Jatkokoulutus – Doctoral studies

Kotitalouspedagogiikan jatkokoulutus

Kotitalousopettajan koulutuksessa voi suorittaa jatkotutkintoja (KL, KT/FT) kasvatustiede pääaineena. Kotitalouspedagogisen tutkimustyön tukena toimii jatkokoulutusseminaari, jonka vetäjiä ovat kotitalouspedagogiikan professori ja kotitalouden didaktiikan professori emerita. Seminaarien aikataulusta ja ohjelmasta sovitaan kunkin lukukauden alussa.

Jatkokoulutettavien opintosuunnitelmiin kuuluvat kurssit koordinoidaan tiedekunnassa tarjolla olevien jatko-opiskelijoille tarkoitettujen opintojen kanssa. Myös muiden kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen sekä avoimen yliopiston tarjontaa hyödynnetään soveltuvin osin.

Opiskeluoikeuden jatko-opintoihin myöntää käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Jatko- opintoihin pyrkivän tulee neuvotella kotitalouspedagogiikan professorin kanssa, jolloin laaditaan yksilöllinen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelma. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa tiedekunnan nettisivuilta.

Tietoa jatkokoulutuseminaarien kokoontumisajoista  ja ohjelmasta löytyy alla olevasta linkistä:

JATKOKOULUTUSSEMINAARIEN KOKOONTUMISAJAT