Data scientist Juha-Antti Isojärvi

Juha-Antti valmistui stokastiikan linjalta tammikuussa 2015 sivuaineenaan menetelmätieteiden sivuainekokonaisuus. Nykyään hän työskentelee data scientistina Avarealla.

Trainee-ohjelman kautta kiinnostavaan työpaikkaan

Juha-Antti_Isojarvi_pieni

Juha-Antin mukaan työnhaku kannattaa aloittaa jo ennen valmistumista, jolloin voi päästä trainee-ohjelmaan tai työharjoitteluun, mikä ei valmistumisen jälkeen kaikissa yrityksissä ole mahdollista. ”Paras aika etsiä töitä on kandin tutkinnon jälkeen, kun miettii tai on jo tekemässä gradua”, Juha-Antti vinkkaa. ”Etsi ja kysele rohkeasti eri yrityksistä, samalla hahmotat minkälaisia töitä haluaisit alkaa tehdä.”

”Työnhaku on helppoa, varsinkin kun on alla hyvät ja mielenkiintoa herättävät paperit Helsingin yliopiston matematiikan- ja tilastotieteen laitokselta”, Juha-Antti kuvailee omaa työnhakuaan. Opintojensa aikana hän ehti käydä viidessä työhaastattelussa, joista kolme johti työpaikan saamiseen. Valmistuessaan Juha-Antti työskenteli traineena IBM GBS Business Analytics & Strategy Services (BASS) Big Data ja Analytiikka -tiimissä. Heti valmistumisen jälkeen hänen työsuhteensa vakinaistettiin. Työpaikan saamisessa ratkaisevia olivat Juha-Antin mukaan työkokemus ja opintojen sisältö: ”Arvosanoilla ei ollut merkitystä, mutta aiemmalla työkokemuksella harjoittelijana ja kurssivalinnoilla oli todella suuri merkitys.”

Opintojensa aikana Juha-Antti ehti työskennellä myös muun muassa tutkimusassistenttina, R&D insinöörinä ja opetusassistenttina.

Ajattelun taito on tärkein

Juha-Antti kertoo saaneensa matematiikan ja tilastotieteen laitokselta hyvät valmiudet työelämään: ”Taito, jota tarvitsen eniten työssäni, on ajattelun taito. Yliopistossa suorittamani opinnot antavat mielestäni erinomaisen pohjan juuri tähän. Lisäksi suorittamani stokastiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen opinnot ovat tietotaitoa, jota sovellan työelämässäni päivittäin.”

Sivuaineeksi Juha-Antti suosittelee mitä tahansa kiinnostavaa ainetta. Hän muistuttaa, että sivuainevalinnat voivat olla työnhaun kannalta tärkeitä: ”Erikoistumislinjan valinnalla ei ole mielestäni niin suurta merkitystä matematiikan ja tilastotieteen laitoksella opiskelevalle työnsaannin kannalta. Sivuaineiden avulla kannattaa laajentaa osaamista myös muuhun kuin siihen mihin erikoistut. Tämä avaa ovia työmarkkinoilla.”

Jos Juha-Antti voisi tehdä opinnoissaan jotain toisin, hän pyrkisi valmistumaan määräajassa, jolloin hän saisi Kelalta takaisin puolet opintolainasta.

Tilastotiedettä ja stokastiikkaa

Juha-Antti kertoo työnkuvansa olevan hyvin monipuolinen. Tilastotieteen ja stokastiikan hyvä ymmärtäminen on tarpeen. Työhön IBM:llä liittyi esimerkiksi signaalin prosessointia, koneoppimista, tilastollista päättelyä, stokastisia malleja, aikasarja-analyysia, datan louhintaa ja matriisilaskentaa. Lisäksi työ vaati IT-taitoja, esimerkiksi erilaisten ohjelmointikielten ja ohjelmistojen hallintaa (Scala, Python, R, C++, Hadoop, Powerpoint, Excel jne.) ”Näitä ehtii mielestäni hyvin opetella työn ohessa tarpeen mukaan, mutta joku pohja on hyvä olla”, Juha-Antti tuumii.

”Työssäni IBM:llä pääsin työskentelemään todella monenlaisten ihmisten kanssa”, Juha-Antti kertoo. Yhteistyötä tehtiin eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Joukossa oli IT-alan ihmisiä kuten sovelluskehittäjiä ja arkkitehteja sekä edustajia niin finanssialalta kuin lääketieteestäkin. ”Matemaatikkoja ja tilastotieteilijöitä en nähnyt, tosin eräs asiantuntijamme taisi luennoida Aalto-yliopistolla tekstidatan analysoinnista.”

”Heti kun sain työpisteen käyntiin, työt alkoivat sujua jouhevasti”, Juha-Antti kuvailee alkuaikoja IBM:llä. Oppiminen jatkuu silti edelleen: ”Joudun jatkuvasti opettelemaan uusia asioita ja työkaluja.” Nyt edessä ovat uudet haasteet Avarealla, jonne Juha-Antti siirtyi helmikuussa 2016.