Henkilöstö 2017

HENKILÖSTÖMUUTOKSET

Vuoden 2017 aikana eläkkeelle jäivät ruotsin kielen yliopistonlehtori Lis Auvinen, ruotsin kielen yliopistonlehtori Pia Lappalainen, ranskan kielen lehtori Leena Syvähuoko, englannin kielen lehtori Tom Toepfer, ruotsin kielen kääntäjä Teresia Ijäs  sekä johtajan sihteeri Eija Ådjers.

Kielipalveluihin palkattiin ruotsin kääntäjiksi Marjukka Heinonen (25.1.2017 -), Irene Kvarnström (1.9.2017), Ronja Nordman (5.12.2017 -) ja Stina Wikman (15.1. – 31.8.2017).

Puheviestinnän opettajat Katariina Hollanti ja Tuuli Nilsson siirtyivät käyttäytymistieteellisestä (nyk. kasvatustieteellinen) ja humanistisesta tiedekunnasta Kielikeskukseen.

PALKINNOT JA SAAVUTUKSET

Kielentarkistaja Lisa Muszynski väitteli valtiotieteen tohtoriksi Helsingin yliopistossa 20.5.2017

Englannin kielen lehtori Graham Wood väitteli valtiotieteen tohtoriksi Helsingin yliopistossa 23.5.2017

Suomen tasavallan presidentti myönsi Kielikeskuksen kielipalvelujen johtaja Seija Korhoselle Suomen leijonan ritarimerkin 4.12.

Tilastot
Henkilötyövuodet* 2016 2017
Opetushenkilökunta 73 73
Muu henkilökunta 21 24
YHTEENSÄ 94 97

* Koko työssä olevan henkilöstön kalenterivuoden 2016 aikana suorittama työpanos.

Luvuissa eivät ole mukana Kielipalvelujen freelance-kääntäjät, -kielentarkistajat eivätkä -opettajat. Työsuhteessa olevat kääntäjät ja kielentarkistajat on sijoitettu muuhun henkilöstöön.