Tutkimusarkisto – Selected publications

Väitöskirjoja, Doctoral theses:
Haapaniemi 2022
Pöntinen 2019
Kauppinen 2018
Jaana Taar 2017
Marja Samppala 2017
Kristiina Janhonen 2016
Hanna Posti-Ahokas 2014
Anne Malin 2011
Salla Venäläinen 2010
Hille Janhonen-Abruquah 2010
Seija Lintukangas 2009
– Marja Myllykangas 2002

Muita julkaisuja, Other publications:

This section is no more updated due to lack of administrative resources.

– Kristiina Janhonen, Johanna Mäkelä and Päivi Palojoki (2016, forthcoming). Food Education: From Normative Models to Promoting Agency. In: J. Sumner: Learning, food and sustainability: sites for resistance and change.
– Janhonen-Abruquah, H., Posti-Ahokas, H., Edjah, H, & Amu, M. (In Press). Towards contextual understanding of gender:  teacher students’ views on home economics education and gender in Ghana and Finland. In E. Lehtomäki, H. Janhonen-Abruquah & G. Kahawanga. Culturally Responsive Education: studies and experiences in the Global South and North. Routledge.
– Paas, K., Palojoki, P. 2016. Professional identity development of Home Economics teacher students during their study program. Presentation: XXIII IHFE Congress „Hope & Happiness: The role of Home Economics in the pursuit of hope & happiness for individuals and communities now and in the future“, Daejeon, Korea, 31.07 – 6.08.2016
– Lintukangas, S. & Palojoki P. (2016). School Dining in Finland – Learning and Well-Being.
– Janhonen, KristiinaMäkelä, Johanna & Palojoki, Päivi (2016) Adolescents’ school lunch practices as an educational resource: Health Education. 1163s. 292 – 309
– Janhonen, KristiinaKauppinen, EilaMäkelä, Johanna & Palojoki, Päivi (2016) Ruokataju on omakohtaista ymmärrystä ruokavalinnoistaKotitalous. 792s. 30-3

– Posti-Ahokas, H., Haveri, S. & Palojoki, P. (2015) Eläytymistarinat nuorten itsenäistymisen tulkkina Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 524s. 324–333
– Janhonen-Abruquah, Hille; Palojoki, Päivi (2015) Luova ja vastuullinen kotitalousopetus(Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, OpettajankoulutuslaitosKotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 38
– Lehtomäki, E. , Moate, J.  &  Posti-Ahokas (2015). Global connectedness in higher education: student voices on the value of cross-cultural learning dialogue. Studies in Higher Education. DOI:10.1080/03075079.2015.1007943
– Anttila, S., Leskinen, J., Posti-Ahokas, H. & Janhonen-Abruquah, H.  (2015). Performing gender and agency in Home Economics text book  images. In K. Hahl, P-M Niemi, R. Johnson Longfor (Eds.). Diversities and Interculturality in Textbooks: Finland as an Example. Cambridge Scholars.

