Iloista vuotta 2017 Itu-tutkimuksen puolesta!

Itussa odotetaan uteliaisuudella kevään etenemistä, sillä raskausajan istukkänäytteiden käsittely yhteistyölaboratoriossamme on juuri aloitettu, ja alustavat tulokset näyttävät hyvin mielenkiintoisilta.

Istukka on ainoa ihmiselin, joka on kahden ihmisen – äidin ja lapsen – yhteinen. Sen kautta kulkevat happi, ravinto ja kuona-aineet, ja se myös tuottaa hormoneja. Itussa meillä on käytössämme niin synnytyksen yhteydessä saatuja istukkanäytteitä kuin raskausaikanakin otettuja istukkanäytteitä (raskausajan näytteet saadaan, kun kudosta jää laboratoriotutkimuksesta yli – pelkästään Itua varten näytettä ei oteta). Tämä tekee tutkimuksesta todella ainutlaatuisen.

gray30
1800-luvulla eläneen Henry Carterin piirros
kahdeksanviikkoisesta sikiöstä ja istukasta (placenta)

Monen sadan pakastetun näytteen prosessointi, kuten DNA:n eristys ja tarkastelu, on aikaavievää puuhaa: ensimmäinen data saataneen käyttöön kevään aikana. Kun ns. raakadata on valmiina, se täytyy vielä yhdistää muihin tietoihin: olemme kiinnostuneita esimerkiksi äidin kokemasta stressistä ja raskaushäiriöistä, ja siitä heijasteleeko istukkakudos näitä ympäristötekijöitä. Eri tietolähteistä saatavan tiedon kerääminen ja yhdistäminen ID-koodeja käyttäen sekä varsinainen tiedon analysointi vie aikansa, mutta ehkä jo ensi kesänä saamme alulle ensimmäiset tieteelliset Itu-julkaisut. Vaikka ensimmäiset näytteet nyt prosessoidaan, aineistonkeruu jatkuu niin raskaus- kuin seurantavaiheenkin osalta.

Kaikkien Itu-tutkijoiden puolesta kiitos kaikille Ituun osallistuville ja osallistuneille perheille, ja iloista alkavaa vuotta!

/Sara Sammallahti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *