Julkaisut ja konferenssit

JULKAISUT

Amendolara, Sandro John. / Reflections on the XII Nordic Conference. Julkaisussa: Independence – IATEFL Learner Autonomy Special Interest Group. 2016 ; Nro 67.

Appel, Martin ; Johansson, Katja ; Lötjönen, Anna ; Määttä, Heikki ; Nordman, Leena ; Salo, Olli-Pekka ; Wallinheimo, Kirsi. / Hallonbåt 1-2 : Alakoulun ruotsin oppimateriaali. 1 toim. Sanoma Pro , 2016. 257 Sivumäärä

Bergman, Hilkka ; Kirla, Sara ; Wallenius, Liisa. / Kielen kautta kosketuspintaa ammattitaitoon. Korkeakoulujen ruotsin opettajat yhteistyössä – ROKK-hanke. Aalto-yliopisto, 2016. Sivut 67-91 (CROSSOVER; 14/2016).

Bister, Mia Melina. / Humanistien itsenäinen ohjattu kurssi. Korkeakoulujen ruotsin opettajat yhteistyössä: ROKK-hanke. Toimittaja / Taina Juurakko-Paavola ; Heidi Rontu. Aalto-yliopisto, 2016. Sivut 21-30 (Crossover; 14).

Bradley, Fergal James ; Karlsson, Leena Katariina ; Amendolara, Sandro John ; Boehm von, Satu Sinikka ; Kidd, Kenneth Stewart ; Kjisik, Felicity ; Koskinen, Leena Kaarina ; Moncrief, Robert Reese ; Toepfer, Thomas Neil. / Generating visions, generating knowledge – ALMS counsellors write!. On advising and counselling in language learning. Toimittaja / Tuula Lehtonen ; Johanna Vaattovaara. Helsinki : University of Helsinki, Language Centre, 2016. (Language Centre publications; 6).

Bradley, Fergal James. / Reviews: LASIG Conference Antwerp 2016. Julkaisussa: Independence – IATEFL Learner Autonomy Special Interest Group. 2016 ; Nro 68. Sivut 28-38

Chavez Turro, Jacqueline De Las Merced ; Hernandez Reyes, Gonzalo. / El Mundo Hispano en el Centro de Lenguas de la Universidad de Helsinki. Julkaisussa: Boletı́n: la revista oficial de Suomen espanjanopettajat ry – Asociación de profesores de Español en Finlandia. 2016 ; Nro 1/2016. Sivut 13-14

Gehring, Sonja Susanne ; Päivärinne, Sari Johanna ; Udd, Taija Helena ; Heinzmann, Sanni. / Suomen mestari 4 : Suomen kielen oppikirja aikuisille. Finn Lectura, 2016. 320 Sivumäärä

Hernandez Reyes, Gonzalo ; Chavez Turro, Jacqueline De Las Merced. / Simposio Relaciones Bilaterales entre Finlandia y el Mundo Hispano: Vida Laboral. Julkaisussa: Boletı́n: la revista oficial de Suomen espanjanopettajat ry – Asociación de profesores de Español en Finlandia. 2016 ; Vuosikerta / volyymi 2016.

Hynninen, Niina Margareta ; Solin, Anna Maria Aulikki ; Vaattovaara, Johanna ; Tiililä, Ulla ; Nordlund, Taru Maarit. / Kielenkäytön rajoista ja mahdollisuuksista muuttuvissa instituutioissa. Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa. The language user in changing institutions. Toimittaja / Anna Solin ; Johanna Vaattovaara ; Niina Hynninen ; Ulla Tiililä ; Taru Nordlund. Vuosikerta / volyymi 74 Jyväskylä : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. , 2016. Sivut 5-19 ( AFinLAn vuosikirja).

