Kielipalvelut 2016

Kielikeskuksen Kielipalvelut-yksikön perustehtävä on tukea palveluillaan yliopistoa kaksikielisenä, kansainvälisenä ja monikulttuurisena toimijana. Hoidamme yliopiston henkilöstön ja tohtoriohjelmien kielikoulutuksen sekä yliopistolaisten kielentarkistus- ja käännöspalvelut. Lisäksi järjestämme yliopiston ulkopuolisille asiakkaille maksullisia kaikille avoimia suomen kielen kursseja, joihin yliopiston kansainvälinen henkilöstö ja jatko-opiskelijat voivat osallistua maksutta.

Lisäksi Kielipalvelujen tehtäviin kuuluu ottaa tarpeen mukaan vastattavaksi yliopistolaisten viestintä- ja kielikoulutukseen, kieliperiaatteiden toteuttamiseen tai muuhun kielipalveluja vaativaan toimintaan liittyviä hankkeita ja kehittämistehtäviä.

Kielipalveluissa työskenteli vuonna 2016 pää- tai sivutoimisesti yhteensä 33 opettajaa, 21 kääntäjää, 53 kielentarkistajaa ja kuusi hallintohenkilöstöön kuuluvaa.

KOULUTUSPALVELUT                                                           

Kielipalvelujen aiemmin yliopiston ulkopuolisille asiakkaille tarjoamat räätälöidyt kielikoulutuspalvelut siirtyivät HY+:aan 1.3.2016. Tässä tilastossa ovat mukana vain Kielipalveluihin jääneet sisäisen kielikoulutuksen ja kaikille avointen suomen kielen kurssien tiedot.

Kaikille avoimet suomen kielen kurssit ovat olleet edelleen maksuttomia yliopiston kansainväliselle henkilöstölle ja jatko-opiskelijoille: yliopistolaisia olikin vuonna 2016 näiden kurssien osallistujista yli 25 %.

Kaikki Kielipalvelujen tarjoama koulutus on sekä yliopistojen opintopistejärjestelmän (=työmäärä) että Eurooppalaisen viitekehyksen (=taitotaso) vaatimusten mukaan standardoitua ja siten mahdollista hyödyntää muissa opinnoissa.

KÄÄNNÖS- JA KIELENTARKISTUSPALVELUT    

Yliopiston yksiköiden tilaamia käännöksiä tehtiin vuonna 2016 yhteensä 5 756 sivua, pääasiassa käännettiin suomesta englantiin ja ruotsiin. Yliopistolaisten tekstien kielentarkistuksia tehtiin

39 097 sivun verran, pääasiassa tarkistettiin englanninkielisiä tieteellisiä tekstejä.

 

Kielipalvelut kerää asiakaspalautteen kaikista palveluistaan: palaute on ollut edelleen niin tekijöiden ammattitaitoa kuin Kielipalvelujen palveluasennettakin kiittävää!

Teksti: Seija Korhonen