A niin kuin abittipilotti

Maanantaina 11.9 ensimmäisen vuosikurssin medisiinareilla ja denttareilla starttasi heidän ensimmäinen lääkiksen kurssinsa: Solun rakenne ja toiminta. Kävin aloitusinfossa kertomassa heille sähköisten tenttien pilotoinnista .

Tiistaina 12.9 odotimme (ja toivoimme) 200 opiskelijan saapuvan Biomedicumin luentosali 1:seen kokeilemaan Abittin toimintaa ja harjoittelemaan sähköistä tenttimistä Solun rakenne ja toiminta-kurssiin liittyvien kysymysten ja tehtävien avulla. Ennen tilaisuuden alkamista tapasimme projektijoukon kanssa ja kävimme läpi, mitä keneltäkin odotetaan ja miten me voimme opiskelijoita auttaa. (Tämä pikaperehdytys olisi voinut olla kattavampi ja pitempikin.)

79 opiskelijaa saapui paikalle. 44:llä oli mukanaan oma läppäri ja 34 käytti paikalle tuomiamme tiedekunnan tai henkilöstön (omakin läppärini oli erään opiskelijan käytössä) lainaläppäreitä. Mikäli Abitti otetaan laajemmin suurilla opiskelijamäärillä käyttöön, tulee tiedekunnan omistamia lainaläppäreitä olla enemmän kuin niitä tällä hetkellä on.

Minä ja projektiassistentti Annina Rostila olimme laatineet harjoitusta varten power point-esityksen, jossa käytiin Abittin käynnistys yksityiskohtaisesti läpi. Lisäksi olimme tehneet aiheesta lyhyen videon. Haaste Abittin kanssa on, että koneet bootataan usb-tikuilta hyvin eri tavoin ja tämän vuoksi yhteneväistä, kaikille sopivaa ohjetta on mahdotonta laatia. Näytimme opiskelijoille pp-esityksen ja videon ja sen jälkeen he lähtivät käynnistelemään koneita usb-tikuilta. Arviolta noin 3/4 opiskelijoista viittasi, koska oli kohdannut käynnistämisessä ongelmia. Meitä avustajia oli salissa kymmenkunta ja jokaiselle riitti runsaasti töitä. Noin puolen tunnin kuluttua harjoitustilanteen alkamisesta kaikki olivat saaneet Abittin avattua ja pääsivät tutustumaan itse “tenttiin”. (Tämä harjoitus ei vaikuttanut opiskelijoiden kurssiarvosanaan millään tavalla.)

Tarkoituksenamme on rakentaa opiskelijoiden ensimmäinen oikea tentti, Solun rakenne ja toiminta-kurssin välikuulustelu, niin, että 30 opiskelijaa suorittaa tentin Abittilla ja loput 170 perinteisenä paperitenttinä. Harjoitustilanteen lopuksi keräsimme vapaaehtoisia sähköiseen välikuulusteluun ja saimme listaan 31 nimeä. Useammat vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet opiskelijat toivoivat, että vielä ennen tenttitilannetta heille järjestettäisiin mahdollisuus harjoitella Abittin käyttöä.

Pysy kuulolla – seuraavaan postaukseen kerään konkreettisia “mikä meni hyvin ja mitä olisi voinut tehdä toisin”-ideoita projektitiimiltämme ja lisäksi kerron, mitä mieltä opiskelijat olivat ensimmäisestä abittiharjoituksestaan.

Sanna

Testi- ja harjoitustilanne omalle jengille

Perjantaina 8.9.2017 järjestimme Abittin testi- ja harjoitustilanteen henkilöstölle. Vapaaehtoisia testaajia oli hankalaa haalia kasaan, koska kaikki arvatenkin ovat kiireisiä omissa työtehtävissään ja lisäksi perjantai-iltapäivä ei välttämättä ole ajankohdista houkuttelevin. Seitsemän testaajaa kuitenkin onneksi saapui paikalle.