– Malin, A. & Palojoki, P. (2014).  Multi-voiced planning for redesigning home economics classrooms
Perspectives from Finland – Towards new learning environments. Kuuskorpi, M. (toim.). Helsinki: The Finnish National Board of Education,  Publications, 1, 102-122
–  Janhonen-Abruquah, H., Posti-Ahokas, H., Palojoki, P. & Lehtomäki, E. (2014). Developing Learning Games for Culturally Responsive Home Economics Learning. International Journal of Home Economics  7(2), 2-16.
– Taar, J. (2014). The best culinary experinece. Factors that create extraordinary eating episodes. Procedia – Social and Behavioral Sciences (122). 145 – 151.
– Lintukangas, S. (2014). Ruoan ja ruoan tekijöiden arvostuksen nostaminen julkisissa ruokapalveluissa- Taitava ruokapalveluhenkilöstö julkisten ruokapalveluiden laatuketjun elinvoima. Edutaru oy: Kopijyvä oy.
– Lintukangas, S. (2014). Ruoan arvostaminen – Vastuullinen ja taitava ruokapalveluhenki- löstö muutosagenttina ruokahävikkiä vähentämässä ja ruokasivistystä nostamassa. Edutaru oy: Kopijyvä oy.
– Taar, J. (2013). Student-student Interaction during Group Work Tasks in Home Economics Lessons. In: Proceedings of the 6th International Scientific Conference: Rural Environment. Education. Personality. (REEP) Jelgava 2013. (Toim.) Vija Dišlere. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013, 256 – 263.
Lehtomaki, E. , Janhonen-Abruquah, H. , Trotta Tuomi, M. , Okkolin, M-A. , Posti-Ahokas, H. & Palojoki, P. 2013.Research to engage voices on the ground in educational development. Intl J Educational development
Janhonen-Abruquah, Vieltojärvi & Palojoki. 2012. Ruoka, kulttuuri ja oppiminen. Näkökulmia ruokatutkimuksen menetelmiin.
Kainulainen K,  Benn J,  Fjellström C &  Palojoki P. 2012. Nordic adolescents’ school lunch patterns and their suggestions for making healthy choices at school easier. Appetite
Tamm, J & Palojoki, P. 2012. New curruculum, new directions? Using socio-cultural perspective to develop home economics education in Estonia.
Posti-Ahokas, H.  2012. Empathy-based stories capturing the voice of female secondary school students in Tanzania. Intl J Qual Studies in Ed
Lintukangas & Palojoki. 2012. Kouluruokailu kutsuu nauttimaan ja oppimaan.
Hinkkanen, Palojoki et al. 2011. Med full koll. Huslig ekonomi 7-9
Lintukangas 2011. Opetustoimen henkilöstökoulutus osaamisen voimavarana (s. 27)
Aulanko, Huovinen, Kiikka & Lehtinen. 2010. Teemana työ
Janhonen-Abruquah (toim.)  2009. Kodin arki
Janhonen-Abruquah & Palojoki (eds) 2009. Food in contemporary society
Palojoki 2009. Taituri. Kotitalouden oppimateriaalit

Linkki TUHATtietokantaan (etsi ja löydä ryhmän tutkijoiden muita julkaisuja)

Kongressi- ja seminaariaktiviteetteja, Congress and seminar activities:
2014:
– Janhonen, K. 2014. Group discussions and visual elicitation as a part of a qualitative case study – methodological reflections, Paper presentation: VI European Congress of Methodology, Utrecht, Holland, 22.-25.07.2014
– Samppala, M. 2014. Aikuisopiskelijat työelämässä – menetelmällisiä ratkaisuja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen.Kasvatustieteen päivät Oulu, 20-21.11.2014
Samppala, M. 2014. Qualitative methodology and data collection– Developing Adults’ Workplace Learning. Paper presentation: VI European Congress of Methodology, Utrecht, Holland, 22.-25.07.2014
– Samppala, M. 2014.  Developing Workplace Learning. Adult learners crossing boundaries between school and work. Paper presentation at cleaning in tomorrow’s World 4th International Congress on Professional Cleaning, 29-30 September, 2014

2013:
– Posti-Ahokas, H. & Palojoki, P. 2013. Navigating transitions to adulthood through secondary education: Aspirations and value of education for Tanzanian girls. Journal of Youth Studies. doi: 10.1080/13676261.2013.853871.
– Lehtomäki, E., Posti-Ahokas, H., Moate, J. 2013. Global Connectedness: Student Voices on the Value of Cross-cultural Learning Dialogue. Paper
presentation.  European Educational Research Conference. Istanbul, Turkey.
– Posti-Ahokas, H. & Lehtomäki, E. 2013. Female students speaking back to education policy: Exploring student voice work in Tanzania. Paper
presentation. Youth Studies Conference. Glasgow, UK.
– Janhonen, K. (2012) Koulu ruokakulttuurisena oppimisympäristönä, Kasvatustieteen päivät, Vuorovaikutus kasvatuksen kentillä, 22.11.2012-23.11.2012, paperiesitys
– Janhonen, K., Benn, J., Fjellström, C., Mäkelä, J. & Palojoki, P. (2013) Company and meal choices considered by Nordic adolescents, International Journal of Consumer Studies. 37, 6, s. 587-595
– Taar, J. 2013. The best culinary experinece. Factors that create extraordinary eating episodes. Presented at: 2nd World Conference on Design, Arts and Education. Bucharest, Romania.
– Taar, J. 2013. Collaborative peer interaction in home economics lessons. Presented at: FERA Conference on Education. Jyväskylä, Finland.
– Pöntinen, S.M. 2013. Kohti oppiainerajojen ylityksiä aineenopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelussa. Paperiesitys: Kasvatustieteenpäivät 21.–22.11.2013, Jyväskylä.

