Kursgång 2: Jämförelse av projektioner

Den här veckan granskade vi hur stor skillnad olika projektioner har på presentationen av områden. Vi lärde oss också att välja olika objekt i kartlagret, för att ge dem en gemensam nämnare, och att göra räkneoperationer i QGIS.

Vi började med att göra en exel-tabell över skillnader i area och avstånd i olika projektioner. Projektionen jag jämförde områdena till var ETRS-TM35, alltså en transversal Mercators projektion. Projektionen är gjord med en cylinder som tangerar den 35:e längdgraden, den är alltså en lämplig projektion för länder som är avlånga i syd-nordlig riktning, såsom Finland. Projektionen är mest ytriktig längs med meridianen som projektionen projicerats från, felen blir alltså större desto längre bort man rör sig från denna linje. (Wikipedia, 2018).

Här nedan kan man se en tabell över skillnaderna.

 

Projektionen som skilde sig mest från resten var helt klart Sphere Mercator, som visade arean som över 700% större än de andra projektionerna. Sphere Mercator projektionen projiceras till en cylinder som tangerar ekvatorn, där den är mest ytriktig, men storleksförvrängningen blir snabbt större desto längre man rör sig från ekvatorn, därför är felet så stort vid Finland.

Här nedan finns också en koropletkarta som lätt visualiserar hur skillnaderna mellan dessa projektioner växer desto längre norrut man rör sig.

 

Till näst jämförde jag projektionerna ETRS-LAEA (Lambert’s Azimuthal Equal Area projection), som framställer Europa väldigt ytriktigt, och Bonnes världsprojektion. Nedan finns resultatet.

Denhär gången var resultaten inte lika klara för mig att analysera, eftersom skillnaden verkar växa norrut, tills den plötsligt blir liten igen. Emma hade valt att jämföra samma projektioner, och hennes resultat så mer logiska ut. Efter att ha försökt förstå vad mitt underliga resultat beror på, måste jag medge att jag måste ha gjort något fel när jag gjorde kartan. Men oavsett det lilla felet kan man se att skillnaderna är väldigt små, varienrandes mellan 0,64-1,13%, Bonne projektionen är alltså också väldigt ytriktiga.

 

Källor:

Sinisalo, E. (25.1.2019). Hämtad 31.1.2019 från https://blogs.helsinki.fi/sinisale/

ETRS-TM35FIN. (4.1.2018). I Wikipedia. Hämtad 31.1.2019, från https://fi.wikipedia.org/wiki/ETRS-TM35FIN

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *