Kirjallisuutta

  • Räisänen, R., Niinimäki, K. & Primetta, A. 2015/2017. Luonnonväriaineet. Helsinki: Maahenki.
  • Räisänen, R., Niinimäki, K. & Primetta, A. 2016. Dyes from Nature. London: Archetype Publications.
  • Bechtold, T. & Mussak, R. 2009. Handbook of Natural Colorants. London: John Wiley & Sons.
  • Cantell, H. (toim.) 2015. Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Jyväskylä: PS-kustannus.