Härmänmaa, Marja Helena. / Muuan luku eurooppalaisesta ja italialaisesta kulttuurihistoriasta : Lucia Tonini (toim.) I Demidov fra la Russia e Italia. Gusto e prestigio di una grande famiglia in Europa dal XVIII al XX secolo. Julkaisussa: Historiallinen Aikakauskirja. 2016 ; Vuosikerta / volyymi 114, Nro 1. Sivut 107-108

Imperato, Ciro. / La scrittura e la poetica di Michele Rech. Sprache im Comic / Il linguaggio dei fumetti / La lengua de los cómics. Toimittaja / Hartmut E. H. Lenk ; Elina Suomela-Härmä. Helsinki : Société Néophilologique de Helsinki, 2016. Sivut 91-97 (Mémoires de la Société néophilologique; XCVIII).

Inkinen-Järvi, Marianne Päivi Johanna ; Jokinen, Jaana Tuulikki. / Språkcentrumlärarnas uppfattningar om de grammatiska elementens roll i svenska på nivå B1 resp. B2. Helsingin yliopiston kielikeskuksen julkaisusarja. 2016.

Karlsson, Leena. / Write the fear : Autobiographical writing and (language) classroom anxiety. Julkaisussa: Scriptum : Creative writing studies . 2016 ; Vuosikerta / volyymi 3, Nro 1/2016. Sivut 32-59

Laulajainen, Tiina ; Karjalainen, Sinikka. / Tools for a smooth start to language studies – developing personal study plan counselling and guidance. Näkökulmia kielenoppimisen ohjaukseen – On advising and counselling on language learning. Toimittaja / Johanna Vaattovaara ; Tuula Lehtonen. Helsinki : Helsingin yliopiston kielikeskus, 2016. Sivut 9-20 (Kielikeskuksen julkaisusarja).

Lehtonen, Tuula ; Ainiala, Terhi ; Korsberg, Hanna Elisa ; Peltonen, Marja-Liisa ; Saarikangas, Kirsi Anneli ; Salminen, Outi Susanna. / Työelämä on!. Opettajien akatemian blogi: Teachers’ Academy blog. 2016.

Lehtonen, Tuula (Toimittaja) ; Vaattovaara, Johanna (Toimittaja). / Näkökulmia kielenoppimisen ohjaukseen – On advising and counselling in language learning. 1 toim. Helsingin yliopiston kielikeskus, 2016. (Kielikeskuksen julkaisusarja).

Lehtonen, Tuula. / Something old, something new : Tuula Lehtonen on international exchange. WLN: A Journal of Writing Center Scholarship / Blog. 2016.

Lindblom-Ylänne, Sari (Toimittaja) ; Nevgi, Anne (Toimittaja) ; Lindfors, Bettina (Toimittaja) ; Londen, Monica (Toimittaja) ; Löfström, Erika (Toimittaja) ; Mickwitz, Åsa (Toimittaja). / Handbok i universitetspedagogik. Helsingfors : Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten, 2016.

Mondada, Lorenza (Toimittaja) ; De Stefani, Elvys ; Jakonen, Teppo Tahvo ; Mondada, Lorenza ; Monteiro, David ; Sambre, Paul ; Svinhufvud, Kimmo ; Van De Mieroop, Dorien. / Writing in interaction : Special issue of Language and Dialogue 6:1 (2016). Amsterdam : John Benjamins, 2016. 210 Sivumäärä (Language and Dialogue ; 1).

Mondada, Lorenza ; Svinhufvud, Kimmo Evind. / Writing-in-interaction : Studying writing as a multimodal phenomenon in social interaction. Julkaisussa: Language and Dialogue. 2016 ; Vuosikerta / volyymi 6, Nro 1. Sivut 1-53

Mäkäläinen, Heidi. / Конечно! : venäjän suullisen viestinnän kurssi. Helsinki : Finn Lectura, 2016. 272 Sivumäärä

Mäkäläinen, Heidi. / Vieraan kielen oppimisen ohjausta kehittämässä : Voiko opintojakson keskeyttämistä estää?. Näkökulmia kielenoppimisen ohjaukseen – On advising and counselling on language learning. Toimittaja / Tuula Lehtonen ; Johanna Vaattovaara. Helsinki : Helsingin yliopiston kielikeskus, 2016. (Kielikeskuksen julkaisusarja).

