Kansainväliset opiskelijat mukaan Kielikeskuksen kehittämistyöhön

Kielikeskus aloitti vuonna 2017 uuden työskentelykonseptin, jossa kansainväliset opiskelijat osallistuvat Kielikeskuksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Kielikeskuksessa neljä vuotta kansainvälisiä ja paikallisia opiskelijoita yhdistänyt kurssiassistenttitoiminta  laajeni, kun sitä koordinoiva Kielikeskuksen Opetuksen ja oppimisen tuki –yksikkö (OOTU) otti ensimmäistä kertaa omia OOTU-assistentteja. Aiemmin kurssiassistentteja on totuttu näkemään mukana opetuksessa, nyt opiskelijat osallistuivat myös Kielikeskuksen tuki- ja asiantuntijatyöhön.

OOTU-assitentit keväällä 2017: Charlotte Laurent (vas), Maximiliane Mittelstaedt ja Mohsene Chelirem.
OOTU-assitentit (2017-2018): Zi Yu (vas), Ignacio Valero Rodenas ja Sina Timme.

OPPIMISYMPÄRISTÖT KEHITTYVÄT YHTEISTYÖSSÄ

OOTU-assistenttitoiminta laajensi kurssiassistenttikonseptia opetuksen ja oppimisen tukemiseen ja kehittämiseen. Kansainvälisten opiskelijoiden mukaan ottaminen toiminnan ja tapahtumien suunnitteluun jalkauttaa yliopiston strategiaa Kielikeskuksessa: opiskelija tuodaan keskiöön. OOTU-assistentit tarjoavat henkilökunnalle tärkeän mahdollisuuden yhteistyöhön opiskelijoiden kanssa, ja opiskelijat pääsevät kurkistamaan Kielikeskuksessa opetuksen lisäksi suunnittelu- ja kehittämistyön kulisseihin. OOTU-assistentteina kansainväliset opiskelijat jakavat osaamistaan ja ymmärrystään yliopistoyhteisössä, ja tuovat omaa näkökulmaansa opiskelijoille suunnatun toiminnan suunnitteluun.

Kurssiassistenttitoimintaan hakeneiden opiskelijoiden joukosta OOTU-assistenteiksi valittiin sekä kevät- että syyslukukaudella kolme innokasta kansainvälistä opiskelijaa. Assistentit olivat tutkinto- tai vaihto-opiskelijoita Kiinasta, Saksasta, Espanjasta, Italiasta ja Ranskasta. Opiskelijat tulivat eri aloilta ja tiedekunnista.

”OOTU-assistenttitoiminta osallistaa kansainväliset opiskelijat uudella tavalla Kielikeskuksen toimintaan. Yhteistyö näiden lahjakkaiden ja innostuneiden nuorten kanssa on antoisaa, ja tuo uusia näkökulmia pedagogiseen kehittämistyöhömme”, iloitsee kurssiassistenttiohjelmaa vetävä kansainvälisten asioiden asiantuntija Nina Sulonen Kielikeskuksesta.

Vuonna 2017 OOTU-assistentit osallistuivat muun muassa kurssiassistenttitoimintaa markkinoivan videon suunnitteluun, järjestivät tapahtumia paikallisille opiskelijoille sekä kehittivät opetuksen ulkopuolisen tuen muotoja. Opiskelijat järjestivät Kielikeskuksen osion lukiolaisille suunnatussa KoeKampus-tapahtumassa ja pitivät esitelmän opiskelijan osallistamisesta Kielikeskuksen kehittämistyöhön Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kielikeskusten yhteistyössä järjestämässä Minikonferenssissa. Lisäksi OOTU-assistentit olivat mukana suunnittelemassa Helsingin yliopiston kaikille opiskelijoille suunnattua monikielistä työpajasarjaa, joka käsittelee kulttuurisia ilmiöitä eri näkökulmista.

 

OPISKELIJAN ASIANTUNTIJUUS ESIIN

Kurssiassistenttitoiminta viestii kansainväliselle opiskelijalle, että heidän osaamisellaan ja panoksellaan on suuri merkitys. Opiskelijoiden kuunteleminen ja heidän osallistaminen Kielikeskuksen eri toimintoihin on pedagogisesti tärkeää ja erittäin antoisaa niin OOTUlaisille kuin opiskelijoillekin.

”Yhteistyömahdollisuudet opiskelijoiden kanssa ovat miltei rajattomat. Heillä on uskomaton määrä ideoita ja paljon osaamista. He tuovat oman viiteryhmänsä ääntä kuuluville ja tietävät mikä opiskelijoita innostaa”, toteaa Nina Sulonen.

OOTU-assistentteina kansainväliset opiskelijat kehittävät yhteistyöosaamistaan työskennellessään eri asiantuntijoiden ja opiskelijaryhmien kanssa. Vaihtuvat projektit opettavat erilaisten ihmisten kohtaamista, esiintymistaitoja ja luovuutta muuttuvissa tilanteissa.

”Kansainvälisten opiskelijoiden osallistaminen kielikeskustyöhön on erittäin palkitsevaa omaan ammattiin kasvun näkökulmasta. Toiminta mahdollistaa oppimisen kokeneilta ammattilaisilta ja antaa mahdollisuuden kokeilla erilaisia aktiviteetteja ja ideoita, osoittaa oikeasti aloitteellisuutta. Kaikki tämä tapahtuu turvallisessa, ohjatussa ympäristössä”, toteaa OOTU-assistentti Sina Timme kokemuksestaan Kielikeskuksessa.

 

Teksti: Nina Sulonen 

Kuvat: Janne Niinivaara