Käyttääkseni kulunutta sanontaa, ei homma sujunut kuten Strömsössä. Ensinnäkin lähes puolet lupautuneista testaajista perui viime hetkellä. Toisekseen testitilaan pyydetty verkko ei toiminutkaan ko. tilassa, joten tilaisuus piti lennosta siirtää ahtaaseen työhuoneeseen. Kolmanneksi suunnittelemani yhteisen “näin homma etenee”-infon antaminen jäi, koska paikanvaihdoksen myötä jäin ohjaamaan alkuperäiseen tilaan tulleita ihmisiä. Huomasimme, että kaikki usb-tikkumerkit eivät toimi kaikissa koneissa ja että uusi Mac on Abittin kannalta haastava. Kaikki seitsemän testaajaa saivat kuitenkin Abittin käynnistettyä alkukaaoksen jälkeen ja harjoituskokeen tekeminen sujui lopulta jotakuinkin hyvin.

Suotuisempia tuulia seuraavaan koetilanteeseen toivoen!

Sanna

Neljä kättä lisää

Syyskuun alussa saimme lääkiksen Digiloikka-hankkeeseen kaksi osa-aikaista assistenttia: Annina Rostilan ja Tiina Härkösen. Lämpimästi tervetuloa!

(Note to myself: Rekrytointilupahakemus kannattaa lähettää mieluummin aikaisin kuin myöhään, sillä kaikessa kestää pitempään kuin olit ajatellut. Samoin uusien työntekijöiden läppärit ja muu tarvittava välineistö tulee tilata ajoissa.)

Annina on käyttänyt Abittia runsaasti työssään Normaalikoulussa, joten häneltä saimme kaivatun asiantuntemuksen ohjelman toimintaan. Tiina on toiminut Helsingin yliopistossa erilaisissa tutkimushankkeissa, joten hän on konkari yliopiston hankemaailmassa. Sekä Annina että Tiina työskentelevät hankkeelle yhden päivän viikossa 1.9-31.12.2017.

Ensimmäisenä työtehtävänään Annina ja Tiina laativat kaksi Abitti-koetta: Harjoituskokeen omalle porukallemme ja harjoituskokeen lääkiksen 1. vuosikurssin opiskelijoille.

Sanna

Tikusta asiaa

Kuva: Joakim Laine

Abitti käynnistyy usb-tikulta, joten tilasimme pilottia varten 250 kappaletta 16 GB USB3-muistitikkua. Jotteivat asiat olisi liian yksinkertaisia, eivät kaikki tikut toimi kaikissa koneissa. Tilasimme siis sekä Kingston- että Sandisk-merkkisiä tikkuja. (Oli hyvä että tilasimme tikkuja reilusti, sillä kaikki tikut eivät toimineet ollenkaan.) Lisää tietoa tikkujen hankinnasta löydät täältä .

Kuva: Joakim Laine

Tikuille tulee asentaa Abitti-ohjelma. 250 tikun kanssa tähän tulee varata aikaa, sillä yhden tikun kirjoittamiseen kuluu noin 10 minuuttia. Muutamalla USB-keskittimellä (hubilla) voi onneksi kirjoittaa 10-20 muistitikkua yhdellä kirjoituskerralla. Tarkemmat ohjeet usb-tikkujen kirjoittamiseen löytyvät täältä . Mikäli Abitti otettaisiin tiedekunnassa pysyvästi (tai ainakin pysyvämmin) käyttöön, tulisi huomioida, että tikkuja tulee aika ajoin päivittää, vialliset tikut pitää korvata ja säännöllisin väliajoin tarkistaa, ettei tikkuja ole lähtenyt liian suuria määriä opiskelijoiden taskuissa ulos jne.

Sanna

Uudet opiskelijat saapuvat kampukselle

Blogissa on ollut hiljaisempaa, mutta se ei tarkoita sitä etteikö projektia olisi viety eteenpäin vaan sitä, että projektia on viety eteenpäin niin vauhdilla, etten ole onnistunut nipistämään aikaa kirjoittamiseen.