Piippo, Irina Päivikki ; Vaattovaara, Johanna ; Voutilainen, Eero Raimo Juhani. / Kielen taju : Vuorovaikutus, asenteet ja ideologiat. Helsinki : Art House, 2016. 293 Sivumäärä

Punkkinen, Suvi. / Developing intercultural communicative competence together with the course assistants on French language courses. Näkökulmia kielenoppimisen ohjaukseen – On advising and counselling on language learning. Toimittaja / Tuula Lehtonen ; Johanna Vaattovaara. Vuosikerta / volyymi 6 Helsingin yliopiston kielikeskus, 2016. (Kielikeskuksen julkaisusarja).

Rewell-Heikkinen, Carola; Manner-Kivipuro, Johanna. / Ohjaus ammatillisen kehittymisen kohteena. Näkökulmia kielenoppimisen ohjaukseen – On advising and counselling in language learning. Toimittaja / Johanna Vaattovaara ; Tuula Lehtonen. Vuosikerta / volyymi 6 1. toim. Helsingin yliopiston kielikeskus, 2016. (Kielikeskuksen julkaisusarja; 1).

Saloranta, Hanna ; Korvenranta, Saila. / Opiskelijalähtöiset ohjauskeskustelut kielenoppimisen ohjauksen välineenä. Näkökulmia kielenoppimisen ohjaukseen – On advising and counselling in language learning. Toimittaja / Johanna Vaattovaara ; Tuula Lehtonen. Vuosikerta / volyymi 6 1. toim. Helsingin yliopiston kielikeskus, 2016. (Kielikeskuksen julkaisusarja).

Solin, Anna Maria Aulikki (Toimittaja) ; Vaattovaara, Johanna (Toimittaja) ; Hynninen, Niina Margareta (Toimittaja) ; Tiililä, Ulla (Toimittaja) ; Nordlund, Taru Maarit (Toimittaja). / Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa. The language user in changing institutions.Jyväskylä : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. , 2016. 233 Sivumäärä ( AFinLAn vuosikirja).

Svinhufvud, Kimmo. / Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki : Art House, 2016. 168 Sivumäärä

Svinhufvud, Kimmo. / Nodding and note-taking : Multimodal analysis of writing and nodding in student counseling interaction. Julkaisussa: Language and Dialogue. 2016 ; Vuosikerta / volyymi 6, Nro 1. Sivut 81–109

Uusikulku, Riina ; Wähä, Anne. / Case-menetelmällä kohti asiantuntijuutta – framgång är en laginsats. Korkeakoulujen ruotsin opettajat yhteistyössä – ROKK-hanke. Aalto University, 2016. Sivut 92-101 (Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER; 14/2016).

Vaattovaara, Johanna. / Kieltenopettajien opetukselliset lähestymistavat ja kielinäkemykset kansainvälistymishaasteiden edessä. Julkaisussa: Yliopistopedagogiikka. 2016 ; Vuosikerta / volyymi 2016, Nro 1.

Wallinheimo, Kirsi ; Pitkänen, Kari K./ iPads in medical language courses at the University of Helsinki. Julkaisussa: Language Learning in Higher Education. 2016 ; Vuosikerta / volyymi 6, Nro 1. Sivut 77-94

Wallinheimo, Kirsi. / Virtuaaliympäristöt ja sen hyödyt kieltenopetuksessa. Julkaisussa: Tempus. 2016 ; Vuosikerta / volyymi 2016, Nro 5. Sivut 12-13

Wallinheimo, Kirsi. / Vieraan kielen opetus ja opiskelu virtuaaliympäristössä : Kielididaktinen tapaustutkimus ruotsin kielen monimuoto-opetuksesta ja -opiskelusta Helsingin yliopiston kielikeskuksessa. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2016. 247 Sivumäärä (Tutkimuksia / Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos; 381).

