Talous 2018

TULOT 2018

Perusrahoitus M€ Täyd. rahoitus        M€
KIELIKESKUS 4682216 4,7 90211     0,09
KIELIPALVELUT 1422072 1,4 199667     0,20
Yhteensä 6104288 6,1 289878     0,29
Yht. 6394166      6,4

Kielikeskuksen täydentävän tulot ovat Aalto-yliopiston koordinoimasta DigiJouJou-hankkeesta sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoimasta KIVAKO-hankkeesta. Kielipalvelujen täydentävän tulot ovat maksullisista Suomea ulkomaalaisille kursseista.

MENOT 2018

ll