OPETA TOISIN ainedidaktiset kehittämisprojektit – Subject didactical development projects

Projektityöskentelyn aikana pohditaan kotitalouteen liittyvä ainedidaktisia kysymyksiä, tuotetaan oppimateriaalia ja kotitalousopetuksen suunnitelmia. Opetuskokeiluihin liittyvä aineisto kerätään kenttäkouluissa tapahtuvan soveltavan vaiheen opetusharjoittelun yhteydessä.  Kehittämisprojektien teemana on joka vuosi: ’Opeta toisin!’

Tutustu ja inspiroidu uusista ideoista!
Each report includes a concise summary in English.

Vuoden 2021 ja 2022  kehittämisraportit löytyvät Homeforaction- blogista//Reports finished during spring 2021and 2022  can be found from Homeforaction -blog

2020
Ruokakulttuurit tutuksi – pelillisyys etäopetuksen muotona// Making food cultures familiar -games in distance teaching
Fyrkkakierros – nuorten kuluttajaosaamista vahvistamassa // The money game – towards reinforcing adolescents’ consumer knowledge_
Mysteerilaatikko – pelillisyys ja tarinallisuus kotitalousopetuksen kuluttajakasvatuksessa//Mystery box – gamification and fictionality in Home economics lesson
Kuluttajaosaamisen ja monilukutaidon kehittäminen reaktiovideoiden avulla//Encouraging multiliteracy and consumer competence with reaction videos
Oppilaiden osallistaminen kotitalouden opetuksessa opetusvideon kuvaamisen avulla//Involving students through videorecording learning videos
Pelillisyys kuluttajakasvatuksessa//Playfulness in consumer education
-Itsenäisen talouden simulaatio//Simulation of independent household
Vaatteen elinkaari kotitalousopetuksessa – oppilaita osallistava seikkailupeli//The Lifecycle of Clothes – An Adventure Game in Home Economics
Nyt juhlitaan! Narratiivisen pedagogiikan hyödyntäminen vuorovaikutustaitojen ja tiedonhaun opetuksessa//Let’s celebrate! Narrative pedagogy in teaching cooperative skills and search for knowledge
Päivä ruokabloggaajana Narratiivit mainosten tulkinnan välineenä//A day as a food blogger – narratives as a tool for interpreting advertisments

2019

Tunnetaidot ja kuluttajuus kotitalousopetuksessa // Emotional skills as a part of everyday consumption situations
Aistit kotitalousopetuksessa // Sensory evaluation in home economics
Tunnetaidot ja kuluttajuus //Emotions and consumer studies in home economics education
Aistit ruoanvalmistuksen ja monikulttuurisuuden tukena kotitalousopetuksessa_// Sensory evaluation and multiculturalism in home economics
Kuluttajuutta estetiikan keinoin // Consuming and esthetics
Minuutti minuutilta //  Learning time use in Home ec
Omaan kotiin muuttaminen // Moving to own home

2018

2017
Ravintolapäivä – Oppilaslähtöisyys kotitalousopetuksessa //Pop-up restaurant-day, co-operative learning
 Videokirjasto oppimisen mahdollistajana // Designing video-clips, ICT-competence
 Tietoteknologia ja pelillisyys kuluttajakasvatuksen oppimisen välineinä // ICT-technology and gamification as tools of learning
 Leivän matka maailman ympäri// Multiculturalism – around the world with bread
 Syödään yhdessä – puurobaari //  Eating together, food culture and sociocultural learning 
 Aistien yhteistoiminta kestävien ruokavalintojen opetuksessa // Using senses in teaching sustainable food choices
 Kulttuurivaihtoa Espanjan ja Venäjän suomalaisissa kouluissa // Cultural exchange in Finnish schools in Spain and in Russia
 Vastuullinen vaate // Responsible clothing care, learning with games
 Aistit ja aistinvarainen arviointi kestävän kehityksen näkökulmasta // Sensory evaluation, sustainable development 

2016:
– Pelillisyys kotitalousopetuksessa// Learning games in home economics education
–  Vastuullisia valintoja kotitalousluokassa ja päivittäistavarakaupassa//Learning to make resoonsible choices
– Kriittinen medialukutaito kotitalousopetuksessa // Critical media literacy
– Mikropekonia ja suklaapoppareita- Keittiön pienkoneet käyttöön! // Learining to use kitchen appliances
– ”Vettä vaan” Vedenkulutus kestävässä kehityksessä kotitalouden toiminnan näkökulmista // Learning to use water in a sustainable way
– Draamamenetelmät kotitalousopetuksessa // Drama pedagogy and home economics educaiton
– Tarina_lempikengistä // Story of my favourite shoes
– Oppilaat opettajina – osallisuutta kotitaloustunneilla // Students as teachers – participatory learning
 Kulutuspäätöksiä ja luovaa ruoanlaittoa// Consuming and creativity in food preparation 

2015:
Aistikokemukset media- ja markkinointiviestien tulkkina katso myös opetuskokeilun blogisivusto
– Draamapedagogiikan tuntirakenne
Vastuullista ruokaa
Ylakoululaisten valipalamyyntiprojekti
Opetusvideoiden tuottaminen – kemiallisia ilmiöitä tutkimassa
Mysteerilaatikko Ruokaa tahteista
Tunnetaidot osana kotitalousopetusta

2014:
Oppimispeli osana kotitalousopetusta
Taitoja arkeen rastipistetyöskentelynä
Ruokahävikin vähentäminen TVT kotitalousopetuksen välineenä
Arjen estetiikkaa seiskaluokkalaisille opetusteknologiaa hyödyntäen 2014
Jatkuvan arvioinnin menetelmät kotitalousopetuksessa
Jälkiruokasuunnittelu osana kotitalousopetusta
Kasit ohjaavat kakkosia
Kemiaa ja kotitaloutta!

2013:
– Harkitseva kuluttaminen
– Kohti kestävää kotitalousopetusta
– Kotitalousopetus ja tulevaisuusvalmiudet
– Kouluruokailu ja kotititalousopetus
– Kulutus konkreettiseksi ja kestäväksi
– Mediakasvatusta kotitalousopetukseen
– Ravitsemuskasvatus ja koulun arkipäivä
– Ruoka kuvassa