Nuoret ruuan kuluttajina

Nuoret ruuan kuluttajina – nuorten käsityksiä terveellisistä ruokavalinnoista Pohjoismaissa

Päivi Palojoki, Jette Benn, Christina Fjellström, Annbjörg Lindbaek et al

Kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa on mukana suomalaisia, ruotsalaisia, norjalaisia ja tanskalaisia tutkijoita. Ruuan kuluttaminen on ilmiö, johon liittyy identiteetin rakentumista ja omien kulutustottumusten tiedostamista ja johon kotitalousopetuksella voidaan vaikuttaa. Oppiminen ei rajaudu yksinomaan institutionaalisen oppimisen alueelle, vaan arkielämässä tapahtuu myös erilaista oppimista, johon hanke hakee vastauksia. Kvantitatiivinen aineisto (N = 1500) on kerätty pohjoismaisilta 9. luokkalaisilta. Tulosten avulla pyritään kehittämään pohjoismaista kotitalousopetusta enemmän vastaamaan nykyelämän tarpeita.

Tutkimuksen englanninkielinen nimi: Children and Youngsters as Food Consumers Conceptions of healthy food habits among teenagers in North Europe.

Hanke on päättynyt. Siitä on tehty kaksi gradua, aineistoa on käytetty yhteen väitöskirjaan ja kv artikkeleihin.