Henkilöstö 2016

HENKILÖSTÖMUUTOKSET

Ruotsin kielen lehtori Nina Jehring jäi eläkkeelle vuoden 2016 lopussa.

Kielikeskuksen varajohtajaksi valittiin toukokuussa Seija Korhonen. Aiemmin Kielikeskuksen varajohtajana toiminut hallintopäällikkö Jaana Fränti siirtyi organisaatiomuutoksen vuoksi Kielikeskuksesta yliopistopalveluihin.

PALKINNOT JA SAAVUTUKSET

7.11.2016 ylioppilaskunnan hallitus palkitsi  yliopistonlehtori Lis Auvisen palkinnon vuoden kaksikielisyysuroteosta. Auvinen palkittiin työstään oikeustieteellisen tiedekunnan kaksikielisen oikeusnotaariohjelman parissa.

Ruotsin kielen yliopistonlehtori Kirsi Wallinheimo väitteli kasvatustieteen tohtoriksi käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 9.4.2016.

TILASTOT

Henkilötyövuodet* 2015 2016
Opetushenkilöstö 82 73
Muu henkilöstö 29 21
YHTEENSÄ 111 94

* Koko työssä olevan henkilöstön kalenterivuoden 2016 aikana suorittama työpanos.

Luvuissa eivät ole mukana Kielipalvelujen freelance-kääntäjät, -kielentarkistajat eivätkä -opettajat. Työsuhteessa olevat kääntäjät ja kielentarkistajat on sijoitettu muuhun henkilöstöön.