Kirjaston vuosikertomus 2018 julkaistu

Helsingin yliopiston kirjaston työntäyteinen vuosi on paketoitu Vuosikertomukseksi. Kirjaston vuosi 2018 rakentui 150 henkilötyövuoden voimin.

Lue kuinka kirjasto on tuonut vastuullisen metriikan yliopiston tutkimuksen arvioinnin työkaluksi ja kuinka tiedonhallinnan opetus on kehittynyt ja integroitunut entistä tiiviimmin yliopisto-opetukseen.

Vuosi kuvina -osiossa on makupaloja niin kirjaston monista tapahtumista kuin vuonna 2018 lanseeratuista palveluistakin.

Vuosikertomuksen toteutti kirjaston viestintätiimi Helsingin yliopiston opetusteknologiapalveluiden avustuksella.

Avoin tiede etenee digitalisoituvassa kirjastossa – HULib Vuosikertomus 2017 julkaistu

Helsingin yliopiston kirjaston toimintavuosi 2017 on koottu vuosikertomukseksi. Helsingin yliopiston kirjaston Vuosikertomus 2017 ilmestyy verkkojulkaisuna kirjaston verkkosivustolla.

Luonnonvaloa Kaisa-talossa Vuorikadun valoaukoistaTilastojen valossa vuosi  2017 kuvaa uutta normaalia. Eläköitymisten kautta viime vuosina merkittävästi pääluvultaan pienentynyt kirjaston henkilöstö vakiinnuttaa uusia palveluja avoimen tieteen edistämiseksi. Painettu kokoelma tekee tilaa työskentelypaikoille ja uusille palveluille. Opinnoissa e-kirja on jo valtavirtaa.

Heldan suosituimmilla julkaisuilla kymmeniä tuhansia latauksia vuonna 2017

Avoimelle tieteelliselle tiedolle on suuri kysyntä. Helsingin yliopiston julkaisuarkiston Heldan sisältämiä digitaalisia julkaisuja on ladattu yhteensä noin yhdeksän miljoonaa kertaa vuoden 2017 aikana. Heldassa on vapaasti luettavissa muun muassa Helsingin yliopiston opinnäytteitä, tutkimusartikkeleita sekä yliopiston oppimateriaaleja.

Heldaan on tallennettu tuhansia julkaisuja, ja julkaisukohtaiset latauskerrat ovat useimmissa tapauksissa joitakin satoja vuodessa. Luonnollista onkin, että rajattuun ja perehtyneisyyttä edellyttävään aiheeseen keskittyville tiedejulkaisuille on kullekin oma varsin kapea yleisönsä. Toisaalta Helsingin yliopiston tutkijoiden tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallennettuja versiota ladattiin yhteensä yli miljoona kertaa.

Analytiikasta nähdään, että jo neljännes Heldan liikenteestä tulee ulkomailta ja jakautuu kaikille mantereille. Se on huomattava osuus, varsinkin kun suosituimmat yksittäiset latausmäärää kasvattavat julkaisut ovat suomenkielistä populaaria tiedettä.

Oppimateriaaleja ja puheenaiheita

Heldassa on yksittäisiä julkaisuja, joita on käytetty keskimääräistä huomattavan paljon useammin. Osa julkaisuista herättää jo aiheensa vuoksi suuren yleisön huomion, osa nousee tiedotusvälineissä esille ja jotkin julkaisut saattavat olla käytössä laajasti esimerkiksi opetusmateriaalina.

Vuonna 2017 suosituin yksittäinen julkaisu latauslukujen valossa oli Fonetiikan perussanasto, jota ladattiin peräti noin 40 000 kertaa. Julkaisu on mainittu muun muassa useissa oppimateriaaleissa, ja se kerännee siksi tasaisesti lukijoita.

Yli 20 000 lataukseen ylsi Neulonnan perusteet, joka kuuluu Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen työpapereita -sarjaan. Aiheen käytännönläheisyys selittänee kuukaudesta toiseen tasaisen liikenteen Googlesta ja korkeat latausluvut.

Teologian oppimateriaalina käytettyä Martin Lutherin teosta Juutalaisista ja heidän valheistaan ladattiin noin 15 000 kertaa. Julkaisu on teoksen vuoden 1939 suomennoksesta digitoitu versio, joka herättänee kiinnostusta muun muassa aikansa synkimpiä aatevirtauksia heijastelevalla esipuheellaan.

