InariDig2: International Guest Researchers / Kansainväliset tutkijavieraat

This year ten researchers are participating in the excavation, including the members of the project. Here are the international guests shortly introduced. / Tänä vuonna kaivauksille osallistuu kymmenen tutkijaa ja alla on lyhyet esittelyt ulkomaalaisista vieraistamme:

Dr. Iain Banks from University of Glasgow is a familiar face to the project and an expert in conflict archaeology. Remenisce last years dig with Dr. Banks here. / Iain Glasgow’n yliopistosta on projektille tuttu naama jo viime vuoden kaivauksilta. Hän on erikoistunut konfliktiarkeologiaan.

Dr. Meaghan Peuramäki-Brown from Athabasca University is an Assistant Professor of Archaeology who specialises in Settlement and Household Archaeology. Dr. Peuramäki-Brown came to Lapland with us to gain historical archaeology experience for her Finnish-Canadian Homestead Project in Canada and Finland, in collaboration with Oula Seitsonen. / Meaghan Peuramäki-Brown, Athabascan yliopistosta Kanadasta, on erikoistunut asutus- ja kotitalousarkeologiaan. Meaghan on mukanamme Lapissa kerryttämässä kokemusta historiallisen ajan arkeologiasta. Hänellä ja Oula Seitsosella on lähitulevaisuudessa alkamassa yhteinen projekti kanadalaisista ja suomalaisista kotipaikoista.

Dr. Natasha Ferguson is the Treasure Trove Unit Officer in National Museums Scotland. She specialises in conflict archaeology and is in Lapland with us on a grant from the Society of Antiqueries of Scotland. Dr. Ferguson is working on a project researching a Polish forced labourer working for Organisation Todt during the Second World War. She is studying his experiences in Lapland, and his eventual escape from Finland. / Natasha Ferguson on National Museums Scotlandin Treasure Trove yksikön virkailija. Hän on erikoistunut konfiliktiarkeologiaan ja on mukanamme Lapissa tekemässä omaa tutkimustaan Society of Antiqueries of Scotlandin myöntämällä tutkimusapurahalla. Natasha tutkii erään puolalaisen pakkotyöläisen elämää Lapissa ja pakoa Suomesta toisen maailmansodan aikana.

Doctoral-candidate Mari Olafson Lundemo from European University Institute is an historian doing her research on Organisation Todt in Finland. She is with us again this year because she finds this a good opportunity to become familiarised with German sites and Lapland overall. / Jatko-opiskelija Mari Olafson Lundemo EUI:stä on historioitsija, joka tekee tutkimusta Organisation Todt:sta Suomessa. Hän on mukanamme toista kertaa, koska osallistuminen kaivauksiin on hyvä tilaisuus saada parempi kuva saksalaisajasta ja ylipäätään alueesta.