Minä it-asiantuntija Joakim Laine tapasimme elokuun alussa Ylioppilastutkintolautakunnassa työskentelevän Matti Latun, joka vastaa Abittin teknisestä kehitystyöstä. Häneltä saimme kattavan kuvan Abittin toiminnasta ja haasteista.

Elokuun lopulla it-asiantuntija Teemu Masalin piti lääkiksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille Digitaidot-pienryhmätapaamisia ja näissä tapaamisissa hän kertoi opiskelijoille Abittista ja selvitti opiskelijoiden laitekantaa ja kokemusta Abittin käytöstä. Noin yksi kymmenestä oli käyttänyt Abittia lukiossa. PC-läppäri oli noin 50 prosentilla lääkiksen 1. vuosikurssin opiskelijoista ja Mac 36 prosentilla. 14 prosenttia ei omistanut läppäriä lainkaan. Noin puolella opiskelijoista oli vanhempi läppäri (jolloin akku usein kestää huonosti) ja 15 prosentilla alle kaksi vuotta vanha Mac. (Uudet Macit sopivat huonosti yhteen Abittin kanssa.) Kaiken kaikkiaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita on noin 200. Saimme siis Digitaidot-tapaamisten jälkeen viestin siitä, että haasteita ja ratkottavaa opiskelijoiden omien läppäreiden kanssa tulisi olemaan Abitti-pilotissa.

Elokuussa teimme päätöksen siitä, että sen sijaan että kaikki 200 opiskelijaa tekisivät Solun rakenne ja toiminta-välikuulustelun Abittilla, tulisi vain 30 vapaaehtoista suorittamaan aidon tenttitilanteen Abittilla. Näin pystyisimme minimoimaan riskin, että tekniset haasteet vaikuttaisivat negatiivisesti siihen kokemukseen ja arvosanaan jonka opiskelijat saavat lääkiksen ihan ensimmäisestä tentistään. Halusimme kuitenkin saada kokemuksen suuren opiskelijajoukon pyörittämisestä Abittilla ja pidimme kiinni siitä suunnitelmasta, että heti kurssin alussa kaikki 200 opiskelijaa tulisivat testaamaan Abittia “harjoituskokeen” kanssa.  Kartta ja karikot alkoivat konkretisoitua.

Sanna

Ideoita erilaisiin arviointitapoihin

Diagnostisesta arvioinnista puhutaan kun halutaan tietää mitä opiskelija tietää ennen kurssin alkua. Diagnostista arviointia voidaan käyttää ns. lähtötasotestin tapaan. Formatiivisella arvioinnilla taas pyritään kartoittamaan sitä, mitä opiskelijat oppivat kurssin aikana ja summatiivista arviointia taas hyödynnetään kurssin jälkeen, usein lopputenttien muodossa.

Ideoita formatiivisen arvioinnin toteuttamiseen verkossa:

 • Verkkokeskustelut opettajan kanssa (esim. Moodlessa)
 • Verkkokeskustelut opiskelijaryhmissä (esim. Moodlessa)
 • Omien tavoitteiden kirjaaminen sähköisesti ja itsearviointi kurssin kuluessa (esim. sähköinen oppimispäiväkirja)
 • Ryhmätyöt ja -esitelmät verkossa (esim. AC, Skype, Officen jaetut dokumentit, Moodle)
 • Vertaisarviointi verkossa (opiskelijat arvioivat toinen toistensa edistymistä) (esim. Moodlessa)

Formatiivisen arvioinnin on tarkoitus antaa opiskelijalle palautetta siitä, miten hän on edistynyt opinnoissaa ja mitä hänen tulisi vielä oppia. Formatiivinen arviointi tarjoaa myös opettajalle hyvän väylän tarkastella opiskleijoiden oppimista ja sitä, mihin asioihin kurssilla tulisi vielä kiinnittää huomiota. Formatiivisen arvioinnin tehtävien tulisi olla sellaisia, että opiskelija voi halutessaan palata niihin ja muokata niitä. Näin ollen ne tukevat parhaiten oppimista, karttuvaa tietoa ja ymmärrystä.