2012:
– Pöntinen, S.M. (2012). Home Economics Student Teachers’ Perceptions on Inter-subject Collaboration During Teaching Practice. Paper presentation: IFHE XXII World Congress ’Global Wellbeing’, Melbourne, Australia.
– Taar, J. 2012. Developing Home Economics Education Through a Socio-cultural Perspective: Case Study in Estonia. Poster presentation at: Annual  meeting of Finnish Educational Research Association (FERA). Helsinki, Finland.
– Taar, J. 2012. Investigating Classroom Interaction in Home Economics Lessons. Presented at: NERA´s 40th congress.  Copenhagen, Denmark.
– Taar, J. 2012. New curriculum, New Directions? Using Socio-Cultural Perspective to Develop Home Economics Education in Estonia. Presented at: Rural Environment. Education. Personality. (REEP) 5th International Scientific Conference. Jelgava, Latvia.
–  Janhonen-Abruquah, H., Posti-Ahokas, H., Palojoki, P. & Lehtomäki, E.
(2012) Towards culturally responsive home economics teacher education: visual
learning games in home economics education.  Paper presentation: IFHE XXII World Congress ’Global Wellbeing’, Melbourne.
Kainulainen, K., Lintukangas, S., Palojoki, P. 2012. Making healthy choices at school:
Adolescents’ food education and socialization to food culture in the Nordic context.
Poster presentation: 10th Nordic Nutrition Conference, Reykjavik, Iceland, 3.-5.6.2012
Malin, A. Multi-voiced planning for redesigning home economics classrooms. Paper presented at Transforming learning environments through dynamic local partnerships. 22.-24.2 Rauma. University of Turku, Centre for Effective Learning Environments
– Samppala, M. Aikuisopiskelijat työelämässä – tulevaisuuden haasteita? Paper presented at Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen Helsingissä 17.2.2012.  University of Helsinki.
– Samppala, M. Developing workplace learning – increasing adult learners’ agency. Paper presented at Researching Agency in Educational Contexts: Theories and Methods. Faculty of Education, University of Cambridge 11-12 June 2012.

