Vuosi kuvina

 

TAMMIKUU: Lukuvuosi käynnistyi koko Kielikeskuksen henkilöstön yhteisellä kehittämisiltapäivällä. Jokainen sai hakeutua itseään kiinnostavan teeman äärelle kehittämään opetustaan, etsimään samasta ilmiöstä kiinnostuneita kollegoita yhteistyöhön sekä vaihtamaan ideoita alkava vuoden työskentelyyn.

 

MAALISKUU: Keväällä lanseerattiin uudet  moniklieliset #LCevents-työpajat Helsingin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ensimmäisen työpajan nimi oli ”Talking Cultures”, ja sen aiheena oli kulttuurienvälinen vuorovaikutus. Kuvassa Kielikeskuksen kansainvälinen työharjoittelija Sina timme valmistautuu aloittamaan työpajan.

HUHTIKUU: Helsingin yliopiston opiskelija Antti Putila osallistui Akateemisten tekstitaitojen kurssilla ulkoministeriön kirjoituskilpailuun ja voitti sen. Kirjoituskilpailu oli osa ulkoministeriön tulevaisuuskatsausta, johon kerättiin kilpailun muodossa näkemyksiä korkeakouluopiskelijoilta.  Antti kertoi Kielikeskuksen verkkosivuilla julkaistussa haastattelussa, että maailmaa voi muutta sekä teoin että sanoin.

TOUKOKUU: Poliittisen historian opiskelija Ahti Valkonen suoritti kielten opintokokonaisuuden peräti neljästä kielestä: italiasta, saksasta, espanjasta ja ranskasta. Kyseisten kielten opettajat päättivät palkita Ahtin erinomaisesta ja sitoutuneesta suorituksesta.

TOUKOKUU: Kielikeskuksen henkilöstölle järjestetään säännöllisesti pedagogisia työpajoja ja sisäistä koulutusta. Toukokuussa aiheena oli rajaton digipedagogiikka, eli luovien menetelmien käyttö digitaalisesti tuetussa opetuksessa.

KESÄKUU: Kielikeskuksen uudet verkkosivut julkaistiin.

ELOKUU: Henkilökunta käynnisti uuden lukuvuoden virkistäytymällä Isosaaressa.

SYYSKUU: Euroopan kielikeskusten välisessä CercleS-konferenssissa Puolan Poznanissa suomalaisedustus oli runsasta. Helsingin yliopiston kielikeskuslaisten konferenssipapereissa esiteltiin monipuolista institutionaalista kehittämistä ja moderneja opetusmenetelmiä. Suomalaisten esitykset keräsivät laajasti kiitosta konferenssissa.

SYYSKUU: Kielikeskus vietti kansainvälistä kuuntelemisen päivää niin henkilökuntakokouksessa kuin opiskelijoidenkin kanssa. Päivän tarkoituksena oli keskittyä kuuntelemisen merkitykseen osana viestintää ja kielitaitoa. Kuvassa yliopisto-opettaja Gonzalo Hernandez-Reyes ja opiskelijat keskittyvät toisen kuuntelemiseen espanjan tunnilla.

LOKAKUU: Suositut aasialaisten kielten kieliklubit jatkuivat. Kaikkille yliopiston opiskelijoille sekä henkilökunnalle klubit järjestetään kiinan, japanin ja korean kielistä.

 

JOULUKUU: Syksyllä Kielikeskuksen opettajat organisoivat vertaispalauteringin, jossa opettajat kävivät seuraamassa ja keskustelemassa toistensa opetuksesta. Kaikille avoin syksyn reflektointitilaisuus järjestettiin lukukauden päätteeksi. Vertaispalautetyöskentely sai innostuneen vastaanoton, ja uusi rinki käynnistyy syksyllä 2019.