Akateemisen viestinnän koulutukset tohtoriopiskelijoille

Tohtoriopinnoissa tähdätään syvälliseen osaamiseen tutkimustehtävissä ja muissa erittäin vaativissa asiantuntijatehtävissä sekä korkeatasoiseen akateemiseen osaamiseen: opiskelijoiden on harjaannuttava nämä vaatimukset täyttäviksi viestijöiksi niin englannin kielellä kuin kotimaisilla kielillä. Opintojen yleistavoitteena on opiskelijan valmius tiedeyhteisössä edellytettyyn kommunikointiin tehokkaasti ja selkeästi, ymmärrys omasta osaamisesta, ml. avaimet osaamisen kehittämiseen, sekä asiantuntijaidentiteetin vahvistuminen.

Kielipalvelut-yksikkö on järjestänyt tutkijakouluille – ja ennen tutkijakouluja erillisille tohtoriohjelmille – akateemisen viestinnän koulutuksia toistakymmentä vuotta. Koulutuksia on ollut jo yli 400; vuonna 2018 niitä oli 64. Opintojaksojen teemoja ovat esimerkiksi Academic Writing and Editing, Conference Presentation, Grant Writing, Academic Pitching, Principles of Peer Review, Tutkijan verkkokirjoittaminen ja Luova tieteellinen kirjoittaminen. Opintojaksot räätälöidään tutkijakouluittain ja kullakin opintojaksolla on tarkkaan kuvatut osaamistavoitteet ja sisällöt (kurssisivuilla/weboodissa). Opetus järjestetään kontaktiopetuksena tai monimuoto-opetuksena. Keskiössä ovat aktivoivat työskentelytavat: kursseilla on ryhmä- ja parityöskentelyä, vertaisarviointia ja reflektointia.

Tutkijakoulujen puolelta yhteistyön koordinaattorina on toiminut Mikko Juusti Tutkimuspalveluista. Mikko kertoo työnjaosta:

Käytännössä tutkijakoulujen yhteyshenkilöt vastaavat niistä kurssijärjestelyistä, jotka eivät liity opetuksen sisältöön, kuten opetustilojen varaamisesta, kurssi-ilmoittautumisista ja opiskelijoiden valinnasta sekä tulosten rekisteröinnistä (tai niiden toimittamisesta opiskelijapalveluihin rekisteröintiä varten). Kurssiopetuksen sisältöön tutkijakoulut eivät puutu, tämä on täysin kunkin kurssin opettajan vastuulla.

Kouluttajina kursseilla on Kielipalvelujen omia sekä Kielikeskuksen opettajia, joista kullakin on omat tieteenalat, joihin he ovat erikoistuneet. Heillä on tohtorin tutkinto tai he ovat viimeistelemässä omia tohtoriopintojaan, ja lisäksi lähes kaikki ovat kielentarkistajia, eli heillä on vahva kokemus ja näkemys siitä, millaisiin seikkoihin mm. kirjoittamisen opettamisessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota.  Aktiivinen osallistuminen akateemisen kirjoittamisen ja julkaisemisen kansainvälisiin verkostoihin takaa, että he pysyvät kiinni alan viimeisimmissä kehityssuunnissa.

Vanessa Fuller on ollut opettajakunnassamme vuodesta 2014 ja alusta asti ollut aktiivisesti mukana kehittämässä kurssitarjontaamme. Vanessalla onkin jo kattava näkemys kursseista ja kurssilaisista:

These courses consist of skills necessary both beyond and within the academic community, but which traditionally receive little if any attention as students transition into their professional careers. All of the topics of the courses both vex graduate students and form integral components of their graduate school and research lives. I’ve come to view the courses we offer as an academic toolkit. Once fully stocked, this toolkit helps the PhD students further their progress towards their individual degree programmes and become more solid members of the academic and research communities both within the university as a whole as well as within their specific international communities of scholars. The students across all campuses continue to amaze me, both in the novel ways in which they approach their own research pursuits as well as in their infinite curiosity and insightful absorption of the various topics we discuss and explore through these classes. As an instructor, I am grateful and honoured.

Kaikilta kursseilta kerätään kirjallinen palaute. Tämän palautteen sekä kursseilla tapahtuvan vastavuoroisen työskentelyn perusteelta opettajat muokkaavat kurssien sisältöjä ja työskentelytapoja vastaamaan entistä paremmin koulutettavien tarpeita, jotta tuloksena on relevantit ja tohtorikoulutettavaa/tulevaa tutkijaa työssään auttavat opintojaksot.

Sain kurssilta sekä hyvää ja helposti lähestyttävää teoreettista taustatietoa että valtavasti käytännön harjoitusta esiintymiseen akateemisessa kontekstissa. Kurssi lopulta ylitti odotukseni. Lyhyessä ajassa opettaja onnistui monipuolisesti käymään läpi konferenssiesiintymisen keskeiset vaatimukset ja sudenkuopat huomioiden yksilöllisesti kunkin opiskelijan yksilöllisiä edellytyksiä ja tarpeita. (Conference Presentation, kevät 2018)

 

Kurssi ylitti odotukseni. Sain teoriataustaa ja käytännön työkaluja artikkeliväitöskirjan työstämiseen luovin menetelmin. Yhteishenki ryhmässä oli hyvä, ja muilta saatu palaute sekä keskustelut olivat kriittisen rakentavia. Opettajan opetustapa oli rohkaiseva ja kannustava. (Luova tieteellinen kirjoittaminen, kevät 2018)

 

This course was very useful and practical. I regret that I did not attend this course in the early stages of my PhD studies. Highly professional and dedicated teacher, very practical assignments. (Principles of Peer Review, kevät 2018)

 

Opettajalla oli hyvä käsitys siitä, millaisia virheitä suomalaiset yleensä tekevät ja hän opetti niistä persoonallisella ja elävällä tavalla – niin että asiat jäivät mieleen. Opetustyyli oli kehuva ja kannustava, saimme jatkuvasti positiivista palautetta taidoistamme. Opettaja myös jakoi meidät työpareihin ja minulle oli todella paljon hyötyä siitä, että parini editoi artikkeliani, joka onkin nyt melkein valmiiksi editoitu. Parasta oli kuitenkin se, että tunsin taitojeni ihan käytännössä kehittyvän kurssin aikana, joka auttaa jatkossa kirjoittamaan parempia artikkeleita. (Academic Writing and Editing, syksy 2018)

 

Kurssilla käytiin todella monipuolisesti läpi hyvän apurahahakemuksen elementtejä. Lisäksi se tarjosi mainion katsauksen koko haku- ja arviointiprosessiin. Kaiken kaikkiaan koen saaneeni runsaasti konkreettisia välineitä tulevien apurahahakemusteni kirjoittamiseen ja hiomiseen, joten olen hyvin tyytyväinen kurssiin. Kiitos! (Grant Writing, syksy 2018)

Teksti: Leena Evesti