Ideoita summatiivisen arvioinnin toteuttamiseen verkossa:

 • Oikein/väärin-tehtävät, monivalintakysymykset (esim. Abitti, Moodle ja muut sähköiset tenttijärjestelmät)
 • Esseetehtävät (esim. Abitti, Moodle ja muut sähköiset tenttijärjestelmät)
 • On-line esitelmät (esim. AC ja Skype)
 • Esim. blogin luominen opitusta aiheesta (yksin tai pienryhmässä)
 • Verkkoportfolio
 • Ryhmätyöt verkossa (esim. Officen jaetut dokumentit, Moodle)

Summatiivisen arvioinnin tulisi olla sellaista, että sen avulla pystyttäisiin tarkastelemaan paitsi karttunutta tietoa, myös ymmärrystä. Opiskelijan ymmärrystä aiheesta voidaan mitata esim. soveltavilla ja työelämälähtöisillä tehtävillä. Puhtaan tietoperustaiset kysymykset mittaavat enemmänkin muistia. Summatiivinen arviointi antaa myös opettajalle seuraavia kursseja varten palautetta siitä, miten hyvin opiskelijat ovat omaksuneet kurssilla käsitellyt asiat ja mihin ehkä tulisi kiinnittää enemmän huomiota tulevaisuudessa.

Sanna

Digiloikka Challenge – haastekisa

Digiloikkahankkeiden haastekisa pidettiin torstaina 15.6 Kielikeskuksen juhlasalissa. Digiloikka Challenge toteutettiin kahdessa ryhmässä ja molemmista ryhmistä valittiin oma voittajansa. Kilpailussa digiloikka-hankkeiden edustajat esittelivät hankettaan muille seitsemässä minuutissa.

Tapahtuma oli mielenkiintoinen: Siinä sai kuvan siitä, mitä muissa hankkeissa puuhataan ja pääsi kokemaan olevansa osa suurempaa digiloikkaajien joukkoa.

Allekirjoittanut esitteli lääkiksen digiloikka-hanketta uutisten muodossa. Seitsemän minuutin mittainen esitys koostui lyhyistä uutisten juonto-osuuksista ja videoista. Videot pääset katsomaan täältä:

Noin 7 minuutin uutiset

Ja hyvinhän siinä sitten kävi: Lääkiksen digiloikka-hanke otti ja voitti oman ryhmänsä! Kuohuva palkintopullo nautittiin hankeryhmän kesken seuraavassa kokouksessa.

Sanna

Tenttitilojen ihmettelyä

Viimeisenä työtehtävänäni ennen lomille lähtöä heinäkuussa kävin tietotekniikka-asiantuntija Joakim Laineen kanssa tutustumassa Biomedicumin ja Haartmaninstituutin saleihin. Emme kuvan mukaisesti aivan paljain varpain hipsutelleet saleissa, mutta tunnelma oli kesäinen. Tarkastelimme saleja pohtien etenkin seuraavia kysymyksiä: Mistä 200 opiskelijaa saa läppäreihinsä sähköä? Kuinka monen opiskelijan akku mahtaa kestää kolmen tunnin tentin ajan ja kuinka monen pitää pystyä lataamaan akkua? Miten vastaamme opiskelijoiden sähkön tarpeeseen yhdeksällä pistorasialla? Salit on varusteltu aikana, jolloin varustelussa ei oltu varauduttu sähköisiin tentteihin. Pistorasioiden lisäksi saleista tulisi löytyä tarpeeksi langattomia tukiasemia niin, että langaton verkko suoriutuu isosta kuormituksesta. Abitti-järjestelmä tarvitsee lisäksi toimiakseen palvelinkoneen ja pohdimme, tulisiko Biomedicumista löytyä yksi yhteinen palvelinkone vai yksi palvelinkone kustakin tenteissä käytettävästä luentosalista.

Lääkiksen tenttejä järjestetään Biomedicum ykkösen saleissa 1, 2 ja 3 sekä Haartmanistituutin saleissa 1 ja 2.

