Kielipalvelut 2017

 

Kielikeskuksen Kielipalvelut-yksikön perustehtävä on tukea palveluillaan yliopistoa kaksikielisenä, kansainvälisenä ja monikulttuurisena toimijana. Hoidamme yliopiston henkilöstön ja tohtoriohjelmien kielikoulutuksen sekä yliopistolaisten kielentarkistus- ja käännöspalvelut. Lisäksi järjestämme yliopiston ulkopuolisille asiakkaille maksullisia kaikille avoimia suomen kielen kursseja, joihin yliopiston kansainvälinen henkilöstö ja jatko-opiskelijat voivat osallistua maksutta.

Kielipalvelujen tehtäviin kuuluu myös ottaa tarpeen mukaan vastattavaksi yliopistolaisten viestintä- ja kielikoulutukseen, kieliperiaatteiden toteuttamiseen tai muuhun kielipalveluja vaativaan toimintaan liittyviä hankkeita ja kehittämistehtäviä.

Kielipalveluissa työskenteli vuonna 2017 pää- tai sivutoimisesti yhteensä 32 opettajaa, 27 kääntäjää, 52 kielentarkistajaa ja neljä hallintohenkilöstöön kuuluvaa.

KOULUTUSPALVELUT

Vuonna 2017 Kielipalvelut järjesti 118 kurssia, joissa oli yhteensä 2 191 osallistujaa.

KIELIKOULUTUS

Kurssien määrä

Osallistujien määrä

YLIOPISTON TILAUSKOULUTUS 82
Yliopiston tilauskoulutuksen osallistujat 1141
KAIKILLE AVOIMET SUOMEN KURSSI 36
Kaikille avoimien suomen kielen kurssien osallistujat 1050
Kaikille avoimien suomen kielen kurssien HY-osallistujat 250
OPETUSTUNTIEN MÄÄRÄ YHTEENSÄ 3345
OPINTOPISTEIDEN MÄÄRÄ YHTEENSÄ 3639 

Kaikki Kielipalvelujen tarjoama koulutus on sekä yliopistojen opintopistejärjestelmän (=työmäärä) että Eurooppalaisen viitekehyksen (=taitotaso) vaatimusten mukaan standardoitua ja siten mahdollista hyödyntää muissa opinnoissa.Kaikille avoimet suomen kielen kurssit ovat olleet edelleen maksuttomia yliopiston kansainväliselle henkilöstölle ja jatko-opiskelijoille: yliopistolaisia olikin vuonna 2017 näiden kurssien osallistujista lähes neljäsosa.

KÄÄNNÖS- JA KIELENTARKISTUSPALVELUT

Yliopiston yksiköiden tilaamia käännöksiä tehtiin vuonna 2017 yhteensä 7 804 sivua: kasvua edellisvuoteen oli 36 %. Pääasiassa käännettiin suomesta englantiin ja ruotsiin.

Yliopistolaisten tekstien kielentarkistuksia tehtiin 62 561 sivun verran; kasvua edellisvuoteen oli 60 %, mikä johtui lähinnä kevätlukukauden kaikkia kielentarkistuksia koskeneesta maksuttomuuskokeilusta. Pääasiassa tarkistettiin englanninkielisiä tieteellisiä tekstejä.

KÄÄNNÖKSET JA KIELENTARKISTUKSET SIVUMÄÄRÄ
YLIOPISTON YKSIKÖIDEN KÄÄNNÖKSET 7 804
Englannin käännökset 4 365
Ruotsin käännökset 3378
Muiden kielten käännökset 61
YLIOPISTOLAISTEN TEKSTIEN KIELENTARKISTUKSET 62 561

Kielipalvelut kerää asiakaspalautteen kaikista palveluistaan: palaute on ollut edelleen niin tekijöiden ammattitaitoa kuin Kielipalvelujen palveluasennettakin kiittävää!