Lääkkeiden vaikutus keskosen aivojen kehitykseen

Vastasyntyneiden tehohoidon ansiosta yhä useammat pikkukeskoset selviytyvät elossa, vaikka olisivat syntyneet hyvin ennenaikaisina (< 28 viikkoa) ja pienipainoisina (<1000 g). Näiden lasten tehohoito ajoittuu viimeiseen raskauskolmannekseen, jolloin aivojen kehitys on kriittisessä vaiheessa korkeampien kognitiivisten toimintojen kehittymisen kannalta. Keskoset saavat monia lääkkeitä, joiden vaikutusta aivojen kehitykseen tunnetaan huonosti.  Tässä pilottitutkimuksessa Sampsa Vanhatalon tutkimusryhmä on hyödyntänyt uusia EEG:n analysointimenetelmiä eräiden yleisesti keskosten hoidossa käytettyjen lääkkeiden akuuttien keskushermostovaikutusten tutkimiseen.

Kyseessä on retrospektiivinen tutkimus, jossa analysoitiin 15 keskosen (gestaatioikä tutkimushetkellä 26-33 viikkoa) EEG-rekisteröinnit tietokonepohjaisella analyysimenetelmällä. Tutkittavat jaettiin ryhmiin sen mukaan mitä lääkityksiä he olivat saaneet (ei lääkityksiä; fentanyyli; fenobarbitaali; teofylliini). Analyysissa keskityttiin tutkimaan spontaania aktiviteettia, jonka otaksutaan parhaiten kuvastavan kypsyvän korteksin toimintaa (ns. spontaneous activity transients, SAT). Tulokset osoittavat, että vaikka rekisteröinnissä ei silmämääräisesti voida nähdä lääkitykseen assosioituvia eroja, paljastaa tarkempi analyysi kaikkien lääkkeiden johtavan tyypillisiin muutoksiin. Näiden vaikutusten spesifistä merkitystä on vaikea arvioida, mutta koska tiedetään, että entisillä pikkukeskosilla on lisääntynyt neurokognitiivisten häiriöiden esiintymisriski myöhemmällä iällä, on syytä tarkasti arvioida lääkitysten mahdollinen yhteys tähän.

Kuten kirjoittajat itsekin toteavat, tämän tutkimuksen heikkous on pieni tutkittavien määrä ja retrospektiivinen tutkimusasetelma. Tästä huolimatta pilottitutkimuksen havainnot ovat tärkeitä ja korostavat tarvetta toteuttaa laajempi prospektiivinen tutkimus.

Malk K, Metsäranta M, Vanhatalo S. Drug effects on endogenous brain activity in preterm babies. Brain Dev. 2013 Feb 16. doi:pii: S0387-7604(13)00030-2. 10.1016/j.braindev.2013.01.009. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23422259. Abstract