BM 1:

 • Salista löytyy 2 tukiasemaa; yksi edestä ja yksi takaa
 • Pistorasioita salissa on yhteensä 11, joista 9 löytyy salin etuosasta
 • Ylimääräistä verkkopistoketta ei ole
 • 295 istumapaikkaa

BM2:

 • Salista löytyy 1 tukiasema
 • Pistorasioita on salin takana 2 ja sivussa 1
 • Vapaita verkkopistokkeita ei ole
 • 170 istumapaikkaa

BM3:

 • Salista löytyy 1 tukiasema
 • Sähköpistorasioita löytyy takaa 2 ja sivusta sekä edestä 1
 • Salin etuosasta löytyy vapaa verkkorasia
 • 170 istumapaikkaa

HAARTMAN1:

 • Salista löytyy 2 tukiasemaa: 1 edestä ja 1 takaa
 • Salin etuosassa on 4 sähköpistoketta ja takana myös useampia
 • Palvelinkoneelle löytyy verkkorasia
 • 186 istumapaikkaa

HAARTMAN 2:

 • Salin takaosasta löytyy 1 tukiasema
 • Sähköpistokkeita on edessä 10 ja salin takana 2
 • Palvelinkoneelle löytyy verkkorasia
 • 95 istumapaikkaa

 

Sanna

 

 

Askelmerkkejä syksyyn 2017

ENSIMMÄISEN VUOSIKURSSIN OPISKELIJOIDEN TIEDOTUS JA OHJEISTUS

 • Opiskelijoille kerrotaan Abitista Teemu Masalinin vetämissä Digitaidot-kurssin pienryhmäopetuksissa. (23.8 (suomenkieliset) ja 25.8 (ruotsinkieliset).) Teemu Masalin kertoo opiskelijoille myös Abittin käyttöohjeet.
 • Pienryhmissä Teemu Masalin käy yhdessä opiskelijoiden kanssa läpi sen, miten heidän omat kannettavansa buutataan usb-tikulta ja merkitsee opiskelijan läppäriin pienellä tarralla oikean näppäimen buuttaamista varten.
 • Teemu selvittää opiskelijoilta kuinka kauan heidän läppärinsä akut kestävät, jotta tiedämme kuinka paljon tarvitsemme saliin pistokkeellisia paikkoja.

ABITIN HARJOITUSTILANNE 12.9

Biomedicumin salit 1 ja 3 klo 15-17

 • Kaikki 200 opiskelijaa harjoittelevat Abitin käyttöä. Samalla saamme konkreettisen kokemuksen siitä, miten langaton verkko kestää 200 opiskelijaa. Sanna Siirilä laatii harjoitustilannetta varten Abitilla harjoitteluaineiston, joka toimii samalla opiskelijoille oppimiskokemuksena
 • Harjoitustilanteen jälkeen projektiryhmä kokoontuu ja kerää kokemuksensa: Sujuiko tilanne niin, että voimme toteuttaa välikuulustelun Abitilla?

VÄLIKUULUSTELU 29.9 klo 9.00-12.00

BM1 salit 2,3 ja Haartmaninstituutti 1

 • Jaksovastaava Ove Eriksson toimittaa tenttikysymykset hyvissä ajoin Sanna Siirilälle, Annina Rostilalle ja Leena Häyriselle. Annina ohjeistaa hankkeeseen palkattavaa tutkimusassistenttia, Tiina Härköstä, luomaan kokeen Abitilla.
 • Kaikki 200 opiskelijaa tekevät välikuulustelun Abitilla sillä olettamuksella, että harjoitustilanne on sujunut ilman suurempia ongelmia!
 • Saliin monistetaan valmiiksi rajattu määrä paperitenttejä. (Opintoneuvoja Leena Häyrinen hoitaa.)
 • Mikäli harjoitustilanteessa on ollut ongelmia, tekevät yhden salin opiskelijat välikuulustelun Abitilla ja kahden salin opiskelijat paperitenttinä.

