Jatkokoulutus – Doctoral studies

Kotitalouspedagogiikan jatkokoulutus

Kotitalousopettajan koulutuksessa voi suorittaa jatkotutkintoja (KL, KT/FT) kotitalouspedagogiikan tieteenalalta. Kotitalouspedagogisen tutkimustyön tukena toimii jatkokoulutusseminaari, jonka aikataulusta ja ohjelmasta sovitaan kunkin lukukauden alussa.

Jatkokoulutettavien opintosuunnitelmiin kuuluvat kurssit koordinoidaan tiedekunnassa tarjolla olevien jatko-opiskelijoille tarkoitettujen opintojen kanssa. Myös muiden kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen sekä avoimen yliopiston tarjontaa hyödynnetään soveltuvin osin.

Opiskeluoikeuden jatko-opintoihin myöntää käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Jatko- opintoihin pyrkivän tulee neuvotella kotitalouspedagogiikan professorin kanssa, jolloin laaditaan yksilöllinen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelma. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa Helsingin yliopiston sivuilta.