Henkilöstö 2018

HENKILÖSTÖMUUTOKSET

Kielikeskuksen englannin yksiköstä eläköityivät pitkäaikaiset opettajat Pirkko Olsonen ja Donald Smart.

Pysyvissä työtehtävissä opetushenkilökunnassa aloittivat Kaisa Alanen (ruotsin kieli), Elvi Huhtala (ruotsin kieli), Mika Aromäki (englannin kieli), Natalie Palmén (englannin kieli), Anna-Maria Peltomäki (suomen kieli), Riikka Järvelä (puheviestintä) ja Hanna Vainionpää (puheviestintä).

Pysyvissä työtehtävissä muun henkilökunnan edustajissa aloittivat kielenkääntäjät  Veli-Pekka Saarinen, Lauri Mäkelä ja Irene Kvarnström sekä kielentarkistaja Kristiina Jalas.

PALKINNOT JA SAAVUTUKSET

Kehittämispäällikkö Sinikka Karjalainen, Yliopistonlehtori Tuula Lehtonen, lehtori Graham Wood, lehtori Marjatta Alestalo ja johtaja Ulla-Kristiina Tuomi palkittiin tiedeyhteisön palvelusvuosiansiomerkillä.

Marjatta Alestalo palkittiin Suomen tietokirjailijat ry:n oppikirjapalkinnolla.

TILASTOT

Taulukossa on koottuna koko työssä olevan henkilöstön kalenterivuoden 2018 aikana suorittama työpanos.

Luvuissa eivät ole mukana Kielipalvelujen freelance-kääntäjät, -kielentarkistajat eivätkä -opettajat. Työsuhteessa olevat kääntäjät ja kielentarkistajat on sijoitettu muuhun henkilöstöön.

Henkilötyövuodet 2017 2018
Opettajat 73 76
Muu henkilöstö 21 19
YHTEENSÄ 94 95