JAKSOKUULUSTELU 27.10 klo 9.00-12.00

BM1 salit 1, 3

 • Jaksovastaava Ove Eriksson toimittaa tenttikysymykset hyvissä ajoin Sanna Siirilälle, Annina Rostilalle ja Leena Häyriselle. Annina ohjeistaa hankkeeseen palkattavaa tutkimusassistenttia, Tiina Härköstä, luomaan kokeen Abitilla.
 • 37 opiskelijaa tekee jaksokuulustelun Abitilla ja loput paperikokeena
 • Tilanteesta kootaan tutkimusaineisto. Sanna Siirilä ja Eeva Pyörälä koordinoivat tätä. Hankkeeseen palkattava tutkimusassistentti Tiina Härkönen avustaa.

LOKAKUUSSA/MARRASKUUSSA LÄÄKIKSEN OPETTAJILLE ABITTI-KOULUTUKSIA

 • Mikäli olemme olleet tyytyväisiä Abittiin ja sen käyttöönottoa lääkiksen sähköiseksi tenttijärjestelmäksi pidetään hyvänä, kouluttavat Sanna Siirilä ja Annina Rostila lääkiksen opetushenkilökuntaa Abittin käyttöön.
 • Koulutusten suunnittelu, tiedotus ja toteutus

Sähköinen tenttijärjestelmä: Abitti

Hypätessäni mukaan tenttien sähköistämisen hankkeeseen kesäkuussa 2017, oli pohjatyötä projektin eteen jo tehty ja pilotoitavaksi sähköiseksi tenttijärjestelmäksi oli valittu Abitti. Abitti on ylioppilastutkintolautakunnan kurssikoejärjestelmä ja sitä käytetään pääasiallisesti ylioppilaskirjoitusten sähköistämiseen.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa kurssien osallistujamäärät ovat suuria ja tenttitilaisuuteen saattaa tulla noin 200 opiskelijaa. Opettajien toiveena on ollut sähköinen tenttijärjestelmä, jolla tentin voisi suorittaa suljetussa verkossa (estäen tiedonhaku verkosta) ja joka soveltuisi 200 opiskelijan yhtäaikaiseen tentin suorittamiseen yliopiston tiloissa. Näiden toiveiden vuoksi esimerkiksi Moodlella tehtävä kotitentti, avoimessa verkossa tehtävä tentti tai Exam-tentti eivät tulleet kyseeseen.

Sähköisiä ylioppilaskokeita on pidetty vuodesta 2016 lähtien ja Abitista on kuulemamme mukaan ollut lukioissa pääosin hyviä kokemuksia, joten päätimme kokeilla, soveltuisiko se myös yliopiston tenttijärjestelmäksi. Koekysymykset syötetään Abittiin ja tallennetaan muistitikulle. Opiskelijoiden koneet ja palvelin käynnistetään muistitikuilta ja koekysymykset siirretään palvelimelle. Vastaukset tallennetaan palvelimelta muistitikulle ja muistitikulta vastaukset siirretään Abittiin. Opiskelijat saavat koetuloksensa sähköisesti.

Pilotointitentiksi lääkiksellä on sovittu ensimmäisen vuosikurssin ensimmäisen kurssin tentti: Solun rakenne ja toiminta. Opiskelijoita kurssilla tulee olemaan noin 200 ja tentti on heidän ensimmäinen tenttinsä lääkiksellä. Sen vuoksi (ja tietysti muutenkin) on erityisen tärkeää, että kaikki sujuu ja opiskelijoille muodostuu tenttitilanteesta positiivinen kokemus. Kurssiin kuuluu välikuulustelu ja jaksokuulustelu. Ennen välikuulustelua järjestämme testitilanteen, jossa opiskelijat saavat tutustua Abittiin ja me saamme arvokasta tietoa siitä, toimiiko kaikki moitteettomasti. Mikäli testitilaisuudessa ei tule eteen sen suurempia ongelmia, suorittaa koko 200 opiskelijan joukko välikuulustelun Abitilla. Jaksokuulusteluun olisi sen sijaan tarkoitus pyytää noin 30-40 vapaaehtoista Abittia pilotoimaan.

Mielenkiintoista nähdä syksyn 2017 aikana, teemmekö Abittin avulla täyskaadon sähköisten tenttien maailmassa.

Sanna