Toiminta

KIELIKESKUKSEN TEHTÄVÄ

Kielikeskus on kielenopetuksen ja -tutkimuksen asiantuntijayksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa Helsingin yliopiston kaikkien tiedekuntien tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot, tukea opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan kansainvälistymistä sekä tarjota monipuolisia kielten ja viestinnän palveluja.

TAVOITTEITA JA KEHITTÄMISKOHTEITA

Vuosi 2016 oli Kielikeskuksen tavoiteohjelmakauden 2013–2016 neljäs ja viimeinen vuosi.

Tavoiteohjelman keskeisiä kehittämiskohteita olivat yliopiston kansainvälisyyden ja monikielisyyden tukeminen, opetuksen laadun monitieteinen kehittäminen, tarpeita vastaavan opetustarjonnan ja palveluiden tuottaminen, työelämäyhteyksien kehittäminen sekä yhteisöllisen ja innostavan työyhteisön ylläpitäminen. Näitä edistettiin vuonna 2016 muun muassa seuraavilla toimilla: