”Sienistä silmukoihin ja väriliemestä villapipoon”

6. luokalle suunniteltu oppimiskokonaisuus, jossa yhdistyvät käsityö, ympäristöoppi ja historia.

Aihetta käsitellään kaikkien kolmen oppiaineen tunneilla heti alkusyksystä alkaen rinnakkain. Oppiainekohtaiset kokonaisuudet voivat olla eri pituisia.

Arvotoppimiskäsitys ja toimintakulttuuri

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia​Kulttuurinen moninaisuus rikkautena​Tutkimisen ja kokeilemisen avulla opitaan yhdessä ​Innostutaan, onnistutaan ja opitaan arvostamaan omaa työtä    pitkäjänteisessä prosessissa​

Kestävän elämän välttämättömyys​: Ihminen osa luontoa ja riippuvainen ekosysteemin elinvoimaisuudesta​Ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus​

Oppimiskäsitys: Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa  seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön.

Tavoitteet

Käsityö:​

Oppimisympäristöt ja työtavathistorian tunnilla käydyn museo vierailun avulla tutustutaan paikalliseen ja entiseen käsityökulttuuriin, jota  hyödynnetään ideoinnissa sekä suunnittelussa.​

Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla  oppiainerajat ylittäen, ohjataan oppilasta kokeilemisen ja tutkimisen         kautta  valmistamaan käsityötuote. 

 • S1 Ideointi,
 • S2 Suunnittelu,
 • S4 Tekeminen,
 • S5 Soveltaminen,
 • S6 Dokumentointi ja arviointi​

Ympäristöoppi:

Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa he elävät.  Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien                mukainen  arvokas elämä.​

Biologia: Oppia ja tuntemaan elämää ja sen reunaehtoja ja elämistä  maapallolla.​Kemia: Havaita erilaisia aineita ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja        selittää  niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia​

 • S2
 • S3
 • S4
 • S5
 • S6

Historia:

Historiassa perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan. Tavoitteena oppilaita ohjataan  tutkivaan opiskelutapaan ja  rohkaistaan tekemään tulkintoja, vertailemaan, tekemään        johtopäätöksiä ja  soveltamaan hankittua tietoa sekä suullisesti  että kirjallisesti.

 • S3

Oppimiskokonaisuuden toteutus

 • Käsityön tunneilla aloitetaan tuotteen suunnittelusta ja  värjäysprosessista ja jatketaan tuotteen valmistukseen ja          käsityöprosessin arvioimiseen. Prosessia dokumentoidaan                         yhdessä sovitulla tavalla. Keskustellaan vaatteen valmistuksesta ja            siihen liittyvistä kestävän kehityksen näkökulmista.​
 • Ympäristöopin tunneilla perehdytään luonnosta löytyviin kasveihin ja  sieniin metsäretkellä sekä pohditaan jokamiehen oikeuksia ja yksilön  ja ihmiskunnan vastuita ja velvollisuuksia kestävän kehityksen        näkökulmista.​
 • Historian tunneilla perehdytään keski-aikaan  ja sen aikaiseen  pukeutumiseen sekä käytettyihin materiaaleihin  ja valmistustapoihin. Vierailu jossakin keski-aikaisessa linnassa esim.  Turun linna/ Olavin linna/ Hämeenlinna tai aiheeseen soveltuvassa    museossa.  Oppilaat vertailevat nykyaikaa ja keski-aikaan em.       näkökulmista  ja rakentavat ryhmissä molempiin aikakausiin soveltuvat  teesit/julisteet.

Projektin päätteeksi

Ympäristöopin 

Tunnilla esitetään omat kasvivärjäyksen tulokset ryhmissä.​

Raportin tulee sisältää:​

 • Lyhyt informaatio käytetystä kasvista/sienestä/muusta  luonnonväriaineen lähteestä​
 • Luonnonmukaisuuden perustelut​
 • Värjäysprosessin kulku ja resepti​
 • Saavutettu värjäystulos​
 • Ryhmän ja oman työskentelyn arviointi​

Käsityön​

Tunnilla esitetään oma käsityötuote.​

Raportin/blogin/vlogin tulee sisältää:​

 • Suunnitelma tuotteesta​
 • Prosessin kulku​
 • Tuote käyttökontekstissaan​
 • Vertaisarviointi​

Historian​

Tunnilla esitetään kunkin ryhmän valmiit teesit/julisteet.​

Teesien/julisteiden tulee sisältää:​

 • Selkeä erottelu nykypäivän ja keski-ajan välillä valitusta aiheesta​
 • Arviointi itsearviointina ​

Lähteet:

https://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Cantell, H. (toim.) 2015. Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Jyväskylä: PS-kustannus

Tukimateriaalia ja vinkkejä:

https://www.kansallismuseo.fi/fi/olavinlinna/etusivu

https://www.kansallismuseo.fi/fi/haemeenlinna/etusivu

https://raaseporinlinna.fi/fi/

https://www.turunlinna.fi/

http://www.kastelholm.ax/fi

https://www.youtube.com/watch?v=KafQ3CznT5M

https://www.youtube.com/watch?v=NM8YUerHRdo

https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/wp-content/uploads/2015/04/Narrin-tarinoita.pdf

http://www.ullaneule.net/0307/artikkelit_kasvivarjays.html

http://riihivilla.blogspot.com/p/varjayksesta-ja-puretuksesta.html

https://www.coloria.net/varjays/varjaysluonnonvareilla.htm

https://openilmasto-opas.fi/tekstiilityo/

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/09/23/villalankojen-kasvivarjays

http://www.craftmuseum.fi/verkkonlyt/skm/nayttelyt_fin/aikamatka/index.hml

http://www.craftmuseum.fi/nayttelyt/perus_aikamatka_kasityohon.htm

Suunnittelu: Johanna Andersson ja Minna Laari-Lehtinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *