Kielipalvelut 2018

Kielikeskuksen Kielipalvelut-yksikön perustehtävä on tukea palveluillaan yliopistoa kaksikielisenä, kansainvälisenä ja monikulttuurisena toimijana. Hoidamme yliopiston henkilöstön ja tutkijakoulujen kielikoulutuksen sekä yliopistolaisten kielentarkistus- ja käännöspalvelut. Lisäksi järjestämme yliopiston ulkopuolisille asiakkaille maksullisia kaikille avoimia suomen kielen kursseja, joihin yliopiston kansainvälinen henkilöstö ja jatko-opiskelijat voivat osallistua maksutta.

Kielipalvelujen tehtäviin kuuluu myös ottaa tarpeen mukaan vastattavaksi yliopistolaisten viestintä- ja kielikoulutukseen, kieliperiaatteiden toteuttamiseen tai muuhun kielipalveluja vaativaan toimintaan liittyviä hankkeita ja kehittämistehtäviä.

Kielipalveluissa työskenteli vuonna 2018 pää- tai sivutoimisesti yhteensä noin 30 opettajaa, 30 kääntäjää ja 60 kielentarkistajaa sekä viisi hallintohenkilöstöön kuuluvaa: yksikön johtaja, kielikoulutuksen, käännöspalvelujen ja kielentarkistuspalvelujen tiimiesimiehet sekä kielikoulutuksen koordinaattori.

Koulutuspalvelut                                                                

Vuonna 2018 Kielipalvelut järjesti noin 130 kurssia, joissa oli yhteensä yli 2 300 osallistujaa.

 

Kielikoulutus Kurssien määrä
Osallistujien määrä
Yliopiston tilauskoulutus
Yliopiston tilauskoulutuksen osallistujat

91

1 280

Kaikille avoimet suomen kielen kurssit
Kaikille avoimien suomen kielen kurssien osallistujat
Kaikille avoimien suomen kielen kurssien HY-osallistujat

38

1 054

332

Opetustuntien määrä yhteensä 3 646
Opintopisteiden määrä yhteensä 3 872

                                                                                                                                                                                 Kaikille avoimet suomen kielen kurssit ovat olleet edelleen maksuttomia yliopiston kansainväliselle henkilöstölle ja jatko-opiskelijoille: kolmasosa näiden kurssien osallistujista olikin yliopistolaisia vuonna 2018.

Kaikki Kielipalvelujen tarjoama koulutus on sekä yliopistojen opintopistejärjestelmän (=työmäärä) että Eurooppalaisen viitekehyksen (=taitotaso) vaatimusten mukaan standardoitua ja siten mahdollista hyödyntää muissa opinnoissa.

 

Käännös- ja kielentarkistuspalvelut

Yliopiston yksiköiden tilaamia käännöksiä tehtiin vuonna 2018 yhteensä noin 8 700 sivua; tilauksia oli noin 2 200. Pääasiassa käännettiin suomesta englantiin ja ruotsiin.

 

Yliopistolaisten tekstien kielentarkistuksia tehtiin yli 53 000 sivun verran; tilauksia oli noin 1 800.

Pääasiassa tarkistettiin englanninkielisiä tieteellisiä tekstejä.

 

Käännökset ja kielentarkistukset Sivumäärä
Yliopiston yksiköiden käännökset 8 696
Englannin käännökset 4 720
Ruotsin käännökset 3 911
Muiden kielten käännökset 65
Yliopistolaisten tekstien kielentarkistukset 53 385

 

Kielipalvelut kerää asiakaspalautteen kaikista palveluistaan: palaute on ollut edelleen niin tekijöiden ammattitaitoa kuin Kielipalvelujen palveluasennettakin kiittävää!