ARKIV: EVENEMANG 2012

18.–19.12.2012 Seminariet Interaktion och psykofysiologi i regleringen av emotioner
Kulturcentret Sofia, Helsingfors
Emotioner i interaktion-teamet ordnade ett tvådagarsseminarium i kulturcentret Sofia, där man behandlade förbindelsen mellan interaktion, psykofysiologi och emotioner. I seminariet presenterades spetsenhetens pågående projekt om interaktion och psykofysiologi.
Tre föreläsare hade inbjudits till seminariet: Professorn i sociologi John Heritage (University of California), professorn i psykiatri Kai Vogeley (University of Cologne) och post doc forskaren Ethan Weed (Aarhus University). I seminariet fick spetsenhetens forskare nya idéer och uppmuntring.
12.11.2012 Multimodalitetsseminarium
Helsingfors
I november ordnade ett av spetsforskningsenhetens team, ”Verbala och icke-verbala resurser för handlingskonstruktion”, ett seminarium om multimodalitet. Som talare hade vi Richard Ogden från York universitet, Niklas Norén från Uppsala universitet samt Pentti Haddington, Elise Kärkkäinen och Maarit Siromaa från Uleåborg universitet. Martina Huhtamäki, Timo Kaukomaa och Chiara Monzoni från spetsforskningsenheten höll också var sitt föredrag.
I slutet av seminariet diskuterades seminariets teman och de tankar som väcktes under seminariet. Deltagarna reflekterade också kring begreppen handling och förhandling och deras flertydighet.
29.10.2012 Forskningsprojektet ”Media, perheen vuorovaikutus ja lasten hyvinvointi” (Medier, interaktion i familjen och barnens välmående) presenterade sig för spetsforskningsenheten
Helsingfors
Måndagen den 29 oktober fick spetsforskningsenheten besök från Tammerfors universitet. Forskningsprojektet ”Media, perheen vuorovaikutus ja lasten hyvinvointi” (Medier, interaktion i familjen och barnens välmående), som leds av Anja-Riitta Lahikainen, presenterade material och forskning i projektet. Projektet finansieras av Finlands akademi under 2011–2014.
26.10.2012 Spetsforskningsenheten på Helsingfors bokmässa
Helsinki
Intersubjektivitet i interaktion spetsforskningsenheten var med på Helsingfors bokmässa på Humanistiska fakultetens avdelning. Forskardoktor i finska språket Marjo Savijärvi intervjuade doktor i nordiska språk Camilla Lindholm. Intervjuns tema var gemensam förståelse vid interaktion när deltagarnas språkliga kompetenser är svaga eller avvikande på något annat sätt. Intervjun anknöt till boken Haavoittuva keskustelu: Keskusteluanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta (2012) redigerad av Lindholm och Leealaura Leskelä.
17.9.2012 Spetsforskningsenheten på Tankehörnan
Helsingfors
I september organiserade spetsforskningsenheten en temadag på Tankehörnan vid Helsingfors universitet. Temadagen hette Språk, kropp och känslor i interaktion och den var ett led i Språkens stadslandskap -veckan. Dagen öppnades av skådespelaren och coachen Tomi Välimaa som höll en föreläsning om vardagens interaktion. Under dagen ordnades dessutom verkstäder och föredrag. Deltagarna hade också möjlighet att diskutera utmaningar i flerspråklig interaktion med den jourhavande samtalsforskaren på Tankehörnans interaktionsklinik.
7.9.2012 Höstens kick-off seminarium i Helsingfors
Helsingfors
I höstens första seminarium reflekterades kring begreppet intersubjektivitet. Grundarbete hade gjorts i förväg i smågrupper och varje grupp höll en kort presentation av sina egna tankar och ideer. Därefter resonerades ännu tillsammans intersubjektivitetens flera dimensioner. Höstens verksamhet var också planerad i slutet av seminariet.
7.–9.6.2012 Kick-off seminarium i Helsingfors
Helsingfors
Spetsforskningsenheten ordnade ett kick-off-seminarium i Helsingfors den 7–9 juni. Flera meriterade forskare och samarbetspartner från Finland och utomlands deltog i seminariet. Under de tre dagarna lyssnade deltagarna på flera föredrag och kommenterade dem. Dessutom diskuterade och reflekterade deltagarna kring intersubjektivitet. Spetsforskningsenheten tackar samtliga deltagare för ett givande seminarium!
27.1.2012 Internt kick-off seminarium i Helsingfors
Helsingfors
I januari 2012 ordnade spetsforskningsenheten ett internt kick-off-seminarium då forskare från olika ämnen och institutioner blev bekanta med varandra. Dessutom diskuterade vi praktikaliteter och lyssnade på föredrag. Som avslutning skålade vi för den nya statusen som spetsforskningsenhet.