Kasvivärjätty huovutettu lämmittävä tuote


Monialainen oppimiskokonaisuus (ympäristötieto, käsityö,
tvt) 

Kohderyhmä: 6 vuosiluokka

Opintokokonaisuuden tavoitteet

 • Kasvien tunnistus
 • Ympäristönäkökulmien huomioon ottaminen
 • Ymmärtää värjäyksen merkitys (värjäyksen historia, perinne ja tarpeellisuus)
 • Kokemuksen saaminen kasvivärjäyksessä
 • Oman tuotteen suunnitteleminen
 • Ryhmässä työskentely
 • Tuotteen valmistaminen ja esittely
 • Oman tuotteen arviointi ja vertaisarviointi
 • Kokonaisen käsityöprosessin dokumentointi
 • Toteuttaa huovutustekniikalla lämmittävä käsityötuote

        

Opintokokonaisuuden sisältö/tehtävät 

 • Tutustuminen huovutuksen tekniikkaan huovuttamalla heijastin valkoisesta villasta = orientoiva tehtävä. Tavoitteena oppia huovutuksen tekniikka ja käsittää, että väri ei ole villassa luonnostaan, vaan ne täytyy siihen jotenkin tuoda. Herättää lapsissa kysymys, mistä villaan saadaan väriä.
 • Vierailu luontotaloon, jossa opastus tunnetuimpiin värjäyskasveihin esimerkiksi Villa Elfvikin luontotaloon tai Meriharjun luontotaloon.  Siellä tutustuminen ympäristötietoon, jokamiehenoikeuksiin, tunnettuihin värikasveihin sekä ekologisuuteen. Vierailun voi korvata omatoimiretkellä lähiluontoon.
 • Ympäristöopin tunnilla tutustumista kasveihin sekä niiden keräystä pienryhmissä.
 • Projektin käynnistys –> työn tavoitteet, arviointi ja työn suunnittelun käynnistäminen pienryhmässä.
 • Väriliemen valmistus pienryhmissä (värjäysliemen määrä niin että siitä riittää myös muille oppilaille).
 • Huovutusvillan mikrovärjäys kirjovärjäystekniikalla. (ohje ohessa)
 • Oman projektin yksilöllinen, tarkempi suunnittelu. Lähtökohtana värjätyt villat.
 • Villasta valmistetaan jokin lämmittävä asia/tuote märkähuovutustekniikalla.
 • Eriyttävä tehtävä on valmistetun tuotteen koristelu vapaavalintaisella tekniikalla. Esim. neulahuovutus, kirjailu.
 • Projektin lopussa koko projektin ajan jatkunut dokumentointi kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi.

 Opintokokonaisuuden kesto

Ympäristöopin tunti:

vierailu n. 4h, tutustuminen värikasveihin ja niiden tunnistus 2h, keruuretki lähiluontoon 2h. Yhteensä 8h. Lisäksi oppilaille voi antaa läksyksi kasvien keräämisen itsenäisesti.

Käsityö:

Heijastimen huovutus 3-4 h, projektin käynnistys ja alustavat ryhmäsuunnitelmat 1-2 h, väriliemen valmistus 2h, mikrovärjäys ja yksilösuunnittelu 2 h, huovutetun tuotteen valmistaminen ja eriyttävät koristelut 6-8 h, tuotteen esittely ja arviointi 1-2 h. Yhteensä 15-20 h.

Tvt

Projektin dokumentointi jatkuvasti projektin edetessä, lopussa 0,5-1 h.

Tarvittavat materiaalit

 • Vaaleaa huovutusvillaa värjäykseen ja huovutukseen esim. 50g/oppilas.
 • Heijastavaa kangasta tai lankaa heijastimeen
 • Esimerkkejä mahdollisista huovutetuista lämmittimistä (kuvia/tuotteita)
 • Alunaa villan puretukseen (10% villan painosta)
 • Vaaka
 • Luonnonkasveja väriliemen valmistukseen
 • Kattiloita (erityisesti värjäykseen soveltuvia) väriliemen keittämiseen
 • Liesi
 • Lusikoita ja kauhoja
 • Muovikippoja ja esimerkiksi karkkirasioita värjäykseen
 • Mikroaaltouuni (vain värjäykselle)
 • Mäntysuopaa huovuttamiseen
 • Eriyttämiseen huovutusneuloja, lankoja, neuloja, nappeja/helmiä/paljetteja

        

Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri opintokokonaisuuden taustalla