KIELIKESKUKSEN MATKATUELLA TOTEUTETUT KONFERENSSIT

Amendolara, S. J. XIV CERCLES International Conference, 2016 Esitykset: Autonomous journeys in the realm of metacognitive narratives” ja “Increasing student choice in academic writing courses”  University of Calabria, Calabria, Italy

Amendolara, S. J. 2nd International Conference on Telecollaboration in Higher Education, 2016. Posteri: Intercultural encounters through video conferencing. Trinity College Dublin, Dublin, Ireland

Amendolara, S. J. IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) 2016. Esitys: Autonomy in the realm of meta-cognitive/meta-emotional dialogues.  Birmingham, Iso-Britannia

Bradley, F.  LASIG Conference: Learners, teachers and researchers in action 2016. Esitys: Exploring teacher/learner identity in an academic writing course.  University of Antwerp, Belgium

Graves, P., 3rd International Conference of the European Association of Creative Writing Programs on the Pedagogy of Writing: Storytelling, 2016. Esitys: Best practices for teaching Creative Writ. to L2 learners from diverse fields at a strongly academic Finnish university. Scuola Holden, Torino, Italy

Graves, P. NeMLA: 47th Annual Convention (Northeast Modern Language Association) Esitys: Numberless Ways: Dialogue and Reflection for Developing Writers, Hartford (Connecticut), USA

Inkinen-Järvi, M. Svensklärarkonferens i Vilnius 2016. Esitys: Undervisning och bedömning av L2 –svenska, Vilnius University, Vilna, Liettua

Jokinen, J. Svensklärarkonferens i Vilnius 2016. Esitys: Undervisning och bedömning av L2 –svenska, Vilnius University, Vilna, Liettua

Karjalainen, S. M. A.,  XIV CERCLES International Conference, 2016 Esitys: Developing Language Centre learning environments  – from practice to strategy. University of Calabria, Calabria, Italy

Karlsson, L. XIV CERCLES International Conference, 2016 Esitys: “ Autonomous journeys in the realm of metacognitive narratives” University of Calabria, Calabria, Italy

Karlsson, L. IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) 2016. Esitys: Collaborative Professional Learning as Counsellor Autonomy. Birmingham, Iso-Britannia

Lehtonen, T. XIV CERCLES International Conference, 2016 Esitys: “You will certainly learn English much faster at work than from a textbook”. University of Calabria, Calabria, Italy

Mickwitz, Å. XIV CERCLES International Conference, 2016 Esitys: “Some teachers just mumble!” The Importance of Feedback for Learning. University of Calabria, Calabria, Italy

Niinivaara, J. M. T. XIV CERCLES International Conference, 2016 Esitys: Developing Language Centre learning environments  – from practice to strategy. University of Calabria, Calabria, Italy

Pitkänen, K. K. XIV CERCLES International Conference, 2016 Esitykset:Increasing student choice in academic writing courses” ja “iPads in Teaching Medical English and Swedish at the University of Helsinki” ja “Do our language courses meet the needs of our students?”  University of Calabria, Calabria, Italy

Punkkinen, S. XIV CERCLES International Conference, 2016 Esitys: “Developing intercultural competence together with the course assistants.” University of Calabria, Calabria, Italy

Simeon, M. 1. European Writing Centers Association Conference, 2016. Lodz, Poland

Suojala, M. XIV CERCLES International Conference, 2016 Esitys: “ Student approaches to peer editing in first and second language writing”. University of Calabria, Calabria, Italy

Tuomi, U. XIV CERCLES International Conference, 2016. CercleS Focus Group on Management and Leadership: developing leadership strategies between language centres. University of Calabria, Calabria, Italy

Vaattovaara, J.,  XIV CERCLES International Conference, 2016 Esitykset: “Developing Language Centre learning environments  – from practice to strategy” ja “Evidencing the passion of professional development through teachers research” University of Calabria, Calabria, Italy

Vincent, K. 2nd International Conference on Telecollaboration in Higher Education, 2016. Intercultural encounters through video conferencing. Trinity College Dublin, Dublin, Ireland

von Boehm, S. XIV CERCLES International Conference, 2016 Esitys: “Student approaches to peer editing in first and second language writing.” University of Calabria, Calabria, Italy

Wallinheimo, K. XIV CERCLES International Conference, 2016 Esitys: “iPads in Teaching Medical English and Swedish at the University of Helsinki  University of Calabria, Calabria, Italy

 

Tässä on raportoitu ulkomaille suuntautuneet konferenssimatkat. Tiedot on poimittu Helsingin yliopiston TUHAT-tutkimustietojärjestelmästä.

Kielikeskuksen julkaisusarja