HEED-hanke

Kotitalousopetus ja moninaisuus
Home Economics Education for Diversities

Vastuututkija: FT, yliopistonlehtori Hille Janhonen-Abruquah

Hankkeen päätavoitteena on kehittää kotitalousopetusta moninaisuuden – lähinnä kulttuurisen moninaisuuden sekä sukupuoleen liittyvän ajattelun – näkökulmasta. Kotitalousopetusta tarkastellaan suhteessa sekä uuteen (2016) perusopetuksen opetussuunnitelmaan että uuteen maisteriopintojen tutkintorakenteeseen.

Hanke jakautuu kolmeen osa-alueeseen, joissa kysytään mm. seuraavia asioita:
1) Opettajankoulutus – opettajaksi opiskelevien käsityksiä kotitalousopetuksesta suhteessa moninaisuuteen

 • Millaisin valmiuksin tulevat opettajat valmistautuvat kohtaamaan koulumaailman moninaisuuden?
 • Millaista tietoa ja taitoa opettajaksi opiskelevat tarvitsisivat, jotta he pystyisivät tukemaan oppilaiden erityisyyttä?
 • Miten moninaisten oppilaiden opettamisen taito kasvaisi parhaalla madollisella tavalla opintojen aikana?

2) Perusopetus – opetussuunnitelma ja oppimistulosten arvioinnin tulokset moninaisuuden näkökulmasta

 • Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia erilaisuuden huomioinnissa kotitalousopetuksessa on uuden opetussuunnitelman näkökulmasta?
 • Miten oppilaat, joiden äidinkieli on eri kuin koulun viralliset opetuskielet (suomi/ruotsi), eroavat asenteiden ja oppimistulosten osalta kotitalousopetuksen keskimääräisistä oppimistuloksista?
 • Miten tyttöjen ja poikien erilaisia oppimistuloksia voidaan selittää kotitalousopetuksessa?
 • Millainen on oppilaiden ja opettajien käsitys taitotasosta suhteessa sukupuoleen?

3) Koti- ja koulukulttuurit erilaisten oppilaiden tukena – kulttuurisesti responsiivinen oppimisen tila koulussa ja koulun ulkopuolella

 • Miten kodin ja koulun oppimisen tiloja voidaan yhdistää oppilaan kokonaisvaltaisen oppimisen näkökulmasta?
 • Miten kotitalousopetuksessa voidaan rakentaa kulttuurisesti responsiivinen oppimisympäristö?
 • Miten oppilaiden kotikulttuuri voisi olla kouluopetuksessa kulttuurinen voimavara?
 • Millaisia oppimisen välineitä tarvitaan kulttuurisesti responsiivisessa opetuksessa?

Seuraa hankkeen jatkuvasti päivittyvää blogisivustoa täältä linkistä!  <-Follow us here!

RESEARCH FOCUS OF THE HEED-PROJECT

Theme A. Teacher education – Teacher students’ views on Home Economics education for diversities

● to better respond to the learning needs of future Home Economics teachers

● to identify potential spaces for education for diversities as a cross cutting, integrative theme within the new degree requirements

Q1 How Home Economics teacher education students perceive the significance of cultural diversity and gender in Home Economics education?

Q2 Which kinds of knowledge and skills future Home Economics teachers consider essential in dealing with cultural diversity and gendered practices?

 

Theme B. Comprehensive education – National curriculum and learning outcomes framing diversity

● Focus on learning, achievement and assessment of Home
Economics education in comprehensive schools

Q1 Which kinds of challenges and opportunities the new national curriculum lays down for Home Economics education for diversities?

Q2 How do the attitudes and achievement of pupils whose mother tongue is other than Finnish/Swedish differ from average learning outcomes in Home Economics subject?

Q3 How can the differences in girls’ and boys’ achievement be explained in Home Economics subject?

Q4 How do pupils’ and teachers’ perceptions on level of competence differ from a gender perspective?

 

Theme C. Building culturally responsive learning space

● Culturally responsive teaching requires that learner’s Home and
School cultures are meaningfully connected in learners’ learning
environment.

Q1 How can culturally responsive learning environment be created within compulsory school Home Economics education?

Q2 How could the schools benefit from the cultural knowledge and skills possessed by the learners and their families?

Q3 Which kinds of tools can create learning space for culturally responsive learning?