Konsultti Krista Linnoinen

Krista valmistui biomatematiikan linjalta vuoden 2013 lopussa sivuaineinaan tietojenkäsittelytiede sekä Euroopan alue- ja kulttuuritutkimus. Nykyään hän työskentelee konsulttina Avarea Oy:ssa.

Aktiivisella työnhaulla koulutusta vastaaviin tehtäviin

Linnoinen_Krista

Krista etsi töitä aktiivisesti noin puolentoista kuukauden ajan ennen nykyisen työn löytymistä. ”Koska en tiennyt tarkalleen, mitä haluaisin tehdä, lähetin hakemuksia erityyppisiin tehtäviin, joihin koin soveltuvani”, Krista muistelee työnhakuaan. ”Vaikeinta oli löytää sopivia ilmoituksia. Yhdestä työstä kieltäydyin ja muutama haastattelu oli jo sovittu, kun nykyinen tärppäsi.” Kristan mukaan työnantaja tuntui arvostavan tietojenkäsittelytieteen sivuaineopintoja. Sen sijaan arvosanoista ei haastattelussa keskusteltu. Kandin ja gradun arvosanat Krista kuitenkin mainitsi CV:ssään.

Krista arvelee, että työnsaannin kannalta erikoistumislinjan merkitys oli hyvin vähäinen. Gradun merkitys oli suurempi, sillä se sisälsi erään tilastollisen mallin. Työssä tarvittavien tietojen ja taitojen kannalta erikoistumislinjasta on kuitenkin ollut hyötyä: ”Nyt olen saanut työtehtävän, johon tarvitsen suoranaisesti biomatematiikan oppeja.”

Oman työpaikkansa Krista löysi mol.fi-sivuston kautta. Hän kannustaa työnhakijoita vierailemaan yritysten kotisivuilla, sillä varsinkin vastavalmistuneille tarkoitettuja koulutusohjelmia mainostetaan vain siellä. Oma aktiivisuus on tärkeää: ”Personoi hakudokumentit jokaiseen työpaikkailmoitukseen. Lähetä avoimia hakemuksia, jos tiedät, mitä haluat tehdä ja missä firmassa.” Lisäksi Krista kehottaa selvittämään, onko työnhakijalla oikeutta palkkatukeen, työkokeiluun tai muihin työvoimatoimiston tarjoamiin palveluihin. Niistä kannattaa mainita hakemuksessa.

Opinnoista hyvä perusta työelämään

Krista tarvitsee työssään tilastollista ymmärrystä mallien ja analyysien tekoon. Hänen mukaansa matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kurssit ovat luoneet hyvän perustan, jonka pohjalta pystyy helpommin sisäistämään uusia asioita. Tietojenkäsittelytieteen opinnoista on ollut käytännön hyötyä, sillä Krista käyttää työssään esimerkiksi SQL-kieltä.

Toisille matematiikan pääaineopiskelijoille Krista suosittelee sivuaineiksi tietojenkäsittelytiedettä ja tilastotiedettä. Hän toivoo, että olisi itse käynyt enemmän data-analyysi-kursseja ja opetellut käyttämään tilastollisia ohjelmia kuten R, SPSS ja SAS.

Opiskeluaikanaan Krista työskenteli kesäisin esimerkiksi toimisto- ja raportointiassistenttina, pankissa sekä erilaisissa opetus- ja kehitystehtävissä. Erilaisiin toimialoihin tutustuminen on hänen mielestään ollut hyödyllistä, samoin töiden myötä karttuneet taidot Excelin käytössä.

Data-analyysiä, tilastollisia malleja ja ennusteita

Krista kertoo työpäiviensä olevan vaihtelevia: ”Saatan esimerkiksi olla mukana ylläpitoprojektissa, jossa etsin ja korjaan virheitä, tai saatan toimia analyytikkona, jolloin työskentelen datan kanssa, teen analyysejä sekä suunnittelen ja toteutan raportteja.” Työpäivien sisältö riippuu esimerkiksi siitä, tekeekö Krista asiakastyötä, sekä siitä, millainen asiakas on kysymyksessä. Ylitöitä Krista ei ole joutunut tekemään. Ylityöt olisivat kuitenkin mahdollisia, mikäli asiakasprojekti sitä vaatisi.

Matematiikka ja tilastotiede näyttäytyvät Kristan työssä data-analyysinä, tilastollisina malleina ja ennusteina. Niiden lisäksi Krista tarvitsee työssään ohjelmointitaitoja sekä kykyä sisäistää uusia asioita nopeasti. Työyhteisöön kuuluu diplomi-insinöörejä, datanomeja, muutama tilastotieteilijä ja liiketoiminnan asiantuntijoita.

Työtehtävät alkoivat Kristan mukaan sujua muutaman kuukauden harjoittelun jälkeen. Aluksi hänen piti opetella muun muassa SAS-ympäristön käyttö sekä uusi ohjelmointikieli. Oppiminen ei kuitenkaan loppunut siihen: ”Uusia opeteltavia asioita tulee melkein päivittäin.”