Työharjoittelussa kurkistetaan Kielikeskuksen kulisseihin

Sina Timme

Avoin ilmapiiri ja monipuolinen työnkuva houkuttelivat saksalaisen Sina Timmen jäämään vaihto-opiskelijavuoden päätteeksi työharjoitteluun Helsingin yliopiston kielikeskukseen keväällä 2018. Sina on aiemmin opiskellut Tanskassa ja ollut vaihdossa Hong Kongissa. Tällä hetkellä hän suorittaa maisteriopintojaan Ranskassa. Vaihto-opiskelijavuotenaan Helsingissä hän ihastui kaupungin monimuotoisuuteen.

 

Kahden yksikön välillä

Sinan työharjoittelu jakautui Kielikeskuksessa kahteen paikkaan: saksan kieliyksikköön ja Opetuksen ja oppimisen tuki –yksikköön (OOTU).  Kahden yksikön välille sijoittuva työharjoittelu oli ensimmäinen laatuaan Kielikeskuksella. Sinan työskentelyä kahden eri yksikön välillä sujuvoitti se, että yksiköt olivat Sinalle tuttuja jo entuudestaan kurssiassistenttitoiminnan kautta.

”Työharjoittelun jakaminen kahden yksikön kesken tuntui luontevalta. Minulla oli työtila kummassakin yksikössä ja olimme ennalta sopineet pääpiirteittäin miten työaika jakaantuu näiden yksiköiden välille. Pystyin määrittelemään oman työaikani ja aikatauluttamaan työtehtäväni. Joustava tilanne mahdollisti nopeatkin muutokset, jos jotain yllättävää ja mielenkiintoista ilmaantuikin kalenteriin äkkiseltään.”

Työharjoittelu kahden yksikön välillä oli Sinan mukaan ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä niin Kielikeskuksen opetuksen kuin oppimisympäristöjen kehittämisenkin kulisseihin. OOTUssa Sina oli vahvasti mukana suunnittelemassa ja kehittämässä Kielikeskuksen kansainvälisille opiskelijoille suunnattua toimintaa. Hän oli mukana luomassa uutta LC Events –konseptia. Konseptiin kuuluvat monikieliset työpajat, joissa käydään läpi vaihtuvia teemoja eri kulttuurien näkökulmasta. Lisäksi hän huolehti Kielikeskuksen somenäkyvyydestä, kirjoitti OOTUn blogiin ja oli avustamassa henkilökunnan opetusteknologian käyttökoulutuksessa. Saksan yksikössä Sina auttoi luokkahuoneopetuksessa opiskelijoita ääntämisessä, sanaston oppimisessa ja keskusteluharjoituksissa. Hän osallistui myös kielenopetuksen suunnitteluun, piti opiskelijoille esitelmiä ja veti ääntämisklinikkaa.

Monipuolisen työnkuvan lisäksi Sina kiittelee vuolaasti tunnelmaa ja ilmapiiriä Kielikeskuksella:

”Kollegat eivät ole ainoastaan työkavereita, vaan ystävyyssuhteita syntyy ja ihmiset arvostavat toisiaan. Myös Kielikeskuksen tilat ja itse rakennus toivottavat mukavasti tervetulleeksi ja ihmiset kommunikoivat avoimesti keskenään. Tunsin, että minua kunnioitettiin ja arvostettiin yhdenvertaisena kollegana. Minulla myös annettiin vastuuta ja minuun luotettiin.”

 

Mahdollisuus kokeilla, kehittää ja kasvaa

Sinan mukaan parasta hänen harjoittelussa oli työskentely kahdessa eri yksikössä ja mahdollisuus kehittää itseä.

”Työharjoittelu tuki omaa ammattiin kasvuani. Oli palkitsevaa nähdä, mitkä asiat luonnistuivat minulta hyvin, millaista osaamista minulla jo on, ja mitä haluan tulevaisuudessa tehdä; markkinointia, kehittämistyötä, aineiston analysointia vaiko opettaa. Monipuolinen työnkuva antoi mahdollisuuden kehittyä, kasvaa ja kokeilla. Pääsin eteenpäin ja opin paljon.”

Useammassa paikassa opiskellut Sina toteaa, että opiskelu Kielikeskuksella on luksusta. ”Ryhmät ovat pieniä ja opiskelijat saavat paljon huomiota opettajilta ja kurssiassistenteilta. Tietoa ei vain kaadeta opiskelijoille vaan opiskelu on aktiivista kommunikointia ja tiedonvaihtoa opiskelijoiden ja opettajan välillä.” Sina korostaa etenkin Kielikeskuksen avointa ja positiivista asennetta oppimiseen. ”Opiskelijoita kannustetaan käyttämään kieltä omista lähtökohdistaan. Virheet eivät haittaa. Tämä on mielestäni suuri ero verrattuna muihin paikkoihin, joissa olen opiskellut.” hän summaa.

 

Tulevaisuudessa elämä rakentuu Suomeen

Tulevaisuus on Sinalle selkeä: ”Jään Helsinkiin. Olen löytänyt uuden työn, jossa aloitan melko pian. Kirjoittelen myös graduni loppuun ja valmistun siis pian. Odotan jo kovasti, että pääsen rakentamaan elämääni täällä Suomessa ja tulen varmasti käymään Kielikeskuksella useasti.”

Syitä Suomeen jäämiseen on monia. Kielikeskuskokemus avoimesta ja matalan hierarkian työkulttuurista motivoi hakemaan Suomeen töihin. ”Täällä ihmiset haluavat tehdä yhteistyötä, innovatiivisuutta arvostetaan ja työntekijöiden ideat otetaan huomioon. Toivon, että tulevasta työpaikastani löytyy näitä asioita. Yksi tavoitteistani on myös oppia suomea paremmin!”, Sina toteaa.

Seuraaville Kielikeskuksen harjoittelijoille Sina toivottaa avointa mieltä, aloitteellisuutta ja uskallusta kokeilla uusia asioita.

 

Teksti: Nina Sulonen

Kuva: Janne Niinivaara