Puheviestintä osaksi Kielikeskuksen opetustarjontaa

Vuoden 2017 alusta Helsingin yliopistonkin kielikeskuksessa on opetettu puheviestintää. Aiemmin HY:n tiedekunnat ovat vastanneet tutkintoon kuuluvasta puheviestinnän opetuksen järjestämisestä itse.

Kielikeskukseen siirtyneille puheviestinnän yliopisto-opettajille Tuuli Nilssonille ja Katariina Hollantille ensimmäinen kielikeskusvuosi on ollut mieluisa. Tuuli siirtyi Kielikeskukseen humanistisesta tiedekunnasta ja Katariina käyttäytymistieteellisestä (nyk. kasvatustieteellinen) tiedekunnasta. Syksyllä 2017 rekrytoitiin lisäksi kaksi uutta puheviestinnän opettajaa, jotka aloittavat työssään vuonna 2018.

”Ensimmäinen vuosi on sujunut hyvin ja monilta osin yli odotusten. Kielikeskukseen on ollut helppo integroitua ja olemme nauttineet aktiivisesta ja yhteistyöhenkisestä työyhteisöstä. Kielikeskuksessa on mahdollista innovoida omaa opetusta, ja yhteistyö innostaa ja motivoi panostamaan entistä enemmän oman opetuksen kehittämiseen. Odotamme malttamattomina tulevaa lukuvuotta, jolloin puheviestinnän tiimimme on kasvanut jo neljään opettajaan”, Tuuli ja Katariina summaavat.

 

VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN KUULUU KAIKILLE

Puheviestintä tutkii ihmisten välistä vuorovaikutusta, ja puheviestinnän opintojaksoilla opiskelijat kehittävät työelämässä ja opinnoissa tarvittavaa vuorovaikutusosaamista.  Puheviestinnän kurssin ytimessä on viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen eri konteksteissa, opiskelijan reflektiivisyyden kehittäminen ja yhä enemmän myös digitaalisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen.

”Koska vuorovaikutusosaaminen ei ole pelkästään yksilön ominaisuus, kurssilla keskitymme tarkastelemaan sitä ryhmissä ja yhteisöissä sekä henkilöiden välisenä vuorovaikutussuhteena”, puheviestinnän opettajat selventävät.

Kursseilla harjoitellaan myös esiintymistä ja muita työelämän viestintätaitoja. Vaikka puheviestintä on Kielikeskuksessa sijoitettu äidinkielen yksikköön, se on kuitenkin kielestä riippumatonta ja tarjoaa siten mahdollisuuden monipuoliseen yhteistyöhän eri kieliryhmien kanssa.

 

 PUHEVIESTINNÄN OPETUS SAA KEHITTYÄ KIELIKESKUKSESSA

Kielikeskus tarjoaa hyvän kotipesän puheviestinnän opetukselle, kertovat puheviestinnän opettajat. Tuuli ja Katariina näkevät tulevaisuudessa paljon työtä, mutta myös innostavia mahdollisuuksia.

”Kielikeskuksen asema dynaamisena erillislaitoksena, jolla on toimivat suhteet kaikkiin tiedekuntiin ja koulutusohjelmiin, mahdollistaa monipuolisen yhteistyön koko yliopistossa sekä sen, että puheviestinnän opetusta voidaan tasapuolisesti tarjota kaikkiin koulutusohjelmiin. Tämän vuoden aikana puheviestinnän opetukseen lisätyt resurssit eivät kuitenkaan vielä riitä kaikkien tiedekuntien tarpeisiin, joten kehittämistyötä riittää”, Tuuli ja Katariina pohtivat.

Tarjonnan lisäksi puheviestinnän opettajilla on kehityssuunnitelmia myös opetuksen sisältöön ja muotoihin liittyen. Erityisesti monipuolinen yhteistyö, digitalisaatio ja opetuksen integrointi ovat esillä tulevana lukuvuonna.

”Haluamme kehittää puheviestinnän opetuksen sisältöjä vastaamaan tulevaisuuden työelämää. Yhteistyön tiivistäminen koulutusohjelmien kanssa ja opetuksen sisältöjen integrointi koulutusohjelmien tarpeisiin lisää opetuksen vaikuttavuutta. Ensi syksyn tärkeä painoalue tiimissämme on digitaalisen vuorovaikutusosaamiseen keskittyvän itseoppimisympäristön rakentaminen ja uusien digitaalisen oppimismenetelmien pilotointi”, opettajakaksikko avaa suunnitelmiaan.

Teksti: Janne Niinivaara