Julkaisut ja konferenssit

Julkaisut*

Bradley, F. J., & Karlsson, L. K. (2017). Parallel Journeys: Creating and Conceptualising Learning in Language Counselling. The Learner Development Journal1(1), 94-113. [7].

Boehm von, S. S., Suojala, M. H., & Veikkolainen, K. (2017). Opiskelijoiden kokemuksia vertaispalautetyöskentelystä kielen ja kirjoittamisen opiskelussa. Aikuiskasvatus, 37(2), 108-121.

Erra, S., & Svinhufvud, K. E. (2017). Kirjoittamisen diskurssit lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman perusteissa ja äidinkielen ylioppilaskokeen määräyksissäVirittäjä121(3), 316–354. DOI: 10.23982/vir.51462

Halonen, M. M., & Vaattovaara, S. J. (2017). Tracing back the indexicalisation of the notion “Helsinki s”Linguistics.

Karlsson, L. K. (2017). ”It’s all in the writing” – learning diaries and secret diaries in a pedagogy for autonomy. teoksessa C. Nicolaides, & W. Magno e Silva (Toimittajat), Innovations and challenges in applied linguistics and learner autonomy (Sivut 231-256). Campinsa, SP: Pontes Editores.

Lehtonen, T. (2017). ”You will certainly learn English much faster at work than from a textbook.”: Law students learning English beyond the language classroomSystem68, 50-59. DOI: 10.1016/j.system.2017.06.013

Imperato, C. (2017). Immaginando, s’impara. La linguistica cognitiva come strumento per insegnare alcuni usi della preposizione a ad apprendenti finlandesi. teoksessa XIV CONGRESSO DELLA SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA: Acquisizione e didattica dell’italiano

Imperato, C. (2017). A cognitive linguistic-based contrastive analysis of the Italian verb prendere and the Finnish verb ottaa. teoksessa Seminar Semi-Lexical Categories

Imperato, C. (2017). Il ruolo dei dialoghi all’interno del manuale Bella vista. teoksessa Paese che vai, manuale che trovi: Sui manuali di italiano LS in Finlandia e in Svezia

Imperato, C. (2017). Italian kieliopin harjoituskirja. Finn Lectura.

Mickwitz, Å. M. (2017). Mer handledning och feedback hade varit bra: En studie om studenternas självreglering på en kurs i vetenskapligt skrivande Högre utbildning7(1), 43-55. DOI: 10.23865/hu.v7.915

Mäkäläinen, H. K. (2017). Конечно! Venäjän suullisen viestinnän kurssi: Opettajan opas. Helsinki: Finn Lectura.

Palmujoki, A. K., Kuokkanen-Kekki, M. K., & Kontturi, K. K. (2017). Español dos:: Espanjaa aikuisille. (9., uudistettu painos toim.) Helsinki: Finn Lectura.

Svinhufvud, K. E., Voutilainen, L. H., & Weiste, E. H. (2017). Normalizing in student counseling: Counselors’ responses to students’ problem descriptions. Discourse Studies19(2), 196–215. DOI: 10.1177/1461445617691704

KIELIKESKUKSEN MATKATUELLA TOTEUTETUT KONFERENSSIT

 

Amendolara S. J. IATEFL 2017, 2017. Member of a LASIG committee member and co-coordinator at IATEFL 2017. Glasgow, Skotlanti.

Bister, M. Nordand 13, Nordens språk som andraspråk. Vaasa, Suomi.

Clarke, D. Integrating Content and Language in Higher Education 2017 The Love of Lexicon: Student Responses to Learning Vocabulary on an ESAP Course Kööpenhamina, Tanska.

Karlsson, L. Language Education across Borders 2017 Esitys: Writing differently –  writing without fear. Graz, Itävalta

Niinivaara, J. Kasvatustieteen päivät, FERA Conference 2017. Esitys: Kolme ovea digitaalisuuteen. Rovaniemi, Suomi.

Järvelä Ulla-Riikka. 28th Communication skills workshop  2017. Esitys: ”Mitä opiskelijat oppivat, kun heille opetetaan viestintää kielikeskuksessa”. Turku, Finland.

Järvelä Ulla-Riikka.  LAAPU-symposium 2017 Esitys: Vuorovaikutusosaamista vai sosiaalista peliä. Turku, Suomi.

Uusinarkaus, J. Mediterranean Editors and Translators Meeting 2017 Esitys: Negotiating a client-specific style sheet: adding value to academic author support Brescia, Italy

 

* Tiedot on poimittu Helsingin yliopiston TUHAT-tutkimustietojärjestelmästä.

Kielikeskuksen julkaisusarja