 • Luonnon monimuotoisuus ja arvostus -> kestävä kehitys
 • Yhteistoiminnallisuus
 • Tekemällä oppiminen
 • Onnistumisen kokemukset -> kaikki voivat onnistua
 • Eri oppiaineiden monialainen yhteistyö

 Opetuskokonaisuuden oheismateriaalit/ohjeet

Ohjeet kirjovärjäykseen mikroaaltouunissa kirjasta Luonnonväriaineet (Riikka Räisänen, Anja Primetta, Kirsi Niinimäki)

Oppilaat valmistavat värjäysliemen keittämällä pilkottuja värikasveja tunnin vedessä. Sienille riittää 0,5 tunnin keitto. Varvut ja muut kovat materiaalit (puun kuoret, kävyt) liotetaan ensin vuorokauden vedessä ja tämän jälkeen keitetään 3 tuntia. Veden määrä on n. 1:20 kasvien painosta. Tavoitteena on jokaisella parilla n. 1 litra valmista värilientä (1l lientä/100g värjäysvillaa).

       

Opettaja valmistaa puretusaineliuoksen, joka sekoitetaan väriaineliemeen. Puretukseen käytetään alunaa, 10% värjättävän materiaalin painosta. Aluna sekoitetaan ensin pieneen määrään vettä/värilientä, jonka jälkeen se sekoitetaan hyvin väriliemeen.

Aseta kuiva, vaalea huovutusvilla mikronkestävään astiaan (esim. karkkilaatikko).

Kaada päälle juuri niin paljon värjäyslientä, että villa juuri ja juuri sitä painellessa kastuu ja peittyy (n. 1l).

       

Peitä astia kannella tai kelmulla.

Lämmitä mikroaaltouunissa ensin täydellä teholla niin kauan, kunnes väriliemi kiehuu. Vähennä sitten teho puoleen ja jatka kuumennusta lyhyemmissä jaksoissa n. 10-30 min. Lopeta kiehutus, jos liemi kiehuu kuiviin. Älä turhaan liikuttele laatikkoa tässä vaiheessa.

       

Anna villan jäähtyä hyvin.

Huuhtele jäähtynyt villa hyvin.

Anna kuivua.

Kuivunut villa on valmista käytettäväksi huovutuksessa.

Linkkejä

Vinkkejä huopatuotteiden valmistukseen Punomosta. Työohjeiden alta löytyy myös kuvia huovutetuista tuotteista.

Ohje huovutetun heijastimen valmistukseen (Tässä neulahuovutuksella, voidaan toteuttaa myös tasohuovutuksena.)

Tasohuovutus

Huovutus mallin avulla, esim. rukkaset tai hattu

Huovutetut rannekkeet

Tossut

Hattu

 

Lähteet:

Luonnonväriaineet; Räisänen,R., Primetta A., Niinimäki, K. Maahenki, 2015.

Punomo – käsityö verkossa –sivusto. Haettu 24.9.2018.

 

Antoisia värjäyshetkiä toivottaen,

Jaana Krouvi, Johanna Doepel ja Minna-Mari Koskinen-Keipi

 

”Sienistä silmukoihin ja väriliemestä villapipoon”

6. luokalle suunniteltu oppimiskokonaisuus, jossa yhdistyvät käsityö, ympäristöoppi ja historia.

Aihetta käsitellään kaikkien kolmen oppiaineen tunneilla heti alkusyksystä alkaen rinnakkain. Oppiainekohtaiset kokonaisuudet voivat olla eri pituisia.

Arvotoppimiskäsitys ja toimintakulttuuri

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia​Kulttuurinen moninaisuus rikkautena​Tutkimisen ja kokeilemisen avulla opitaan yhdessä ​Innostutaan, onnistutaan ja opitaan arvostamaan omaa työtä    pitkäjänteisessä prosessissa​

Kestävän elämän välttämättömyys​: Ihminen osa luontoa ja riippuvainen ekosysteemin elinvoimaisuudesta​Ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus​

Oppimiskäsitys: Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa  seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön.

Tavoitteet

Käsityö:​

Oppimisympäristöt ja työtavathistorian tunnilla käydyn museo vierailun avulla tutustutaan paikalliseen ja entiseen käsityökulttuuriin, jota  hyödynnetään ideoinnissa sekä suunnittelussa.​

Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla  oppiainerajat ylittäen, ohjataan oppilasta kokeilemisen ja tutkimisen         kautta  valmistamaan käsityötuote. 