Opinnäytteitä ja tutkimuslaitosten julkaisusarjoja

Pro gradujen ja tutkielmien aiheet ja käsittelytavat ovat monissa tapauksissa yliopistoyhteisöä laajemman yleisön kiinnostuksen kohteena. Tässä julkaisukategoriassa yli 10 000 vuotuiseen lataukseen pääsivät muun muassa Kuolaimen ja turpahihnan valinnan, sovituksen ja käytön merkitys ratsuhevosen suun terveydelle sekä Abortin jälkeiseen hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät Suomessa. Viimeisin näistä keräsi melkein kaikki latauksensa yhden kuukauden aikana. Suosiopiikin taustalla saattaa olla esimerkiksi linkki jollakin suositulla keskustelupalstalla tai sosiaalisessa mediassa.

Heldan latausten määrä aineistotyypeittäin

Väitöskirjoista kaikkein korkeimmalle nousi noin 15 000 latauksella “Otti oikean sukunimen” – Vuosina 1850-1921 otettujen sukunimien taustat, jolla voi arvailla olevan yleisönsä myös akateemisen maailman ulkopuolella. Suosittuja väitöskirjoja ovat olleet myös Assessment of psychiatric symptoms using the SCL-90 (noin 12500 latausta) sekä Climate Change as a Political Process: The Rise and Fall of the Kyoto Protocol (noin 10 000 latausta). Näistä jälkimmäinen oli jo julkaisemisensa aikaan vuonna 2014 paljon esillä tiedotusvälineissä, ja vuonna 2017 ilmastonmuutos on ollut aikaisempaakin vahvemmin yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä.

Heldassa on paitsi Helsingin yliopiston julkaisuja myös useiden kirjaston yhteistyökumppaneiden kokoelmia, jotka sisältävät nekin taajaan käytettyä aineistoa. Yli 10 000 latauskertaa vuonna 2017 ovat saavuttaneet muun muassa Svenska Handelshögskolanin työpaperi Branding: The Past, Present, and Future: A Study of the Evolution and Future of Branding, Kelan tutkimusjulkaisu Hyvän kuntoutuskäytännön perusta – Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa sekä ympäristöministeriön julkaisema opas Energiakaivo – Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa.

Jussi Piipponen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Historical Statistics of the United States nyt koekäytössä!

koekaytto_eaineisto

Historical Statistics of the United States on arvostettu Yhdysvaltojen historian faktoista koostuva perusteos, josta löytyy tietoa aina muuttoliikkeestä ja terveydestä rikollisuuteen alan asiantuntijoiden vahvistamana historiallisessa kontekstissa.

Teoksen elektroninen versio mahdollistaa yksittäisten taulukoiden luomisen,  räätälöinnin ja esittämisen omien kiinnostusten kohteiden mukaan. Tiedot ovat helposti saatavilla tilastollista analyysia varten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Huom! Aineistoon pääsyssä on valitettavasti tällä hetkellä ongelmia, jotka pyritään ratkaisemaan mahdollisimman pian. 

Koekäyttöä on jatkettu 30.10.2016 saakka.

Otamme mielellämme palautetta vastaan: e-library@helsinki.fi

Vuosikertomus 2015 julkaistu

Helsingin yliopiston kirjaston Vuosikertomus 2015 on julkaistu verkkojulkaisuna.

Kirjaston menneestä vuodesta kerrotaan niin avainluvuin, kuvin kuin tilastoinkin. Vuosikertomuksen laajempi juttu käsittelee tällä kertaa muutoksessa eläviä oppimisympäristöjä, ja sen pohjatekstin on laatinut Kati Tuunanen.

Vuosikertomuksen pääkirjoituksessa ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen kirjoittaa palvelukirjastosta ja valmistautumisesta haasteelliseen vuoteen 2016.

Keskustakampuksella koulutusta Eurostatin yritys-, tuotanto- ja ulkomaankauppatilastoista

Tilastokeskus järjestää koulutusta Eurostatin tilastoista torstaina 18.04.2013 klo 14-16 Helsingin yliopiston pääkirjastossa, Kaisa-talon 4. kerroksen atk-luokassa 4060.

Kurssilla perehdytään Eurostatin yritystilastoihin sekä tuotanto- ja ulkomaankauppatilastoihin. Kurssiin liittyy myös itsenäisiä tiedonhakuharjoituksia. Kurssi on tarkoitettu tietopalvelualan asiantuntijoille, tiedonvälitystehtävissä toimiville sekä muuten tilastotietoa työssään tarvitseville.

Kurssi on osallistujilleen maksuton ja mukaan mahtuu max 18 henkilöä.

Lisätietoja Tilastokeskuksen verkkosivulta
Yhteyshenkilö: Tilastokeskus, tietopalvelusihteeri Sanna Kaheinen, puh. 09-1734 3681