Matemaatikko Visa Mikkola

Visa valmistui tietokoneavusteisen matematiikan linjalta syksyllä 2014 sivuaineinaan tilastotiede ja tietojenkäsittelytiede. Nykyään hän työskentelee matemaatikkona LähiTapiolan aktuaaripalveluissa.

Työpaikka ensimmäisestä haastattelusta

VisaMikkola

Visa yllättyi itsekin siitä, miten nopeasti työpaikka löytyi: ”Aloitin täysipäiväisen työnhaun valmistumiseni jälkeen marraskuun ensimmäisenä päivänä ja jo joulukuun alussa sain ensimmäisestä työhaastattelusta paikan. Ehdin lähettää noin 10 työhakemusta, joista osasta tuli haastattelupyyntöjä vielä nykyisen työpaikan löytymisen jälkeenkin.” Visan mielestä ainakin arvosanoilla oli merkitystä työnsaannissa, mahdollisesti myös erikoistumislinjalla. Aiempi työkokemuskin painoi: ”Uskon, että suuressa osassa oli myös hyvä työtodistus, jonka sain kesätöistä Ilmatieteen laitokselta tutkimusapulaisen hommista.”

Töitä etsiessään Visa huomasi, että matemaatikon koulutuksella kyllä löytyy työpaikkoja, mutta tarjottavan tehtävän nimikkeenä on harvemmin ”matemaatikko”. Hän käytti sopivien työpaikkailmoitusten etsimiseen työnhakusivustoja kuten indeed.fi, jotka sallivat joustavien hakurivien muodostamisen ja kohdistavat haun työpaikkahakemusten otsikoiden lisäksi hakemusten sisältöön. Esimerkiksi haulla ”mathema* or matema*” löytyivät kaikki matematiikkaan viittaavat englannin- ja suomenkieliset hakemukset. Oman työpaikkansa Visa löysi kuitenkin lopulta suomenkielisestä ilmoituksesta, jossa etsittiin matemaatikkoa.

Vakuutusalaan tutustumista ja uuden opettelua

Työt ovat lähteneen sujumaan hyvin nykyisessä työpaikassa, Visa kertoo. Hän on opiskellut vakuutusalaa kirjallisuutta lukemalla ja tutustunut työpaikalla tehtyihin SAS-koodeihin, joilla laskelmia tehdään, ja tehnyt koodeihin joitain parannuksiakin. ”Osallistun vastuuvelan ja vakavaraisuuden laskentaan”, Visa kuvailee työn sisältöä. Työkaverit ovat suurimmaksi osaksi muita matemaatikkoja.

Tällä hetkellä Visan työhön liittyy melko vähän matematiikkaa ja tilastotiedettä. Koska takana on vasta kaksi kuukautta uudessa työpaikassa, aika on mennyt uuden oppimiseen. ”Nyt pääpainona on oppia vakuutusalaa yleensä sekä työpaikan tietojärjestelmien käyttämistä”, Visa kertoo. Kaikista matematiikan opinnoista on Visan mukaan kuitenkin apua hänen työssään: ”Suurimmassa osassa ovat olleet opiskelutaidon kehittyminen sekä kaikki opittu matematiikka yleisellä tasolla, sillä opinnot ovat auttaneet omaksumaan matemaattista ajattelutapaa.” Tulevaisuudessa Visa arvelee tarvitsevansa ainakin lineaarialgebran, todennäköisyyslaskennan ja lineaaristen mallien kurssien asioita.

Tietokoneavusteisen matematiikan linjan valittuaan Visa suoritti tietojenkäsittelytieteestä aineopinnot, mikä on myös osoittautunut työn kannalta todella hyödylliseksi. Koodaustaidoille on ollut käyttöä, kun Visa on opiskellut uuden ohjelmointikielen, SAS:in. Hän suositteleekin lämpimästi tietojenkäsittelytiedettä sivuaineeksi.

Visa kertoo, että kunnollisen opiskelutyylin oppiminen kesti hänellä melko pitkään: ”Alkuinnolla saatujen alun hyvien arvosanojen jälkeen alkoi pidempi epätasainen vaihe. Viimeiset pari vuotta opiskelin kuitenkin todella suurella motivaatiolla ja uskon silloin oppineeni eniten.” Jouluisin ja kesäisin Visa työskenteli Itellalla ja rahoitti siten opintojaan. Kanditutkinnon jälkeen hän sai apurahan ja pääsi kesän ajaksi tutkimusapulaiseksi Ilmatieteen laitokselle, mikä oli Visan mukaan hieno kokemus.