 • S1 Ideointi,
 • S2 Suunnittelu,
 • S4 Tekeminen,
 • S5 Soveltaminen,
 • S6 Dokumentointi ja arviointi​

Ympäristöoppi:

Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa he elävät.  Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien                mukainen  arvokas elämä.​

Biologia: Oppia ja tuntemaan elämää ja sen reunaehtoja ja elämistä  maapallolla.​Kemia: Havaita erilaisia aineita ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja        selittää  niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia​

 • S2
 • S3
 • S4
 • S5
 • S6

Historia:

Historiassa perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan. Tavoitteena oppilaita ohjataan  tutkivaan opiskelutapaan ja  rohkaistaan tekemään tulkintoja, vertailemaan, tekemään        johtopäätöksiä ja  soveltamaan hankittua tietoa sekä suullisesti  että kirjallisesti.

 • S3

Oppimiskokonaisuuden toteutus

 • Käsityön tunneilla aloitetaan tuotteen suunnittelusta ja  värjäysprosessista ja jatketaan tuotteen valmistukseen ja          käsityöprosessin arvioimiseen. Prosessia dokumentoidaan                         yhdessä sovitulla tavalla. Keskustellaan vaatteen valmistuksesta ja            siihen liittyvistä kestävän kehityksen näkökulmista.​
 • Ympäristöopin tunneilla perehdytään luonnosta löytyviin kasveihin ja  sieniin metsäretkellä sekä pohditaan jokamiehen oikeuksia ja yksilön  ja ihmiskunnan vastuita ja velvollisuuksia kestävän kehityksen        näkökulmista.​
 • Historian tunneilla perehdytään keski-aikaan  ja sen aikaiseen  pukeutumiseen sekä käytettyihin materiaaleihin  ja valmistustapoihin. Vierailu jossakin keski-aikaisessa linnassa esim.  Turun linna/ Olavin linna/ Hämeenlinna tai aiheeseen soveltuvassa    museossa.  Oppilaat vertailevat nykyaikaa ja keski-aikaan em.       näkökulmista  ja rakentavat ryhmissä molempiin aikakausiin soveltuvat  teesit/julisteet.

Projektin päätteeksi

Ympäristöopin 

Tunnilla esitetään omat kasvivärjäyksen tulokset ryhmissä.​

Raportin tulee sisältää:​

 • Lyhyt informaatio käytetystä kasvista/sienestä/muusta  luonnonväriaineen lähteestä​
 • Luonnonmukaisuuden perustelut​
 • Värjäysprosessin kulku ja resepti​
 • Saavutettu värjäystulos​
 • Ryhmän ja oman työskentelyn arviointi​

Käsityön​

Tunnilla esitetään oma käsityötuote.​

Raportin/blogin/vlogin tulee sisältää:​

 • Suunnitelma tuotteesta​
 • Prosessin kulku​
 • Tuote käyttökontekstissaan​
 • Vertaisarviointi​

Historian​

Tunnilla esitetään kunkin ryhmän valmiit teesit/julisteet.​

Teesien/julisteiden tulee sisältää:​

 • Selkeä erottelu nykypäivän ja keski-ajan välillä valitusta aiheesta​
 • Arviointi itsearviointina ​

Lähteet:

https://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Cantell, H. (toim.) 2015. Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Jyväskylä: PS-kustannus

Tukimateriaalia ja vinkkejä:

https://www.kansallismuseo.fi/fi/olavinlinna/etusivu

https://www.kansallismuseo.fi/fi/haemeenlinna/etusivu

https://raaseporinlinna.fi/fi/

https://www.turunlinna.fi/

http://www.kastelholm.ax/fi

https://www.youtube.com/watch?v=KafQ3CznT5M

https://www.youtube.com/watch?v=NM8YUerHRdo

https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/wp-content/uploads/2015/04/Narrin-tarinoita.pdf

http://www.ullaneule.net/0307/artikkelit_kasvivarjays.html

http://riihivilla.blogspot.com/p/varjayksesta-ja-puretuksesta.html

https://www.coloria.net/varjays/varjaysluonnonvareilla.htm

https://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/09/23/villalankojen-kasvivarjays

http://www.craftmuseum.fi/verkkonlyt/skm/nayttelyt_fin/aikamatka/index.hml

http://www.craftmuseum.fi/nayttelyt/perus_aikamatka_kasityohon.htm

Suunnittelu: Johanna Andersson ja Minna Laari-Lehtinen