Luonnonvärjäystä ja lautanauhoja -kurssi työväenopistoon/kansalaisopistoon

Kirsi Hannula & Elisa Malmila

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu erityisesti nuoret ja aikuisillejotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan luonnonvärjäystä ja kiinnostuneet tutustumisesta suomalaista käsityöperinnettä kohtaanKurssilla toteutettavia töitä voidaan soveltaa osallistujien taitotason mukaanjoten aiempaa kokemusta kurssilla käytettävistä tekniikoista (liittyen etenkin värjäämiseenei tarvitse olla. 

Kurssimaksuun sisältyy materiaalit pieniin kokeiluihin ja harjoitustöihinmutta omia saa myös tuoda! 

Taustalla olevat arvotoppimiskäsitys ja toimintakulttuuri 

Kurssilla pääpaino on kokeilemisella ja tekemällä oppimisellaTehtäviä ja kokeiluja tehdään sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa. Oman osaamisen ja tiedon jakaminen muiden kurssille osallistujien kanssa kehittää oppimista ja lisää keskustelutaitojen kehittymistä. 

Kurssin tehtävissä ja kokeiluissa on mahdollista soveltaa tekniikoita kunkin osallistujan lähtötason mukaisesti. Tärkeintä on, että osallistuja kokee uusina opittavat asiat mielekkäinä, ja että hän on valmis ottamaan vastaan sekä puolestaan antamaan (myös rakentavaapalautetta niin kurssin aikana kuin myös kurssin lopussa toteutettavassa loppukatselmuksessa 

(Osallistuja voi halutessaan pitää kurssilla mukana esimerkiksi oppimispäiväkirjaa tai toisella tapaa dokumentoida edistymistäänmikäli kokee sen tarpeelliseksi oman osaamisen kehittämisen kannalta.) 

Kurssin tavoitteet: 

Tavoitteena on tutustua luonnonvärjäyksen menetelmiin sekä suomalaiseen käsityökulttuuriin ja sen historiaan. Kurssilla perehdytään lankojen värjäyksen ohella myös villan kehräämiseen sekä lautanauhojen valmistukseen. Pyrkimyksenä on lisätä osallistujien tietämystä villan “elinkaaresta” – kuidusta langaksi ja siitä edelleen valmiiksi tuotteeksi -, ja näiltä osin myös ohjata pohtimaan kestävän kehityksen mukaisia kulutusvalintojaSamoin lankojen värjäyksen ja oman työn suunnittelun kautta pyritään ohjaamaan osallistujia luovaan itseilmaisuun sekä inspiroitumaan luonnon tarjoamista mahdollisuuksista. 

Kurssin sisältö/aikataulu: 

Infokerta 

 • Kussinsisällön läpikäyminen sekä tutustuminen kasvivärjäykseenyleisimpiin värjäyskasveihin sekä värjättäviin materiaaleihin
  • Osallistujat voivat halutessaan tuoda seuraavalle kerralle mukanaan omakeräämiään kasveja – värjäystä vartenTällöin sovitaan yhdessä se, mitä kukakin tuo. 

Viikonloppu la & su klo 12 –17:  

Lauantai, klo 12-17 
• Tutustutaan erityisesti keittovärjäykseen ja värjätään jokaiselle omat langat lautanauhoja varten

Sunnuntai, klo 12-17
• Tehdään värjäykset loppuun ja perehdytään villan kehräämiseen (kevyt tutustuminen tekniikkaan ja villan työstämisen prosessiinmitään valmista ei tarvitse saada tehtyä tällä kerralla jatkoa varten). 

Viikonloppu la & su, klo 12 – 16: 

Lauantai, 12-16 
• Värjättyjen vyyhtien kerimistä ym
• Lyhyt yhteinen läpikäyti värjäysten lopputuloksista ennen lautanauhoihin siirtymistä.  
• Perehdytään lautanauhojen historiaan ja tekniikkaansuunnitellaan oma lautanauhamalli. Halukkaat voivat myös askarrella omat nauhalaudat (jos haluavat omat kotiin mukaan)Omien lautanauhojen valmistuksen aloittaminen

Sunnuntai, 12-16
• Jatketaan lautanauhat loppuun
• Lopuksi käydään yhdessä läpi kurssin aikaansaannoksia ja osallistujien kokemuksia. 

 Kurssin tehtävät: 

 • Lankojenvärjääminen omaa lautanauhaa varten (+kokeiluja) 
 • Kehräyksen kokeilu 
 • Oman lautanauhamallin suunnittelu 
 • Valmis lautanauha 

 

Opetuksen yhteyteen tarvittavat materiaalit: 

 • Esimerkeiksi valmiiksi kasvivärjättyjä lankoja tai muita materiaaleja 
 • Värttinöitäkehräämisen kokeiluun (ylä/alapainoiset värttinätsekä hahtuvalankaa/huovutusvillaamahdollisesti myös muuta hahtuvamateriaalia 
 • Kerintälaite värjätyille langoille 
 • Valmistusvaiheessa olevia sekä valmiita lautanauhoja (väri– ja malliesimerkkejä) 
 • Välineet lautanauhojen valmistusta varten 
 • Kirjallinen materiaali 

 

Kirjallisuutta, linkkejä: 

Salmela, T. (2015) Kehrääjän käsikirja. Minerva.  

Tetri, A-K. (2008) Luonnonvärjäys. Multikustannus.  

Karisto, M. (2010) Lautanauhat. Tammi. 

Facebookissa Lautanauhat/Tablet weaving –sivuhttps://www.facebook.com/Lautanauhat