2011:
– 
Janhonen-Abruquah, H. 2011. Transnational Everyday Life.  Keynote speech at Migration und Integration Kulturelle Vielfalt in hauswirtschaftlichen Handlungsfeldern – Anforderungen und Chancen. Deutsche Gesellschaft fur Hauswirtschaft e. V. (dgh) 15.11.-16.11.2011. Bonn, Germany.
– Janhonen-Abruquah, H. 2011. Kokeilisinko kuluttajakasvatuksen opetusta toisin? Esitelmä Opeta toisin. Kotitalousopettajien liiton kesäkoulutuspäivät  Kuluttajavirastossa 15.6.2011, Helsinki.
– Janhonen-Abruquah, H. 2011. Maahanmuuttajaoppilaan perhe – voimaksi kotitalousopetukseen.  Pääpuhuja Opetushallituksen seminaarissa Kotitalouden opetuksen kehittämispäivä – kotitalous kohti vuotta 2020. 27.1.2011. Helsinki.
Kainulainen, K. 2011. Nordic Adolescents’ Eating Patterns During the School Day and Their Suggestions on How Making Healthy Choices at School Could be Easier. Paper presented at: NERA’s 39th congress, March 2011, Jyväskylä, Rights and Education.
Kainulainen, K. 2011. Nordic adolescents’ perceptions of choosing food for themselves and choosing food for the family. Fobonet -seminar, August 2011 in Helsinki, Finland, Promotion of Good Food Habits in the Nordic Countries.
– Kims, S. Näkymätöntä näkyväksi.Ujon oppilaan kohtaaminen ja arviointi kotitaloudessa.
Posteri: Kasvatustieteen päivät 24.–25.11.2011 Joensuu, Oppiminen ajassa –kasvatus
tulevaisuuteen.
– Malin, A. Asumistoimintojen muutosten aiheuttamia jännitteitä asuntosuunnnittelulle.  Teoksessa: Kärnä-Behm, J. (toim). Sisustuskirja – tutkimuksellisia avauksia. Kotitalous- ja käsityötieteen julkaisuja 28. Helsingin yliopisto.
– Palojoki, P.  & Thoresen, V. 2011. Consumer education: interactive, stunning and refreshing. Presentation at Nordic-Baltic Conference on Consumer Education, 8-9.12. 2011. Karlstad, Sweden.
– Posti-Ahokas, H. & Okkolin, M-A. 2011. Rights and reality – experiences of Tanzanian girls and women pursuing  postprimary education. Paper presented at: NERA’s 39th congress, March 2011, Jyväskylä, Rights and Education.
– Pöntinen, S. 2011. Oppiaineyhteistyö opetusharjoittelussa. Esitys: Kasvatustieteen päivät 24. – 25.11. 2011 Joensuu, “Oppiminen ajassa – kasvatus tulevaisuuteen”.
– Samppala, M. 2011. Developing work-based learning. Adult students in the boundary between the school and the workplace. Paper presented at: Annual meeting of Finnish Educational Research Association. 24-25. November 2011, Joensuu, University of Eastern Finland.
– Tamm, J. 2011. Action Research as Method for Collaborative Curriculum Design. Presented at:  Educational Research Methodology In an European Context. Erasmus-Intensive Course, February 2011, Akdeniz Univrsity, Turkey
– Tamm, J. 2011. Developing a School Curriculum in Estonia – Case-study on Home Economics.  Presented at: NERA’s 39th congress, March 2011, Jyväskylä, Rights and Education.
– Tamm, J. 2011. Developing a School Curriculum in Estonia. Presented at: Promotion of Good Food  Habits in the Nordic Countries, Fobonet -seminar, August 2011, Helsinki, Finland.
– Tamm, J. 2011.Developing Home Economics Education in Estonia. Poster presented at: Science  Day, September 2011, Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki.
– Tamm, J. 2011. Developing Home Economics Education in Estonia. Poster presented at: Annual  meeting of Finnish Educational Research Association. November 2011, Joensuu, University of Eastern Finland.

2010:
Janhonen-Abruquah, H. & Palojoki, P.  2010. Kuluttajakasvatuksen haasteet opetuksessa ja koulutuksessa. Esitys teemaryhmässä: Kestävää kehitystä edistävä kasvatus ja ympäristökasvatus. Kasvatustieteen päivät. 25.-26.11.2010, Rovaniemi.
– Janhonen-Abruquah, H. 2010. Monikulttuurisuus ruokakasvatuksessa. Pääpuhuja Kotitalousopettajien liiton syyskoulutuspäivä 2010: Ruokakasvatus. 13.11.2010. Helsinki.
– Janhonen-Abruquah, H. 2010. Social responsibility and the challenges of consumer education.  Presentation at Consumer education and consumer competences Congress. The Nordic-Estonian working group for Consumer Education. 9.-10.11.2010. Helsinki.
– Janhonen-Abruquah, H. 2010. Something old, something borrowed, something new – Immigrant women and their everyday lives. Presentation at thematic group Mobile families and traditions. Etmu days. 21.-22.2010, Oulu.
– Janhonen-Abruquah, H. 2010. Esitelmä Connections in Immigrant Adolescents’ Transnational Everyday Lives and Home Economics Education Ainedidaktiikan symposiumissa  12.02.2010, Helsinki.
– Kainulainen, K. 2010. Nordic youngsters’ Conceptions of Eating. Poster presented at: Science Day, May 2010, Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki.
– Kainulainen, K. 2010. Nordic Adolescents’ Conceptions of Cultural, Social and Personal Dimensions of Eating. Paper presented at: Fobonet -seminar, August 2010 in Järvenpää, Finland, Food – Body, Health, Environment and Governmentality
– Palojoki, P. 2010. Consumer education and young people. Key-note speech at Consumer educators and councellors meeting, 12.11. Tallinn, Estonia.
– Palojoki, P. Ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen haasteet. Key-note speech at Kotitalousopettajien kevätkoulutuspäivä 20.3. Tampere
– Palojoki, P. 2010. Major approaches to consumer education and sustainable consumption. Key-note speech at Nordic-Baltic Conference on Consumer Education, 16-17.2. 2010. Tallinn, Estonia.