Opetus 2016-2017

Perustutkinnot 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Suoritetut opintopistemäärät 35 090 33467 35007
Opiskelijamäärät 11 577 11 577 13783