TEAM: 2
PROJEKT: Taide työnä ja työvälineenä, Toisen kielen oppiminen vuorovaikutuksessa, Korjaamisen käytännöt ja ymmärtäminen vuorovaikutuksessa
NYCKELORD: Inlärning av språk i interaktion, Korrigering, Multimodal interaktion, Kroppslig handling
PROFIL: Helsingfors universitet
marjo.savijarvi(a)helsinki.fi
MIKA SIMONEN
Doktor, Forskare, Sociologi, Konestiftelsen, TEAM: 2, 3
PROJEKT: Dog-Human Interaction | Imitation Games and interactional expertise
NYCKELORD: Hundar, Institutionell interaktion, Interaktion i intervjuer, Experimentell sociologi
PROFIL: Helsingfors universitet, Research Gate
mika.simonen(a)helsinki.fi
MARJA-LEENA SORJONEN
Professor, Finska språket, TEAM: 2
PROJEKT: Shop encounters | Comparative study of responses | Repair | Turn-initial particles across languages
NYCKELORD: Interaktion och grammatik, Multimodal interaktion, Lingvistisk variation, Komparativ forskning, Institutionell interaktion, Affekt och emotion, Responser
PROFIL: Helsingin yliopisto
marja-leena.sorjonen(a)helsinki.fi
MELISA STEVANOVIC
Doktor, Forskare, Sociologi, TEAM: 3
PROJEKT: Interpersonal synchrony in interaction, Asperger’s syndrome
NYCKELORD: Social makt, Affiliering, Prosodi, Kroppens rörelser
PROFIL: Helsingfors universitet
melisa.stevanovic(a)helsinki.fi
KIMMO SVINHUFVUD
Doktor, Forskare, Finska språket, Suomen Akatemia, TEAM: Projektit
PROJEKT: FiDiPro-projekt Multimodalitet
NYCKELORD: Multimodalitet, Föremål i interaktion, Skrivande, Rådgivning/Vägledning (Counseling)
PROFIL: Helsingfors universitet, Twitter, Multimodality-project
kimmo.svinhufvud(a)helsinki.fi
ANNA VATANEN
Doktor, Forskare, Finska språket, Estniska, Finlands Akademi
PROJEKT: Kielen ja vuorovaikutuksen yksiköt | Päällekkäispuhunta keskustelussa: suomen, japanin ja mandariinikiinan rakenteiden ja toimintojen vertailu | Seuraavan vuoron toistojen prosodia ja kielioppi erikielisissä keskusteluissa
NYCKELORD: Språkets strukturer, Prosodi, Projektion, Sociala funktioner, Turtagning, Överlappning/överlappande tal, Att uttrycka vetande, likasinnighet och samarbete, Tvärspråklig jämförelse
PROFIL: Helsingfors universitet
anna.vatanen(a)oulu.fi
SANNA VEHVILÄINEN
Professor, Itä-Suomen yliopisto, TEAM: Projekt
PROJEKT: Counselling and guidance interaction Counselling skills | Counselling and guidance on group, community and network levels
NYCKELORD: Interaktion i rådgivning/vägledning, Rådgivning och vägledning (Counseling and guidance)
HEIDI VEPSÄLÄINEN
Doktorant, Finska språket, TEAM: 2
PROJEKT: ’No’-partikkeli vastausvuoroissa (väitöskirja)
NYCKELORD: Partiklar, Svarande, Fråga, Anhålla om vetskap
PROFIL: Helsingfors universitet
heidi.vepsalainen(a)helsinki.fi
LAURA VISAPÄÄ
Docent, Universitetslektor, Finska språket, TEAM: 1
PROJEKT: Social mind and grammar | The Happiness Project | ’Self’ as pre-existing and an interactional accomplishment
NYCKELORD: Interaktion, Grammatik, Empati, Lycka, Jaget (Self), Social kognition
PROFIL: Helsingfors universitet
laura.visapaa(a)helsinki.fi
EERO VOUTILAINEN
Doktorant, Finska språket, TEAM: 2
PROJEKT: Suomen eduskunnan täysistunto institutionaalisena vuorovaikutuksena
NYCKELORD: Institutionell interaktion, Multilateral interaktion, Turtagning, Flerdelade turer, Deltagande, Förhållandet mellan talad och skriven interaktion
PROFIL: Helsingfors universitet
eero.voutilainen(a)helsinki.fi
LIISA VOUTILAINEN
Doktor, Forskare, Sociologi, TEAM: 3
PROJEKT: Vuorovaikutus ja psykofysiologia psykoterapiassa | Vuorovaikutus psykodynaamisessa psykoterapiassa | Tunteiden säätely vuorovaikutuksessa
NYCKELORD: Psykoterapi, Emotioner, Terapeutisk förändring
PROFIL: Helsingfors universitet
liisa.voutilainen(a)helsinki.fi
ELINA WEISTE
Doktor, Forskare, Sociologi, TEAM: 3
PROJEKT: Case formulation in psychiatric outpatient care | Interactional features of case formulation in interpersonal counselling (IPC) | Psychotherapy interaction | Ingredients of an interaction in occupational therapy | Datasession interaction ja The self in social interaction
NYCKELORD: Psykiatri, Psykoterapi, Terapiförhållandet, Definition av problemet, Diagnos, Jaget (Self)
PROFIL: Helsingfors universitet
elina.weiste(a)helsinki.fi
Foto: Matti Ahlgren